Etkinlik Meslek Haftaları

XVIII.Coğrafya Meslek Haftası

Türk Coğrafya Kurumunun 18'inci Meslek Haftası Kurumun 8'inci Kongresiyle birlikte 14-17 Aralık 1967 tarihlerinde Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Kurum üyelerinin yanısıra Ankara'daki Coğrafya Öğretmenleri, çeşitli Bakanlık, Müdürlük ve Dernek temsilcilerinin de katıldığı kongre ve meslek haftası 14 Aralık 1967 Perşembe günü Kurum II. Başkanı Prof.Dr.Cemal Arif Alagöz 'ün konuşmasıyla başlamış ve aynı gün öğleden sonra bilimsel konferanslara başlanarak aşağıdaki bildiriler sunulmuştur. 14 Aralık 1967 Perşembe Dr. Emin İlhan Avrupa'da Petrol Arama ve Üretiminde Yeni Gelişmeler Doç Dr. Erdoğan Akkan Tarfala (İsveç) Buzul Araştırma İstasyonu (Projeksiyonlu) 15 Aralık 1967 Cuma Prof.Dr. İsmail Yalçınlar Türkiye'de Bazı Jeomorfolojik Müşahedeler Sami Öngör Türkiye Milli Gelirinde Tarım İhtihsalleri Gelirinin Yeri ve Coğrafi Dağılışı Prof.Dr. Oğuz Erol Konya Kuzeydoğusunda Pleistosene Ait Göl Kıyıları İbrahim Hakkı Kuran Alpullu-Babaeski Ovasının Hidrolojik Etüdü Dr. Yusuf Dönmez Trakya Stebi Problemi 16 Aralık 1967 Cumartesi Prof.Dr.Cemal Arif Alagöz Türkiye İdari Teşkilatında Coğrafyadan Faydalanma (Üniversitede Mahalli Etüdlerin Yeri ve Önemi) Dr. Necdet Sözer Doğu ve Güneydoğu Anadolu Göçebe Aşiretler Problemine Coğrafi Bir Bakış Bu meslek haftasında da her konferansın bitiminde anlatılan konular dinleyicilerle konuşmacılar arasında tartışılmıştır. Türk Coğrafya Kurumunun 8.Kongresi ile 18. Meslek Haftası Prof. Cemal Arif Alagöz Başkanlığında 17 Aralık 1967 Pazar günü Ovacık Köyü İle Bayındır Barajına yapılan ekskürsiyonlarla kapanmıştır.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: XVIII.Coğrafya Meslek Haftası