Etkinlik Meslek Haftaları

XXII.Coğrafya Meslek Haftası

XXII'nci Coğrafya Meslek Haftası Milli Eğitim Bakanlığının 54 numaralı "Yurt Tanımada Coğrafya Kursu" ile birlikte 6-18 Ağustos 1973 tarihleri arasında Konya ve çevresinde düzenlenen toplantı ve geziler, Cumhuriyetin 50. Yılına rastlaması dolayısıyla ayrı bir özellik taşımıştır. 6-9 Ağustos 1973 tarihlerine rastlayan 4 gün bildiri ve konferanslarla öğretim ve eğitimi ilgilendiren çeşitli konuşmalara tahsis edilmiştir. Meslek Haftası ve Kurs Çalışmaları 6 Ağustos 1973 Pazartesi günü saat 09:30'da Konya'da kitaplık salonunda Vali İhsan Tekin tarafından açılmıştır. Toplantılar sırasında aşağıdaki bildiriler sunulmuştur. 6 Ağustos1973 Pazartesi Prof.Cemal Arif Alagöz Coğrafya'da Yakın Çevre Etüdleri Doç.Dr.A.Necdet Sözer Güneydoğu Anadolu'nun Nüfus ve Kır Yerleşme Coğrafyasıyla İlgili Yeni Gözlemler Prof.Dr.Cevat R.Gürsoy Konya ve Çevresinin Coğrafyası Hakkında Necip Mülazımoğlu Mersin-İskenderun Arasında Kıyı Kumulları ve Şekilleri 7 Ağustos 1973 Salı Prof.Dr.Talip Yücel Türkiye'nin Sanayileşmesi Ali Selçuk Biricik Akşehir ve Eber Gölü Depresyonu Arif Belge Konya Şehrinin Tarihi ve Coğrafi Yönleriyle Tanıtma Süleyman Arısoy Türkiye Su Ürünleri ve Ekonomisi Kalkınma Planları ve Politikası 8 Ağustos 1973 Çarşamba Prof.Dr.Cevat R.Gürsoy Coğrafya Öğretiminde Müşahedenin Önemi (Kıbrıs Misali Üzerinde) Dr.İbrahim Atalay Sultan Dağlarında Toprak Erozyonu Araştırmaları Doç.Dr.Ahmet Demir Türkiye'de Enerji Meseleleri (Kaynaklar, Üretim ve Tüketim) Mustafa Yemez Ülkeler Coğrafyasında İstatistik ve Öğretimde Yeni Bilgiler Sağlanmasında Karşılaşılan Güçlükler 9 Ağustos 1973 Perşembe Dr.Temuçin Aygen Speleoloji İlmi ve Karstik Kaynaklar Dr.İbrahim Atalay Akarçay Kapalı Havzasında Plüvyal ve İnterplüvyal Devreler Prof.Dr.Cevat R.Gürsoy Coğrafya Öğretiminde Harita ve Diğer Araçlardan Faydalanma Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Amenajman, Teknoloji ve Coğrafya Meslek Haftası toplantılarını takiben gelenek olduğu üzere kısa ve uzun süreli geziler düzenlenmiştir.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: XXII.Coğrafya Meslek Haftası