Etkinlik Tanırlılık Çalıştayı-2012

4. Ulusal Coğrafya Öğrenci Sempozyumu

Çalıştay

4. Ulusal Coğrafya Öğrenci Sempozyumu Türk Coğrafya Kurumu Öğrenci Çalışma Grubu olarak İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Kulübü ile birlikte, Türkiye genelindeki coğrafya ve coğrafya öğretmenliği bölümü öğrencileri arasında birliktelik ve dayanışmayı sağlamak, öğrenciler tarafından bilimsel içerikli çalışmaların paylaşılması amacıyla, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Kulübü’nün ev sahipliğinde, 13-15 Ekim 2005 tarihlerinde İ.Ü.Öğrenci Kültür Merkezinde yapılmıştır. Sempozyuma 6 farklı üniversiteden (İstanbul Ü. Çanakkale 18 Mart Ü. Ege Ü. Fırat Ü.Gazi Ü. 9 Eylül Ü.) 125 kişi katılmış olup 17 sözlü sunum gerçekleştirilmiştir (ek sempozyum programı). Sempozyum Türk Coğrafya Kurumu Asbaşkanı Doç.Dr. Hüseyin TUROĞLU’nun konuşması ile açılmış ve ilk iki gün (13-15 Ekim) bildiriler sunulmuştur. Bildirilerin son gününde Cem ERDEBİL (TCK öğrenci çalışma grubu koordinatör yardımcısı), Faika GAYİ (İ.Ü Coğrafya Kulübü Başkanı) ve Hülya ÇEŞMECİ’nin (Çanakkale 18 Mart Ü 4. sınıf öğrencisi) konuşmacı olduğu ve dinleyicilerinde tartışmalara katıldığı bir panel gerçekleştirilerek coğrafya öğrencilerinin sorunları dile getirilmiştir. Panel sonrası kapanış konuşması TCK Öğrenci Çalışma Grubu Koordinatörü Arş.Gör. Cihan BAYRAKDAR tarafından yapılarak bildiriler kısmı sona ermiştir. Sempozyumun son günü olan 16 Ekim’de Prof.Dr. Oğuz EROL’un gözetiminde Şile, Ağva çevresini kapsayan bir arazi çalışması yapılarak program başarılı bir şekilde sona ermiştir. Program 13 Ekim Perşembe 2005 11.00 – 11.30 Kayıt 11.30 – 12.00 Açılış konuşmaları • Doç. Dr. Hüseyin TUROĞLU 12.00 – 13.30 Öğlen Yemeği (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi) I. OTURUM Oturum başkanı: Faika GAYİ 13.30 – 13.45 “Marmara Bölgesi’nde Sıcaklık ve Yağış Dağılışı’nın Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Haritalanması Zafer KEÇELİ 13.45 – 14.00 “Kasatura Körfezi Hidrolojik Havzasının Jeomorfolojik Özeliklerinin C.BS Yöntemiyle Ortaya Konması” İrfan AKAR 14.00 – 14.15 “Biga Yarımadası Kuzeyi Kocaçay Boğazı ve Çevresi’nin Jeomorfolojisi” Zahide ACAR 14.15 – 14.30 Karadeniz Sahil Yolunun Doğal Çevre Üzerindeki Etkisi ve Ulaşım Sorununa Öneriler Bilge BİLGE II. OTURUM Oturum Başkanı: Zafer KEÇELİ 15.00– 15.15 “Ali Macar Reis Elektronik Türkiye Atlası” Doğukan Doğu YAVAŞLI 15.15 – 15.30 “Efes şehrinin bugünkü görünümünü almasında etkili olan faktörler”, Hamdi İNAM, Benal YASAKÇI, Ceylan Kürkkaya 15.30 – 15.45 Uludağ’ın İklimi Bitki Örtüsü ve Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi Muhammed Zeynal ÖZTÜRK 15.45 – 16.00 Derenti Köyü ve Yakın Çevresi’nin(Çanakkale-Çan) Jeomorfolojisi Kezban SÜMER III. OTURUM Oturum Başkanı: Hülya ÇEŞMECİ 16.15–16.30 “Kasatura Körfezi Havzasının Biyocoğrafik Özelliklerinin Ortaya Konması” Aydın BOLAÇ 16.30–16.45 “İstanbul’da Görülen Kardyovasküler Hastalıklarının Hava Kirliliği ve Sıcaklık Değerleri ile ilişkisi Ebru BİRCAN 16.45–17.00“Afet Bilgi Sistemi Uygulamalarına Bir Örnek: Elazığ Kenti ve Yakın Çevresi’nin Depremselliği Necati ÖZCAN 14 Ekim Cuma 2005 I.Oturum Oturum başkanı: Doğukan Doğu YAVAŞLI 11.00 – 11.15 “Az Gelişmişliğin Mekansal Boyutu” Sibel ŞENAY 11.15– 11.30 “Türkiye’de Coğrafya Öğretimi Üzerine Bir İnceleme Levent YILDIZ 11.30– 11.45 “Bursa ve Çevresinde Lodos Fırtınasının Oluşumu ve Etkileri” Hülya ÇEŞMECİ 11.45 – 12.00 “Marmara Adası’nın Coğrafi Analizi” Faika GAYİ Selim TUNÇ Fatma Fazıla Çetinkaya Kader ARSLAN Cengiz Yıldırım Bilge BİLGE 12.00 – 13.30 Öğle Yemeği II. OTURUM Oturum Başkanı: Levent YILDIZ 13.30 – 13.45 “Dünyada enerji arz ve talep dengesi Hayri DAĞLI 13.45 – 14.00 “Kolan(Karakoçan)Traverten Taraçaları’nın Oluşumu ve Turistik Potansiyeli” Necati ÖZCAN, Lale CANPOLAT 14.00 – 14.15 “İstanbul’da Doğalgaz Kullanımının Hava Kirliliği Üzerinde Meydana Getirdiği Değişimler” 14.30-16.00 Panel 15 Ekim Cumartesi Şile-Ağva Arazi Çalışması(Prof. Dr. Oğuz Erol Yönetiminde) Otobüs Saat 9.00 da Öğrenci Kültür Merkezi Önünden Hareket Edecektir. İstanbul’a dönüş Saat 18.00 de olacaktır.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: 4. Ulusal Coğrafya Öğrenci Sempozyumu