Etkinlik Etkinliklerimizden

Çalıştay ve Arazi Çalışması

TCK Arazi Çalışması - Yrd. Doç.Dr. Ahmet Ertek

Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı ve Arazi Çalışması Gerçekleştirildi. 1. Gün: Çalıştay Coğrafya öğretmenleri çalıştayı 10.01.2009 Cumartesi günü Bahçeşehir Florya Kolejinde gerçekleştirildi. İstanbul il milli eğitim müdürü Ata ÖZER beyinde katıldığı çalıştaya yaklaşık 250 coğrafya öğretmeni katıldı. Saat 09.00 ile 18.30 arasında gerçekleştirilen çalıştaya katılan hocalarımız birbirinden değerli sunumlarıyla öğretmenlere yeni ufuklar açtılar. İlk olarak Gazi Üniversitesi'nde Doç. Dr. Servet Karbağ "2005 Coğrafya Öğretim Programının Getirdikleri" konulu sunusunda programdan ve geçen dört yıl içinde programa gelen eleştirilerden bahsetti. Öğretmenlerin ders saatlerinin yetersizliği konusundaki serzenişlerin farkında olunduğunu ancak şu an için ders saatlerinde artış yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. En önemli söylemlerinden birisi ise tek kitaba mahkum kalınmasının coğrafya öğretmenlerini sıkıntıda bırakmasıydı. Yine Gazi Üniversitesi'nde görev yapan ve programın geliştirilmesinde görev alan Yard. Doç. Dr. Salih Şahin "Yeni Coğrafya Dersi Programlarına Göre Planlama ve Uygulama Örnekleri" konulu sunumunda internet guruplarında paylaşılan görüşleri Talim Terbiye kurulunun dikkate aldığını belirtti. Yeni programın en önemli özelliklerinin Yapılandırmacı öğrenme, Aktif öğrenme ve Etkinlik Temelli öğrenme olduğunu belirten Şahin, ısrarla öğrencilere "Balık tutulmasının öğretilmesi" gerekliliğini belirtti. Öğretmenlerin olayları senaryolaştırarak anlatması gerektiğini belirtti. Ayıca ÖSS konusuna da temas eden hocamız henüz soru içerikleri ve sayılarının net olmadığını belirtti. İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sedat Avcı "Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Derslerini İşlemede Kullanılacak Kaynaklar ve Yaklaşımlar" konulu sunumunda faydalanılabilecek kitaplardan bahsetti. Daha sonra konuşmasında bazı öğretmenlerin yapılandırmacı mantığı kavramakta zorlandığını bu nedenle eski müfredatı uygulamaya çalıştıklarını belirtti. Aynı zamanda hocamız öğretmenlerin önemlibir kısmının Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olmaları hem burada görev yapan hocaların hemde eğitim içeriğinin yapılandırmacı eğitimden uzak olduğunu belirtti. (Özetle Coğrafya eğitimini tam olarak bilmediğimizi herkes biliyor... şahsi görüşüm Mehmet Zor) İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Orhan Gürbüz "Lise Coğrafya Ders Kitapları" konulu sunumunda ders kitaplarının hazırlanma aşamalarını anlattı. Ancak bu konudaki eksiklerin halen giderilemediğine değinen hocamız kitap sayısının artmasıyla bu sorunun aşılabileceğine değindi. İstanbul Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Ahmet Ertek "Orta Öğretimde Jeomorfolojik Ders Uygulamaları" konulu sunumunda yer şekillerinin oluşumunda etkili olan etmen ve süreçler ile ilgili Türkiye ve Dünya'dan örnekler verdi. En çarpıcı sözü ise "Suyla kayanın savaşı vardır, her zaman su kazanır. Neden çünkü su sabırlıdır." İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Barbaros Gönençgil "Orta Öğretimde İklim Kavramı ve Kapsamı" konulu sunumunda atmosfere ve iklime nasıl yaklaşılması gerektiği üzerinde duruken, küresel ısınma ve etkilerinden bahsetti. Özellikle "Küresel Isınma" terimi yerine "İklim Değişiklikleri" teriminin kullanılmasının daha doğru olacağını belirtti. Ayrıca iklim değişikliklerinin kötü bir gelişme gibi aktarılmasına karşı çıkan hocamız bu değişikliklerin biyolojik çeşitliliğin artmasına olan etkisinden bahseti. İklim değişikliklerinin doğanın yenilenmesi için varolması gereke bir süreç olduğunu söyledi. Ayrıca iklim değişikliklerinin kaçınılmaz olduğunu ve bizim buna uyum sağlamanın yollarını bulmamız gerektiğini sözlerine ekledi. Ayrıca sunumdaki ilginç verilerden biri de atmosfer ile ilgiliydi. Hocamıza göre eğer Dünya'nın atmosferi olmasaydı yeryüzünde sıcaklık - 18°C olurdu ve yeryüzünün tamamı buzullarla kaplı olurdu. Yine buzul dönemlerine temas eden hocamız eskiden kuvaternerde 4 büyük buzul dönemi (Günz, Mindel, Riss ve Würm) ayrıldığını, ancak yeni çalışmlarda bunun 30 - 32 dönem olduğunu belirtti. Kent iklimleri konusunada temas eden Gönençgil, kentlerin birer ısı adası haline geldiğini, bunda da değişen albedo değerlerinin etkili olduğunu söyledi. Yine söyleri arasında hocamız ekonomistlere dayandırdığı bir sözünde 2008 mali krizinin maliyetinin 1.5 trilyon dolar olduğunu ancak her yıl orman tahribatı sonucunda oluşan zararın yaklaşık 2.5 trilyon dolar olduğunu belirtti. Yani insanlar kendi ürettiklerinde zarara uğrayınca veryansın ederken, doğaya verdiği ekonomik zararları görmezden gelmektedir. İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Turoğlu "Orta Öğretimde CBS Kavramı ve Kapsamı" konulu sunumunda CBS'nin günümüzdeki öneminden bahsetti. Artık coğrafyacıların mutlaka bir yolunu bulup CBS öğrenmelerinin gerekliliği üzerinde duruldu. Burada hemen bir müjde verelim Türk Coğrafya Kurumu önümüzdeki aylarda öğretmenlere yönelik belli bir ücret karşılığı bir CBS kursu açmayı planlamaktadır. Kadıköy İntaş Lisesi Coğrafya Öğretmeni Gülçin Ayhan Ertek "Orta Öğretimde Avrupa Birliği Projelerinin Önemi" konulu sunumunda AB projelerinin hazırlanma aşamalarından bahsetti. TED İstanbul Koleji Coğrafya Öğretmeni Fügen Dede "Coğrafya Öğretmenleri Gözüyle Uzak Coğrafyalar I: Uzak Doğu" konulu sunumunda Uzak Doğu Asya'ya yaptıkları gezi sırasında çektiği fotoğraflarla izlenimlerini paylaştı. Özel ENKA İlköğretim Okulu Coğrafya Öğretmeni Mesut Süzer "Coğrafya Öğretmenleri Gözüyle Uzak Coğrafyalar II: Güney Amerika" konulu sunumunda Güney Amerika gezisinde çektikleri fotoğraflarla izlenimlerini paylaştı. 2. Gün: Arazi Çalışması Coğrafya öğretmenleri çalıştayının ikinci ayağında 11.01.2009 Pazar günü Küçükçekmece ve Büyük Çekmece gölleri çevresi, Çatalca çevresi ve İstanbul Üniversitesi Jeoloji müzesine gezi düzenlendi. Çalıştayın 2. gününde Veznecilerdeki İ. Ü. Edebiyat Fakültesi önünden hareket edilerek önce Küçük Çekmece Gölü kenarındaki Basın sitesi yakınındaki heyelan kütlesi görüldü. Sonra buradan İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümündeki Jeoloji Müzesi gezildi. Jeoloji müzesi sorumlusu Prof. Dr. İzver ÖZKAR ÖNGEN hocamız ve eşi Prof. Dr. Sinan ÖNGEN müze ile ilgili genel bilgiler, kuruluş aşaması ile ilgili bilgiler verdikten sonra genel levha tektoniği ve müzede sergilenen mineral, taş ve fosiller ile ilgili genel açıklamalar yaptılar. Buradan ayrıldıktan sonra Büyük Çekmece gölü kenarındaki 1658 tarihli, Mimar Sinan'ın eseri olan köprü ziyaret edilerek buradaki kafeteryaların birinde çay sohbeti yapıldı. Buradan ayrıldıktan sonra Çatalca tarafındaki taş ocakları ve fa hatları üzerinde gözlemler yapıldıktan sonra geri dönüş yoluna girildi. Bu çalışmaya yaklaşık 30 arkadaşımızla birlikte Yard. Doç Dr. Ahmet ERTEK, Yard. Doç. Dr. Salih ŞAHİN ve Doç. Dr. Servet KARABAĞ hoclarımız katıldılar. Kaynak : http://www.e-cografya.com/ - Mehmet Zor

Kaynak Site ve Diğer Fotoğraflara Ulaşmak İçin Tıklayınız

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: Çalıştay ve Arazi Çalışması

Çalıştay ve Arazi Çalışması Görseller

TCK Arazi Çalışması - Yrd. Doç.Dr. Ahmet Ertek

TCK Arazi Çalışması - Yrd. Doç.Dr. Ahmet Ertek

TCK Arazi Çalışması - Jeoloji Müzesi - İÜ Avcılar Kampüsü

TCK Arazi Çalışması - Jeoloji Müzesi - İÜ Avcılar Kampüsü

TCK Çalıştay

TCK Çalıştay

Çalıştay

Çalıştay

TCK Arazi Çalışması - Büyükçekmece

TCK Arazi Çalışması - Büyükçekmece

TCK Arazi Çalışması - Jeoloji Müzesi - İÜ Avcılar Kampüsü

TCK Arazi Çalışması - Jeoloji Müzesi - İÜ Avcılar Kampüsü

TCK Arazi Çalışması - Jeoloji Müzesi - İÜ Avcılar Kampüsü

TCK Arazi Çalışması - Jeoloji Müzesi - İÜ Avcılar Kampüsü

TCK Arazi Çalışması - Büyükçekmece

TCK Arazi Çalışması - Büyükçekmece

TCK Arazi Çalışması - Küçükçekmece

TCK Arazi Çalışması - Küçükçekmece

TCK Arazi Çalışması - Büyükçekmece

TCK Arazi Çalışması - Büyükçekmece

TCK Arazi Çalışması - Jeoloji Müzesi - İÜ Avcılar Kampüsü

TCK Arazi Çalışması - Jeoloji Müzesi - İÜ Avcılar Kampüsü

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ata Özer

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ata Özer

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ata Özer Konuşmacılara Plaketlerini Sunuyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ata Özer Konuşmacılara Plaketlerini Sunuyor

TCK Çalıştay

TCK Çalıştay