Etkinlik Meslek Haftaları

IV.Coğrafya Meslek Haftası

Türk Coğrafya Kurumunun yasasına göre 3 yılda bir toplanması gereken Türk Coğrafya Kongresinin 4 Ağustos 1947 yılında gerçekleştirilen ikinci kongresinin başlıca özelliği, asıl içtimalar başlamadan önce Liseler ve Köy Enstitüleri coğrafya öğretmenlerinden büyük bir kısmının üniversite coğrafya profesörleri tarafından idare edilen üç kafile halinde Türkiye'nin üç ayrı bölgesinde her biri bir ay kadar süren coğrafi amaçlı seyahatlere katılmaları olmuştur. Bu seyahatler sırasında her kafile zengin müşahedeler yapmış ve dönüşte bu müşahedelerin tartışmalı bir şekilde sunulması kongrenin bilimsel çalışmaları arasında başlıca yeri tutmuştur. 5 Temmuz 1947 cumartesi günü Gazi Eğitim Enstitüsünde toplanan coğrafyacılar, Prof. Besim Darkot'un coğrafya gezilerinin öğretim bakımından önemi hakkında yaptığı konuşmayı dinledikten sonra 6 Temmuz 1947 günü yurt içinde yapılacak geziler başlamıştır. Kafilelerden birincisi, Ankara Üniversitesinden Prof. Cemal Alagöz ve İstanbul Üniversitesinden Prof. Ali Tanoğlu'nun idaresi altında Kuzeydoğu ve Kuzey Anadolu' da, ikinci kafile İstanbul Üniversitesinden Prof. Ahmet Ardel başkanlığında Batı Anadolu'da, üçüncü kafile ise yine İstanbul Üniversitesinden Prof. Besim Darkot idaresinde Güney ve Güneydoğu Anadolu'da gözlemler yapmak üzere Ankara'dan ayrılmışlardır. İkinci Türk Coğrafya Kongresi 4 Ağustos 1947 Pazartesi günü Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde toplanmış, bunu takibeden 5,6,7 Ağustos günleri esas itibarıyle bilimsel çalışmalara ayrılmış ve aşağıdaki tartışmalı konferanslar gerçekleştirilmiştir. Prof. C. Alagöz ve Prof. A. Tanoğlu Kuzey-Doğu Coğrafya Gezisi Prof. A. Ardel Batı Anadolu Coğrafya Gezisi Prof. B. Darkot Güney ve Güneydoğu Anadolu Coğrafya Gezisi Prof. İ. H. Akyol Türkiye'nin Termik Özellikleri Prof. H. N. Pamir Trakya'nın Yeraltı Suları Dr. İ. Yalçınlar Genel Tektonik Üzerine Düşünceler Prof. H. S. Selen Türkiye'nin 1.500.000 Ölçekli Yeni Haritası Dr. N. Egeran Türkiye'nin Tektonik Birlikleri ile Petrol Yatakları Arasındaki Münasebetler Dr. E. Lahn Türkiye'nin Deprem Bölgeleri Prof. İ. H. Akyol Türkiye Coğrafyasına Umumi Bir Bakış

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: IV.Coğrafya Meslek Haftası