Etkinlik Etkinliklerimizden

ULUSLARARASI COĞRAFYA OLİMPİYATLARI TÜRKİYE SEÇMELERİ - iGeo2021 TÜRKİYE

igeo2021 turkey national competation

          TÜRK COĞRAFYA KURUMU

17. ULUSLARARASI COĞRAFYA OLİMPİYATI KATILIM PROJESİ

(iGeo 2021 İstanbul, Türkiye, 10-16 Ağustos, 2021)

 

TANIM VE GEREKÇELER

IGU-Uluslararası Coğrafya Birliği’nin çalışmaları arasında önemli bir yer tutan Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı, katılan ülkelerin kendi ulusal yarışmaları sonucu seçilen 4’er öğrencili takımların yarışması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yıl çevrimiçi yapılacak olimpiyatlarda; katılımcı her ülke 4 öğrenci ve 2 takım lideri ile temsil edilmektedir. Lise seviyesinde öğrenim gören öğrencilere açık olan yarışmada öğrenciler bireysel yarışmaktadırlar. Yarışma üç aşamada gerçekleşmektedir.

1. Aşama test sınavdır. Bu sınavın tüm sonuçlar içerisindeki etkisi %40’tır.

2. Aşama arazi sınavıdır ve bu aşamanın da toplam sonuca etkisi %40’tır.

3. Aşama ise “multimedya” olarak isimlendirilen bilgisayar üzerinden yapılan sınavdır ve genel sonuca etkisi %20’dir.

Öğrencilerin her üç aşamada da bireysel olarak yarışmakta ve aldıkları puanlara göre sıralanmaktadır. Sınav rehberi için tıklayınız!

Ülkemizin bu olimpiyata katılımı IGU üyesi kuruluş olarak Türk Coğrafya Kurumu’nun düzenleyeceği bir ulusal yarışma ile mümkündür.

Olimpiyat yarışma sınavlarının yanı sıra poster sunumu, kültürel etkinlikleri de kapsamaktadır. Kültürel etkinliklerde öğrencilerimiz 50 kadar ülkeden gelen 300’den fazla katılımcıya hazırladıkları gösteri ya da sunumlarla ülkelerini tanıtma imkânı bulmaktadırlar. Aynı zamanda bu etkinlikler yarışmacıların birbirleri ile iletişim kurmaları açısından son derece etkili olmaktadır. Öğrencilerin ve takım liderlerinin olimpiyatların gerçekleştirildiği şehirleri ve yakın çevrelerini incelemeleri de sağlanmaktadır.

Bu çerçevede ülkemizdeki MEB’e bağlı tüm ortaöğretim kurumları arasında kurulacak iletişim ve yapılacak programlı bir çalışma ile 2021 Ulusal Takımı oluşturulacak ve 10-16 Ağustos, 2021 tarihleri arasında ülkemizde İstanbul’da yapılacak 17. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’na Türkiye’nin katılımı gerçekleştirilecektir. Türk Coğrafya Kurumu’nun organizasyonu ile gerçekleş- tirilmesi gereken bu ulusal yarışma için temel aşamalar aşağıdaki gibi olacaktır:

 

ULUSAL SEÇMELERE KATILIM ŞARTLARI

  1. Seçmelere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm ortaöğretim kurumlarının sadece 9, 10 ve 11. sınıflarındaki devamlı öğrencileri katılabilir.
  2. Olimpiyat, 16 – 19 yaşları arasındaki öğrencilerin ulusal coğrafya yarışmasıyla seçildikleri bir yarışmadır. Olimpiyatın gerçekleştiği yılın 30 Haziran’ında yaşları 16-19 arası olmalıdır.
  3. Başvurular için web sitemizden online başvuru formunun 09 Nisan 2021 gün bitiminden önce doldurulması, sınav kayıt ücreti olan *30 tl’nın aşağıda verilen hesaba yatırılarak (*Şehit çocukları için ücretsizdir!) dekontu ve yeni alınmış öğrenci belgesinin (pdf,jpg,png) forma eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız!

Sınav giriş ücretinin yatırılacağı hesap bilgileri:

Hesap Adı: Türk Coğrafya Kurumu Derneği

Garanti Bankası- Laleli şubesi IBAN TR09 0006 2000 6010 0006 2999 35

 

ÇEVRİMİÇİ ULUSAL TAKIM SEÇME SINAVLARI

1. Türkçe Coğrafya Bilim Sınavı: Çoktan Seçmeli 100 Soru – TEST. 9-10.sınıf konuları ve genel coğrafya kültürü içeren sorular yer alacaktır. Sınav sonuçları ertesi gün www.tck.org.tr adresinde ilen edilecektir.

Tarih: 25 Nisan 2021 Pazar Saat: 10:30 – 12:30

(Saat 10.00 dan itibaren çevrimiçi sınava bağlantı alınacak ve yoklama yapılacaktır.)

2. İngilizce Multimedya Sınavı: Çoktan seçmeli görseller üzerinden 40 soruluk test. Bu sınava ilk sınavda en başarılı olan öğrencilerin ilk %30’ u girecektir. Sınav sonuçları ertesi gün www.tck.org.tr adresinde ilen edilecektir.

Tarih: 09 Mayıs 2021 Pazar   Saat: 10:30 – 11:30)

(Saat 10.00 dan itibaren çevrimiçi sınava bağlantı alınacak ve yoklama yapılacaktır.)

3. İngilizce Arazi Çalışması ve Arazi Çalışması Sınavı: Bu sınava Multimedya Sınavında en başarılı olan öğrencilerin ilk %30 u girecektir. Sınav sonuçları 19 Mayıs’ta www.tck.org.tr adresinde ilen edilecektir.

Tarih: 16 Mayıs 2021 Pazar

Birinci Aşama / Arazi Çalışması: Veri toplama, gözlem ve analiz çalışması.

Saat: 11:00 – 12:00

(Saat 10.00 dan itibaren çevrimiçi sınava bağlantı alınacak ve yoklama yapılacaktır.)

İkinci Aşama / Arazi Çalışması Sınavı: Çevrimiçi harita çalışması ve yorum sorularının cevaplanması.

Saat: 13:00 – 15:00

(Saat 12.30 dan itibaren çevrimiçi sınava bağlantı alınacak ve yoklama yapılacaktır.)

Bu sınav sonucunda en iyi puanları alan 8 öğrenci sıralanacak ve 8 adaydan oluşan aday takım belirlenecektir.

Aday takım aşağıdaki tarihlerde yapacakları ve katılacakları çalışmalarda gösterecekleri performansa göre 4 asil ve 4 yedek olarak seçileceklerdir. Asil takım ülkemizi online yapılacak 17.  Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda yedek takım ise Avrupa ya da Balkan Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edebilecektir.

ASİL TAKIMIN BELİRLENMESİ

Verilecek İngilizce bir proje ödevinin hazırlanması, poster ve sözel sunumunun oluşturulması ve sunum. Proje konuları öğrencilere kura ile belirlenecektir. Değerlendirme kriterleri ve konular her öğrenciye e-posta ile bildirilecek ve www.tck.org.tr adresinden de duyurulacaktır.

Hazırlanma Tarihleri: 19 Mayıs – 29 Mayıs 2021

Proje, poster sunumun ve raporunun teslim tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma

 

PROJE POSTER SUNUMU VE SAVUNMA

Tarih: 30 Mayıs 2021 Pazar: 13:00 – 18:00 (Her öğrenci için 20 dk)

Öğrenciler poster sunumu ve sözel savunmalarını; tamamı coğrafyacı beş kişilik akademik bir değerlendirme kuruluna karşı çevrimiçi canlı ve İngilizce olarak yapacaklardır.

Değerlendirme kurulu üyeleri her öğrenciye sadece proje konusu ile ilgili sorular yönelteceklerdir. Değerlendirme MEB ortaöğretim yönetmeliklerine uygun proje ve sunum değerlendirme kriterlerine göre yapılacaktır. Bu kriterler proje konuları ile aday öğrenciye verilecektir. Öğrencilerin her bir değerlendirme kurulu üyesinden aldıkları puanları toplanacak ve toplam başarı puanları oluşturulacaktır. Yapılacak başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puanları alan dört öğrenci Türkiye asil takımında olmaya hak kazanacaktır.

* Çevrimiçi ortam ve teknolojik problemler nedeni ile tarih ve saatlerde değişiklik yapılabilir. Ayrıntıları www.tck.org.tr web adresinden takip edilmelidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

  • Tüm sonuçlar Türk Coğrafya Kurumu tarafından katılımcıların e-posta adreslerine yazılı olarak bildirilecektir.
  • Ayrıca Türk Coğrafya Kurumunun web sitesinden (www.tck.org.tr) sonuçlar ad-soyad belirtilerek listeler halinde duyurulacaktır.

ULUSAL TAKIMIN HAZIRLANMASI VE OLİMPİYATA KATILIM:

  • Ulusal Takım lider öğretmenleri takımı oluşturan öğrencilerin yaşadıkları şehirlere göre belirlenecek bir takvim ve programla takımı çalıştıracaklardır.
  • Türk Coğrafya Kurumu seçilen ulusal takımın sadece takım lideri öğretmenlerin 17. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarına katılım ücretlerini karşılayacaktır.
  • Takıma giren öğrencilerin 17. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatlarına katılım ücretlerini kendileri- nin ödemeleri gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız

SEÇMELERİN YAPILACAĞI ÇEVRİMİÇİ PROGRAM: https://www.socrative.com/

ULUSLARARASI COĞRAFYA OLİMPİYATLARI VE

SINAVLAR HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ ADRESİ: http://www.geoolympiad.org/

 

İLETİŞİM VE KOORDİNASYON:

Mesut Süzer

TCK Yönetim Kurulu Üyesi

iGeo Türkiye Genel Koordinatörü

Tel: 0532 442 92 08

E-Posta: info@tck.org.tr

 

Başvuru formu için tıklayınız!

 

 

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: ULUSLARARASI COĞRAFYA OLİMPİYATLARI TÜRKİYE SEÇMELERİ - iGeo2021 TÜRKİYE