Etkinlik Tanırlılık Çalıştayı-2012

Ulusal Sempozyumlar - 2012

2012 Ulusal Sempozyumlar

Değerli Coğrafyacılar, 2012 yılında çeşitli üniversitelerimizde düzenlenecek başlıca sempozyumlar ve ayrıntıların yer aldığı web siteleri şöyledir. 1- "I.Ulusal Coğrafya Kongresi", 28-30 Mayıs 2012 - Atatürk Üniversitesi, ERZURUM

Ayrıntı İçin Tıklayınız

2- "Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2012", 4-6 Ekim 2012 - Mustafa Kemal Üniversitesi, HATAY.

Ayrıntı İçin Tıklayınız

3- "TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu 2012", 18-19 Ekim 2012 - Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, ANKARA

Ayrıntı İçin Tıklayınız

Saygılarımızla. TCK Yönetim Kurulu

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: Ulusal Sempozyumlar - 2012