Etkinlik Konferanslar

Ulusal Coğrafya Kongresi 2005

Ulusal Coğrafya Kogresi

( Prof. Dr. İsmail Yalçınlar anısına. ) Türk Coğrafya Kurumu ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün ortaklaşa hazırladıkları “Ulusal Coğrafya Kongresi 2005” başlıklı toplantı, her iki Kuruma da yıllarca hizmet etmiş olan Prof. Dr. İsmail Yalçınlar anısına düzenlenmiştir. Kongrenin ilk duyurusunun yapılmasının ardından 120 dolayında başvuru gerçekleşmiştir. Bütün başvurular bir hakemlik süzgecinden geçirilerek, bildirilerin sözlü/poster oturumlarına kabulü veya reddine ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Değerlendirmeler ile ilgili sonuçları, Türk Coğrafya Kurumu’nun internet sayfasında yayınlanarak, bu toplantıya ait bildiri basım koşulları açıklanmıştır. Basım için temel kural; sadece toplantıda yer alan sözlü veya poster olarak sunulmuş bildirilerin basılması kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Kongre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Binadaki doktora salonlarında 29–30 Eylül 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Ulusal Coğrafya Kongresi 2005’te 43 sözlü, 32 poster olmak üzere toplam 75 bildiri yer almıştır. Kongreye bildirili veya dinleyici olarak Türkiye’nin farklı üniversitelerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı 145'tir. Bunun dışında çeşitli kamu kuruluşlarını temsilen gelen katılımcılar, coğrafya öğretmenleri ve çeşitli üniversitelerden gelen coğrafya öğrencileri ile geniş bir katılım sağlanmıştır. Açılış oturumunda emekli hocalarımızdan Prof. Dr. Metin Tuncel, “Prof. Dr. İsmail Yalçınlar’dan Öğrendiklerim” başlıklı konuşması ile bizlere sevgili hocamızı tekrar hatırlatırken, Prof. Dr. Ali Selçuk Biricik ise Prof. Dr. İsmail Yalçınlar’ın bilimsel yönünü konu alan bir konuşma yapmıştır. Kongrede sunulan çalışmalar dört başlık altında toplanabilir. Bu çalışmalardan ilk grup, fiziki coğrafyaya ilişkin çalışmalardır. Fiziki coğrafya konusunda 20 adedi sözlü, 11 adedi poster olmak üzere toplam 31 adet bildiri sunulmuştur. Beşeri ve ekonomik coğrafyaya ilişkin 36 adet bildirinin, 16 adedi sözlü, 20 adedi poster, Coğrafya eğitimine ilişkin 4 adet sözlü, 1 adet poster olmak üzere 5 adet bildiri sunulurken, Coğrafyanın metodolojisine ilişkin oturumda 3 adet bildiri tartışıldı. Bildiri sunumları sonrasında ve aralarda süren bilimsel tartışmalar, kongrenin birinci günü akşamı İstanbul Üniversitesi’nin Baltalimanı’ndaki tesislerinde gerçekleştirilen akşam yemeğinde de devam etmiştir. Kongre kitabının baskısı TÜBİTAK'ın destekleri ile mümkün olmuştur. Ulusal Coğrafya Kongresi 2005'e katkılarından dolayı TÜBİTAK'a; sözlü veya poster sunumları veya dinleyici olarak toplantımıza katılanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sınırlı sayıda üretilen Kongre Bildiri Kitabı Türk Coğrafya Kurumu'ndan temin edilebilmektedir. Düzenleme Komitesi Sedat AVCI T. Ahmet ERTEK İlhan Yaşar HACISALİHOĞLU Hüseyin TUROĞLU

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: Ulusal Coğrafya Kongresi 2005

Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 Görseller

Ulusal Coğrafya Kogresi

Ulusal Coğrafya Kogresi

Ulusal Coğrafya Kongresi 2005

Ulusal Coğrafya Kongresi 2005