Etkinlik Etkinliklerimizden

8. Liseler Arası Ulusal Proje / Kısa Belgesel / Animasyon Yarışması

sonuclar

8. LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL / ANİMASYON YARIŞMASI SONUÇLARI

ANİMASYON

ÖĞRENCİ

PROJE

DERECE

PUAN (40p)

OKUL

DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Doğan TAMER

Talu KARAGÖZ

Tan ÇALIN

Iklimsel Animasyon

1.

25

ÖZEL ENKA LİSESİ - İSTANBUL

Hakikat ÖZPOLAT

Burak Batuhan NAVRUZ

Berkan ÇINAR

Ömer KOTANOĞLU

REAKSİYON

2.

22

GÜNEŞLER ANADOLU LİSESİ

Nuray AKSOY

Ecem Ciğer

Miras

3.

21

ÖZEL AREL FEN LİSESİ

Ergin TAYLAN

KISA BELGESEL

ÖĞRENCİ

PROJE

DERECE

PUAN

(40p)

OKUL

DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Gözde ORDUKAYA

Ayşe KURU

Ecem GÜRKAN

CAN KÜRE - Çerkezköy Dönüşürken

1.

36

PAKİZE NARİN ANADOLU LİSESİ

Elif Ece ÖZKARDAŞ

Beyza Nur ÇEVİK

İlteray ERTÜRK

Yağmur UĞURLU

BİR GARİP RÜYA

2.

33

MENTEŞE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öznur YAVAŞ

Eylül BOMBACI

Eylül İpek GÜLER

Hatice Çiçek BAYRAK

Doğa Sizinle Konuşuyor, Duyuyor Musunuz?

3.

32

HÜSEYİN AVNİ SÖZEN ANADOLU LİSESİ

Ümran TANER

Salih KORKUT

Halit OBAY

Yusuf UÇAR

iklim değişikliği ve insan - CD KISA FİLM

JÜRİ ÖZEL

25

GERCÜŞ ÇOK PROGRAMLİ ANADOLU LİSESİ

Güler SAYLIK

PROJE

ÖĞRENCİ

PROJE

DERECE

PUAN (100p)

OKUL

DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Muhammet Nusret ÖZATEŞ

Ferdi KURNAZ

Enes AYDINLI

TABİATIN GİZLİ TEHLİKESİ "KURAKLIK": 1939-2014 YILLARI ARASINDA İZMİR’DE METEOROLOJİK KURAKLIKLAR’IN YEREL BASINA YANSIMALARI VE TARIMA ETKİLERİ

1.

94

MALTEPE ASKERÎ LİSESİ

Okan ALDIRMAZ

Ömer Faruk ŞİMŞEK

Furkan AKSU

Miktad Bahadır TÜRK

Bursa'daki Termik Santrallerin Küresel İklim Değişimine ve Bölgedeki Yerli Halka Olumlu/Olumsuz Etkileri

2.

90

IŞIKLAR ASKERİ HAVA LİSESİ

Cebrail SONKUR

Enes AYDINLI

Ali Cihat ÖZCAN

Ramazan MURATDAĞI

“Binalar Ağaç, Şehirler Orman Olmalı” Yeşil Binaların Kullanımının Yaygınlaştırılması

3.

78

MALTEPE ASKERİ LİSESİ

Murat ARMUTÇU

SONUÇLAR BELLİ OLDU!

(DERECEYE GİREN PROJELER MAİL VE TELEFON YOLU İLE BİLGİLENDİRİLMİŞTİR.)

SONUÇLAR DERECELERİN AÇIKLANACAĞI ÖDÜL TÖRENİNDEN SONRA BURADA AÇIKLANACAKTIR.

YARIŞMAYA KATILAN TÜM ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR EDERİZ.

TCK YARIŞMA KOMİTESİ

Tören Adresi: İstanbul Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi
Istinye 34460 Istanbul, Türkiye

Telefon: 0506 530 78 80

PROJELERİ ULAŞAN OKULLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUSU GERÇEKLEŞEN OKUL VE PROJE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ISLAK İMZALI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANMIŞTIR İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

8. LİSELERARASI ULUSAL PROJE / KISA BELGESEL / ANİMASYON YARIŞMASI

ADI: Türk Coğrafya Kurumu 8. Liselerarası Ulusal Proje / Kısa Belgesel Yarışması / Animasyon Yarışması

ANA TEMA: İklim Değişimi ve İnsan

TÜRÜ: Proje Tabanlı Araştırma Yarışması.

AMAÇLAR: - Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri ve pekiştirmeleri,

- Coğrafya bilgi ve becerilerini kullanarak insan mekan ilişkisi üzerine gözlem, araştırma, arazi çalışması, deney, anket çalışması ve analiz-sentez yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi.

- Öğrencilerin sorun tanımlama ve sorun çözme yeteneklerinin coğrafya bilgisi ile geliştirilmesi.

- Öğrencilerimizin yaşadıkları mekana sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi.

- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımının yaygınlaştırılması. - Okullarda Coğrafya Kulüplerinin kurulması ve yaygınlaşmasının sağlanması.

- Okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında, coğrafya etkinlikleri çerçevesinde ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÖNEMİ:

- Coğrafya biliminin insan yaşamındaki önemini fark ettirmek.

- İnsanın çevresini değerlendirirken Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanmasını sağlamak. - Kendi akışı içinde mekanın insana etkisine karşın, hızla gelişen teknolojinin mekana etkisi hakkında öngörülü sonuçlara varmak.

KATILIM KOŞULLARI: Birlisenin herhangi bir sınıfında öğrenci olmak.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Başvuru tarihi : 13 Şubat 2015.

Başvurular www.tck.org.tr adresinde verilen elektronik başvuru formu ile yapılmıştır.

Islak imzalı form aslının proje ile birlikte gönderilmesi zorunludur.

Islak imza ile doldurulacak form başvurusu gerçekleşen okullara kurumumuza bildirilen mail üzerinden daha sonra ulaştırılacaktır.

Projelerin Son Teslim Tarihi : 10 Nisan 2015

Ödül Töreni: 9 Mayıs 2015

DAYANAKLAR:

1. Türk Coğrafya Kurumu Tüzüğü

2. Orta Öğretim Coğrafya Müfredat Programı

3. Ödev Yönetmeliği

4. Eğitici Kollar Yönetmeliği

YARIŞMA KURALLARI:

- Proje / kısa belgesel ev animasyon çalışmaları, belirtilen “İklim Değişimi ve İnsan” ana teması ile ilişki kurularak seçilecek konular üzerinden hazırlanmalıdır.

- Okul ve öğrenciler yarışmaya birden fazla proje çalışması ile katılabilirler.

- Yarışmaya öğrenciler Coğrafya Öğretmenlerinin rehberliğinde ve danışmanlığında bireysel veya grup olarak katılabilirler.

- Gruplar en fazla 3 öğrenciden oluşacaktır.

- Proje raporları araştırma tekniklerine ve bilimsel çalışma yöntem ve tekniklerine uygun olarak hazırlanmalıdır.

- Proje raporlarında dipnotlar mutlaka kullanılacak, sayfa sonunda ya da tamamı çalışmanın sonunda yer alabilecektir.

- Kaynaklar; yayın, fotoğraf, kamera görüntüsü, gözlem, istatistik, mülakat ve anket vb. olabilir.

- CBS + Arazi Çalışması ve bunların sonuç raporları projelerde aranan yöntemler arasında olacaktır.

KISA BELGESEL / ANİMASYON için;

- Süresi jenerik dahil 10 dakikayı aşmayan kısa belgesel filmler, sayı sınırlaması gözetmeksizin yarışmada yer alabilir. Milli Eğitim genel ahlak ilkelerine uymayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Yarışmaya gönderilen filmlerin yönetmenlerine haber vermek ve onayını almak koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

- Orijinal format fark etmeksizin tertip komitesine, filmin 4 adet DVD kopyası ve tanıtım malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.)gönderilir. Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine belgeselin adı, süresi, okul ve yönetmen adı yazılmalıdır. Kısa belgesellere ait afişler çıktıları alınmadan bir CDye kaydedilerek posta yoluyla gönderilecektir. Filmlerin/afişlerin görüntü boyutu, çözünürlükleri yüksek olmalıdır. Yarışmaya katılan yapıtların kopyası TCK arşivinde saklanır ve filmler iade edilmez.

- Filmler, DVD veya VCD oynatıcılarda ya da bilgisayar ortamında izlenilebilecek formatlarda hazırlanmalıdır. Bilgisayar ortamında izlenecek filmlerin türü *.wmv , *.mpeg , *.avi biçiminde hazırlanabilir. ( *.mp4 formatı kabul edilemez. )

- Filmlerin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması gerekmektedir.

- Derleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk proje sahiplerine aittir.

- Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir. Ancak, eserlerin TCK’ya devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TCK’ya devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TCK tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TCK’yı muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TCK’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

- Şartnamede yazılı proje koşullarına ve projenin sunuş formatına uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Seçici kurulun yargısı kesindir.

- Özel ödül, mansiyon ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TCK’ya devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

- Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri yarışmacı ya da yarışmacılara aittir.

- Yarışmaya katılım için TCK’ya teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

- Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Coğrafya Kurumu’na aittir.

- Yarışmaya gönderilen projeler yarışmacılara iade edilmez.

- Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:

- Jüri değerlendirmesi.

- Jüri üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı proje hazırlama ve araştırma teknikleri değerlendirme kurallarına uygun olarak değerlendireceklerdir.

- Jüri değerlendirme raporları hazırlayacaklardır.

- Jüri üyeleri teslim tarihinden sonra bildirilecektir.

- Sonuçlar web sitemizden ( www.tck.org.tr ) duyurulacaktır.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:

- İlk 3 dereceyi alan çalışmalar ödüllendirilecektir.

- Türk Coğrafya Kurumu gerek görürse mansiyon ödülü de verebilir.

- Katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere sertifika verilecektir.

- Dereceye giren her öğrenciye çeşitli coğrafya kitapları, atlaslar ve coğrafya dergi abonelikleri verilecektir

- Okul kütüphanelerine Türk Coğrafya Kurumu dergi seti ve haritalar.

Not: Sponsorluk çalışmaları ödüllerin arttırılması yönünde sürmektedir. Ödüller ve miktarlarına ve çeşitlerine yapılacak değişiklikler gerçekleştikçe duyurulacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ:

09 Mayıs 2015 Cumartesi tarihinde İstanbul Özel ENKA Okulları – İstinye – Sarıyer adresinde yapılacaktır.

Tören Adresi: İstanbul Özel ENKA Okulları
Sadi Gülçelik Spor Sitesi
Istinye 34460 Istanbul, Türkiye

Telefon: 0506 530 78 80

AYRINTILI BİLGİ İÇİN ADRESLER:

İnternet Sayfası: http://www.tck.org.tr

Facebook: https://www.facebook.com/turkcografyakurumu

Twitter: https://twitter.com/@turkcografyakurumu

PROJE KOORDİNATÖRLERİ:

Mesut SÜZER / TCK Yönetim Kurulu Üyesi

e-posta: info@tck.org.tr

Çağdaş YÜKSEL / İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi Coğrafya Öğretmeni ü

e-posta: cyuksel@robcol.k12.tr

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: 8. Liseler Arası Ulusal Proje / Kısa Belgesel / Animasyon Yarışması

8. Liseler Arası Ulusal Proje / Kısa Belgesel / Animasyon Yarışması Görseller

Islak İmza İçin Gerekli Form

Islak İmza İçin Gerekli Form

Projeleri Ulasan Okullar

Projeleri Ulasan Okullar

sonuclar

sonuclar