Etkinlik Meslek Haftaları

XXIII.Coğrafya Meslek Haftası

Milli Eğitim Bakanlığının 115 sayılı "Yurt Tanımada Coğrafya Kursu" ile birlikte, Trabzon İmam Hatip Okulunda düzenlenen 23'üncü Meslek Haftası 8-13 Temmuz 1974 günlerine rastlayan bilimsel bildirilerle, 14-20 Temmuz 1974 günleri arasında yapılmış olan gezilerden oluşmuştur. Meslek haftasında aşağıda belirtilen bildiriler sunulmuştur. 8 Temmuz 1974 Pazartesi Prof.Cemal Arif Alagöz Açılış ve Programların Açıklanması Prof.Cemal Arif Alagöz Türkiye Tabiatının Korunması İle İlgili Yeni Müşahedeler Trabzon ve Çevresi Gezi Alanının Coğrafyası Hakkında Prof.Dr.Talip Yücel Türkiye'de Endüstrinin Dağılışı Dr.İbrahim Atalay Muş Ovasının Toprakları Ali Selçuk Biricik Karapınar Civarında Su Problemi Türkiye'de Tabii Kaynakların Değerlendirilmesinde Coğrafyanın Rolü Dr.Erkan Şen Diyapozitiflerle Türkiye 10 Temmuz 1974 Çarşamba Doç.Dr.Metin Tuncel Karadeniz Bölgesinde Şehir Tipleri (Diyapozitifli) Prof.Dr.Cevat R. Gürsoy Trabzon Şehir İncelemesi Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Trabzon Sekileri 11 Temmuz 1974 Perşembe Prof.Dr.Kemal Erguvanlı Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelanları ve Etkileri Prof.Dr.Hayati Çelebi Karapınar'da Rüzgar Erozyonu Çalışmaları, Barla Dağı Civarının Jeomorfolojisi ve Barla Dağında Kuaterner Glasyasyonu Dr.Mehmet Ardos May Barajı Prof.Cemal Arif Alagöz Güneybatı Anadolu ve Komşu Bölgelerde Karst Dr.İbrahim Atalay Muş-Palu Arasında Demiryolunu Tehdit Eden Kütle Hareketleri Dr. Ahmet Nişancı Türkiye'de Kurak-Nemli Alanların Dağılışı Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeomorfolojisi Prof.Dr.M.Tevfik Tarkan Doğu Karadeniz Bölümünün Nüfus ve Yerleşme Özelliklerinin Ana Çizgileri Necip Mülazımoğlu Mersin-Ceyhan Nehri Ağzı Arasında Kıyı Depolarında Ağır Mineral Prospeksiyonu Dr.Alaeddin Tandoğan İncesu Vadisinde (Çayeli) Coğrafya Gözlemleri (Diyapozitifli) Prof.Şekip Yeğin Hammaddeler ve İktisadi Önemleri Prof.Dr.Tevfik Tarkan Ege Denizi ve Kıta Sahanlığı Sorunları 13 Temmuz 1974 Cumartesi Prof.Dr.Cevat R.Gürsoy Coğrafya Öğretiminde Metod ve Araçlar Prof.Dr.A. Necdet Sözer Doğu Karadeniz Bölgesinin Ekonomik Coğrafyası Mansur Bedrifer Coğrafi Yönleriyle İran'da Akdevrim

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: XXIII.Coğrafya Meslek Haftası