Etkinlik Konferanslar

Diğer Toplantı ve Konferanslar

Çalıştay

Türk Coğrafya Kurumunun kuruluş yılı olan 1942 yılı ilkbahar devresi için yapılan programa göre, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Coğrafya Enstitüsü Konferans Salonunda birer hafta arayla dört tartışmalı konferans (kollokyum) verilmiştir. Yurt konuları üzerinde şahsi çalışmalara dayanan bu konferanslardan birincisi 13 mayıs 1942'de Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesin profesörü ve Türk Coğrafya Kurumu üyesi Dr.Herbert Louis'nin "İç Anadolu ve Coğrafi Hudutları Hakkında" ki araştırmasıydı (Yapılan konuşma Türk Coğrafya Dergisinin birinci sayısında yayınlanmıştır). İkinci konferans, Siyasal Bilgiler Okulu Coğrafya Profesörü ve Türk Coğrafya Kurumu Genel Sekreteri Hamit Sadi Selen tarafından "Türkiye'nin Kapalı Ekonomi Ülkesi Olarak Tetkiki" hakkında verilmiştir. (Yapılan konuşma Türk Coğrafya Dergisinin birinci sayısında yayınlanmıştır). Üçüncü konferans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesin ilmi yardımcısı ve Türk Coğrafya Kurumu üyesi Cevat Rüştü Gürsoy tarafından "Orta Yeşilırmak Pancar Yöresi ve Şeker Endüstrisi" hakkında verilmiştir. Dördüncü ve son konferans Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesin ilmi yardımcısı ve Türk Coğrafya Kurumu üyesi Selçuk Trak tarafından "Giresun-Ordu Hinterlandında İskan" konusu üzerinde verilmiştir.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: Diğer Toplantı ve Konferanslar