Etkinlik Tanırlılık Çalıştayı-2012

Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu – 2006

Ulusal Coğrafya Sempozyumu

İstek Özel Acıbadem Lisesi Konferans Salonu İstek Vakfı Okulları Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu - 2006 Başarı İle Gercekleşti. Emeği Gecenlere Teşekkür Ederiz. TCK Yönetim Kurulu Acıbadem, Kadıköy-İstanbul. GERÇEKLEŞEN PROGRAM 26 Mayıs 2006 Cuma 12.30-13.00 Kayıt 13.00-13.15 Açılış Konuşmaları: Prof.Dr. Ahmet SERPİL (Yeditepe Üniversitesi Rektörü) Prof.Dr. Melih BORAL (İstek Vakfı Genel Müdürü) EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU: Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ömür AKYÜZ – Işıl ÖZHEKİM 13.15-14.00 1. Çağrılı Konuşmacı: “Sosyal Bilgilere Küresel Bakış” Y.Doç.Dr. Yasemin ALPTEKİN (Yeditepe Üniversitesi) 14.00-14.15 “Eğitim-Öğretim Sürecinde Öğretmen Öğrenci İlişkilerinin Başarıya Etkisi” Araş.Gör Engin KARADAĞ (Yeditepe Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bil. Bölümü) 14.15-14.30 “Tarih Dersinde, Çizgiler-Sorular ve Matematiksel İfadelerin Kullanımı” Sevim ÇİÇEK (İstek-Acıbadem Lisesi Tarih Öğretmeni) 14.30-14.45 “Osmanlı Devleti’nde Yeniçeriler ve Bu Kavramın 7. Sınıf Öğrencilerine Aktarılması” Ayhan DOYMAZ (İstek Barış İlköğretim Okulu Tarih Öğretmeni) 14.45-15.00 Çay-kahve molası 15.00-16.00 2.Çağrılı Konuşmacı: “Türkçe’nin Gücü” Prof.Dr. Şükrü Haluk AKALIN (Türk Dil Kurumu Başkanı) COĞRAFYA OTURUMU: Oturum Başkanı: Doç.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL - Melda HATUNOĞLU 16.00-17.00 3. Çağrılı Konuşmacı: “Su ve İstanbul” Prof. Dr. Turgut ÖZTAŞ (Mimar Sinan Üniversitesi) 17.00-17.15 “1990-2001 Yılları Arasındaki Büyükçekmece’nin Çakmaklı Köyü ve Kıraç Beldesindeki Arazi Kullanım Değişimleri” Akif KARATEPE (İstek Uluğbey Okulları Coğrafya Öğretmeni) 17.15-17.30 “Onbirgöller Vadisi ve Şelâleleri, Hacılı Köyü, Ağva, Şile/İstanbul” Tülin BABAL* (İstek Acıbadem Lisesi Coğrafya Öğretmeni) İlknur ÖZSOY (İstek Acıbadem Lisesi Coğrafya Öğretmeni) Işıl ÖZHEKİM (İstek Acıbadem Lisesi Tarih Öğretmeni) Sevil ALGAN (İstek Acıbadem Lisesi Kampüs Müdürü) Sedat AVŞAR (İstek Acıbadem Fen Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi) Mete ÖZTÜRK (İstek Acıbadem Fen Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi) Aydın ATICI (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu) Atakan ERTEK (Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu) E.Nabi EVREN (Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı) Y.Doç.Dr. Ahmet ERTEK (Türk Coğrafya Kurumu) 17.30-17.45 Çay-kahve molası 17.45-18.15 4. Çağrılı Konuşmacı: “Yenişehir Havzasının Genç Tektoniği (Bursa)” Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK (İstanbul Üniversitesi) 18.15-18.30 “Coğrafya Bilimi’ne Dair” A.Aydan ÖZKAN (Yeditepe Üniv. Eğitim Fak. Öğretim Görevlisi) İlknur ÖZSOY* (İstek Acıbadem Lisesi Coğrafya Öğretmeni) 18.30-18.45 “Karacadağ (Diyarbakır) Volkanı” Ergin CANPOLAT (Maçka Akif Tunçel Anadolu Teknik Lisesi Coğrafya Öğretmeni) 18.45-19.00 “Suçun Önlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı” Yasin BEŞER (Özel Avrupa Koleji Coğrafya Öğretmeni) 27 Mayıs 2006 Cumartesi TARİH OTURUMU: Oturum Başkanı: Y.Doç.Dr. Yasemin ALPTEKİN - Zeynep SANCAKTAROĞLU 09.30-10.30 5. Çağrılı Konuşmacı: Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU (Türk Tarih Kurumu Başkanı) 10.30-10.45 “Osmanlı’da Harem” Zehra H.İŞCAN (İstek Özel Barış İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni) 10.45-11.00 “Oryantalizm’den Oksidentalizm’e Küreselleşme” Figen BARSBAY (İstek Özel Bilge Kaan Okulları Tarih Öğretmeni) 11.00-11.15 “Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, İmtiyazlar, Kapitülasyonlar, Gümrük Anlaşmaları ve Sonuçları” Yılmaz AYDINLIK (İstek Özel Bilge Kaan Lisesi Tarih Öğretmeni) 11.15 - 11.30 Çay ve kahve molası 11.30-11.45 “Anadolu’da Bereket Kültü ve Anadolu Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımalar” Dr.Cengiz ÇETİN (Ankara Üniv.Başkent Meslek Yüksek Okulu,Teknik Programlar Bölümü, Restorasyon-Konservasyon Programı) 11.45-12.00 “Kültür Politikası mı? Yoksa Kültürle Daha İyi Bir Politika mı?” Belgin AKSOY (Bursa Uludağ Üniv.) 12.00-13.30 Öğle Yemeği DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ile FELSEFE GRUBU OTURUMU: Oturum Başkanı: Y.Doç.Dr. T.Ahmet ERTEK – Bedriye OZAN 13.30-14.30 6.Çağrılı Konuşmacı: “Geleceği Yönetmek” Dr. Erol MÜTERCİMLER (Yeditepe Üniversitesi) 14.30-14.45 “İnternet ve Din” Recep VARDİ (İstek Özel Belde Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni) 14.45-15.00 “Eğitimde Toplumsal Cinsiyetin Yeniden Üretimi; Okullarda Kadın-Erkek Rolleri” Sezin GÜNDOĞAN (İstek Özel Semiha Şakir Lisesi Felsefe Grubu Öğretmeni) 15.00-15.15 “Yaşayan Bir Varlık; Sınıf” Canan BULKUR (İstek Acıbadem Lisesi Felsefe Öğretmeni) 15.15-15.30 “Felsefi Antropolojide İnsan” Yaylagül CERAN (İstek Kaşgarlı Mahmut Okulları Felsefe Öğretmeni) 15.30-15.45 Çay ve kahve molası 15.45 – 16.45 7. Çağrılı Konuşmacı: “Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye’nin Jeopolitiği” Doç.Dr. İ.Yaşar HACISALİHOĞLU (Türk Coğrafya Kurumu Başkanı) 16.45-17.00 Kapanış Konuşması ve Sempozyum Katılım Belgelerinin Dağıtılması. NOT: Sempozyum Salonu fuayesinde İSTEK OKULLARININ SERGİLERİ iki gün boyunca açık kalacaktır. İletişim: Işıl ÖZHEKİM İSTEK Acıbadem Lisesi Sosyal Dersler Bölüm Başkanı 34718 Acıbadem, Kadıköy-İstanbul. (0216) 325 30 75 (0216) 325 30 96 (0216) 326 34 15 (7 hat) (0216) 325 92 32 (faks) (0216) 326 34 31 (faks) e-posta: acibadem@istek.org.tr e-posta: istek@istek.org.tr e-posta: isil.an@isnet.net.tr SPONSOR KURULUŞLAR İSTEK VAKFI OKULLARI ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU - 2006 DÜZENLEME : “İSTEK VAKFI OKULLARI ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU – 2006” isimli sempozyum, İstanbul Acıbadem’deki İstek Vakfı Konferans Salonu’nda İSTEK VAKFI OKULLARI tarafından düzenlenmektedir. AMAÇ : “İSTEK VAKFI OKULLARI ULUSAL SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU – 2006” isimli sempozyumun başlıca amacı sosyal bilimlerin günümüz insan yaşamındaki yeri ve önemini vurgulamak üzere, bu kapsamda çalışmalar yapan öğretmenleri bir araya getirmek, konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerin paylaşımının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. SEMPOZYUM KONULARI : - Arkeoloji, - Atatürk İlkeleri ve Türkiye İnkılap Tarihi, - Coğrafya, - Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama, - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, - Eğitim Bilimleri, - Felsefe, - Hukuk, - Mantık, - Milli Güvenlik, - Psikoloji, - Sanat Tarihi, - Sosyoloji, - Sosyal Bilimler Eğitimi, - Sosyal Bilimlerde Teori ve Metodoloji, - Siyasal Bilgiler, - Tarih KATILIM : Sempozyuma katılmak isteyenler ekteki başvuru formunu doldurup, aşağıdaki yazışma adresine en geç 15 OCAK 2006 tarihine kadar göndermeleri gerekir. BİLDİRİ BAŞVURULARI : Sempozyuma, poster, belgesel ve sözlü bildiri ile katılmak isteyen öğretmenler aşağıdaki ölçülere göre hazırlayacakları bildiri özetini en geç 15 OCAK 2006 tarihine kadar posta veya e-posta yoluyla, 3 kopya A4 çıktı ve CD ortamında yazışma adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Bildiriler özgün bir bilimsel çalışmayı içermelidir. Bildiri özetleri 200-300 kelime arasında olmalıdır. Bildiri özetlerinde yazar/yazarlara ait bilgiler (adres, telefon, e-posta, faks), amaç, çalışma yöntemi, bulgular, sonuç ve önerilere yer verilecektir. Bildiri özetleri 12 punto, Times New Roman, 1,5 aralık yazılacaktır. Düzenleme Kurulu önerilen bildirileri, önerenin de tercihini göz önüne alarak, hakemlerin görüşleri doğrultusunda; belgesellerin dışında poster veya sözlü bildiri oturumlarından herhangi birine koyabilir. Kabul edilen bildirilerin sunum şekli, 1 MART 2006 tarihine kadar II. Duyuru ile yazar/yazarlarına bildirilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam sayfa metinleri, siyah-beyaz ve 10 sayfayı geçmeyecek şekilde, en geç 1 MAYIS 2006 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. ONURSAL BAŞKAN Prof.Dr. Ahmet SERPİL (Yeditepe Üniversitesi Rektörü) DÜZENLEME KURULU Y.Doç.Dr. T. Ahmet ERTEK Mehmet ALTUN (İstek K.Mahmut Okulları) Sedef ÇATI (İstek Atanur Oğuz Okulları) Melda HATUNOĞLU (İstek Belde Okulları) Leyla KIVANÇ (İstek K.Atatürk Okulları) Bedriye OZAN (İstek Bilge Kaan Okulları) Işıl ÖZHEKİM (İstek Acıbadem Okulları) Sevgen PINAR (İstek Uluğbey Okulları) Rabia ULUÇAY (İstek Semiha Şakir Okulları) BİLİM KURULU Prof.Dr. Ömür AKYÜZ (Y.Ü.) Prof.Dr. Suat ANAR (Y.Ü.) Prof.Dr. Melih BORAL (Y.Ü.) Prof.Dr. Nadir DEVLET (Y.Ü.) Prof.Dr. Akile GÜRSOY (Y.Ü.) Prof.Dr. Hasan KONİ (Y.Ü.) Prof.Dr. Haluk ÜLMAN (Y.Ü.) Prof.Dr. Erdal YAVUZ (Y.Ü.) Prof.Dr. Ahmet YÜCESOY (Y.Ü.) Y.Doç.Dr. T. Ahmet ERTEK (İ.Ü.) Y.Doç.Dr. Nilüfer HATEMİ (Y.Ü.) Yazışma Adresi: Işıl ÖZHEKİM İSTEK Acıbadem Lisesi Sosyal Dersler Bölüm Başkanı 34718 Acıbadem, Kadıköy-İstanbul. (0216) 325 30 75 (0216) 325 30 96 (0216) 326 34 15 (7 hat) (0216) 325 92 32 (faks) (0216) 326 34 31 (faks) e-posta: acibadem@istek.org.tr e-posta: istek@istek.org.tr e-posta: isil.an@isnet.net.tr Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu – 2006