Etkinlik Meslek Haftaları

XXVIII.Coğrafya Meslek Haftası

Türk Coğrafya Kurumunun 28'inci Coğrafya Meslek Haftası "Geçmişte, Günümüzde ve Gelecekte Trakya" ana başlığı altında 10-12 Haziran 1998 tarihleri arasında Edirne'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Türk Coğrafya Kurumu Asbaşkanı Metin Tuncel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Süha Göney ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nun konuşmalarıyla açılan Meslek Haftasına Türkiye'nin Çeşitli Üniversitelerinden konuşmacılar bildirileriyle katılmışlardır. Meslek Haftasında, daha sonra bir kitap halinde yayınlanan aşağıdaki bildiriler sunulmuştur. 12 Haziran 1998 Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Trakya'da Doğal Koşullar ve Organize Çiftlik Bölgelerinin Kuruluşu Y.Doç.Dr.Okan Yaşar Türkiye'de Ayçiçeği Üretiminde Trakya'nın Yeri; Bitkisel Yağ Üretimine Katkıları ve Bitkisel Yağ Sanayinde Hammadde Sorunları Y.Doç.Dr.Cevdet Yılmaz Trakya'da Süpürge Otu Yetiştiriciliğinin Orta Karadeniz Bölümü Üzerindeki Ekonomik Etkileri Prof.Dr.A.Selçuk Biricik Yıldız (Istranca) Dağları Akarsuları Y.Doç.Dr.Hüseyin Turoğlu İğneada Koyunda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) İle Arazi Kullanımı Analizi Y.Doç.Dr.Bekir Necati Altın Trakya'da Yerşekillerinin Neotektonik Dönem Jeomorfolojik Gelişmeleri A.Gör.Mehmet Ünlü Ergene Havzasının Hidrolojik Potansiyeli Y.Doç.Dr.Ecmel Erlat Trakya'da Günlük Yağışların Yağış Şiddeti Sınıflarına Dağılımı ve Günlük Maksimum Yağışların İncelenmesi Y.Doç.Dr.Talat Koç A.Gör.Şermin Tağıl Edirne Şehrinde Hava Kalitesi Y.Doç.Dr.Talat Koç Edirne Kent Merkezinin Isıtma Özellikleri 13 Haziran 1998 Doç.Dr.Nuriye Garipağaoğlu Avrupa-Asya Anakaralarının Kara Ulaşımı Bağlantısında İstanbul Boğaz Köprülerinin Önemi Y.Doç.Dr.Zeki Koday Türkiye'de Yolcu Giriş-Çıkışlarında Edirne İlindeki Gümrük Kapılarının Yeri ve Önemi Aydın Atıcı Yakın Gelecekte İstanbul ve Trakya'da Ticaret ve Sanayi İçin Gerekli Bir Liman Yeniköy-Milten Limanı Prof.Dr.Metin Tuncel Trakya Ereğlileri Prof.Dr.Aydın İbrahimov Dr.Selver Özözen Trakya'nın Seçim Coğrafyasının Özellikleri Y.Doç.Dr.İ.Yaşar Hacısalihoğlu Küreselleşme Sürecinde İstanbul ve Trakya Y.Doç.Dr.Saliha Koday Trakya'da Köy Adalarında Coğrafyanın Etkisi Prof.Dr.Ramazan Özey 19.Asırda Edirne Vilayeti Coğrafyası Y.Doç.Dr.Salih Ceylan Trakya'nın Güneybatısında Göçebe Evlere Bir Örnek Gümeler (Avcı Kulübeleri) Öğr.Gör.Hayri Çamurcu Cumhuriyet Döneminde Gelibolu Yarımadasında Nüfus Sayımları Hakkında Bir Değerlendirme 14 Haziran 1998 Y.Doç.Dr.İsmet Akova Ergene Nehrindeki Kirlilik ve Kirliliğin Tarım Alanları Üzerindeki Etkisi Y.Doç.Dr.Gül Küçükaltan Trakya Yarımadasında Turizme Yönelik Doğal Çekicilik Unsurları Y.Doç.Dr.Cevdet Yılmaz Durusu (Terkos) Gölü Kenarında Yeni Bir Yapılaşma Alanı ve Bunun Muhtemel Çevresel Etkileri A.Gör.M.Akif Ceylan Edirne Şehri ve Çevresinde Ekolojik Sorunlar Aydın Atıcı Coğrafya Mesleği Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) Önemi Doğrultusunda Bir Örnek: Lüleburgaz Entegre Gübre Fabrikası ÇED Uygulaması 28 Coğrafya Meslek Haftası, Edirne , Kırklareli, Vize, Saray ve Çerkezköyde yapılan inceleme gezisiyle sona ermiştir.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: XXVIII.Coğrafya Meslek Haftası