Etkinlik Meslek Haftaları

XXIV.Coğrafya Meslek Haftası

1975 yılı Meslek Haftası toplantıları, bir önceki yıl Trabzon'da kararlaştırıldığı üzere 21 Temmuz - 01 Ağustos 1975 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının "16 Sayılı Coğrafya Kursu" ile birlikte gerçekleştirilen 24'üncü Meslek Haftasında aşağıdaki bildiriler sunulmuştur. 21 Temmuz 1975 Pazartesi Prof.Cemal Arif Alagöz Açılış ve Programların Açıklanması Prof.Dr.Cevat R.Gürsoy Gezi Alanının Coğrafyası Hakkında Prof.Cemal Arif Alagöz Yabancı Dillerde Coğrafya Yayınları Üzerine Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Çanakkale Bölgesinin Jeomorfolojisi Prof.Dr.Oğuz Erol Çanakkale Boğazının Kuaterner Depoları Doç.Dr.Metin Tuncel Türkiye'de Yer Değiştiren Şehirler 22 Temmuz 1975 Salı Ord.Prof.Dr.Besim Darkot Çanakkale Boğazı Prof.Dr.Danyal Bediz XVI.Yüzyıl Osmanlı Gemiciliği (Politik, Ekonomik ve Stratejik Yönleriyle) Doç.Dr.Erdoğan Akkan Sinop Yarımadasının Jeomorfolojisi Prof.Dr.Cevat R.Gürsoy Coğrafya Öğretiminde Metod ve Araçlar Dr.Arif Perçin Coğrafi Özellikleriyle Belediyelerimiz Mansur Bedrifer Tebriz Monografyası Hakkında 23 Temmuz 1975 Çarşamba Prof.Dr.Sırrı Erinç Türkiye Toprakları Doç.Dr.Erdoğan Akkan Bazı Jeomorfoloji Kavramları Üzerine Düşünceler Mukaddes Birhekimoğlu D.S.İ. Genel Müdürlüğü Meteoroloji İstasyonları ve 1/800.000 Ölçekli Havza Eşyağış Haritası Hakkında Prof.Dr.Cevat R.Gürsoy Coğrafya Öğretiminde Müşahedenin Önemi (Kıbrıs Misali Üzerinde) Prof.Dr.Tevfik Tarkan Ege Denizi ve Kıta Sahanlığı Sorunları Doç.Dr.Mehmet Ardos Şarkikaraağaç-Gelendost Arasının Jeomorfolojisi 24 Temmuz 1975 Perşembe Prof.Dr.Hayati Çelebi Ülkemizde Sel Felaketleri Dr.M.Fahrettin Kırzıoğlu "Karun" (Erzurum) lu Hakob'un Erzurum Eyaleti Coğrafyası (1653) ve Bunun Çağdaş Kaynaklarla Mukayesesi Sami Tılı Adıyaman ve Urfa'nın Turizm Yönünden Önemi M.Dursun Çitçi Türkiye Coğrafyası Programı Hakkında Yukarıda adı geçen bildiriler sunulduktan sonra 24 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale ve yakın çevresini kapsayan bir dizi coğrafi gezi gerçekleştirilmiştir.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: XXIV.Coğrafya Meslek Haftası