Etkinlik Ulusal Proje Yarışması

Proje Yarışması III

Kadıköy İntaş Lisesi İdareci, Öğretmen ve Öğrencileri

LİSE: 1. KULELİ ASKERİ LİSESİ ( ÇOK YÖNLÜ ENERJİ KAYNAĞI "BİYOGAZ" ) Projeyi Hazırlayanlar:Mustafa Çokangın, Harun Aydın, M.Burak Demircan Danışman öğretmen:Okan Aldırmaz 1. BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ ( KİRLİLİKTEN GELEN IŞIK ) Projeyi Hazırlayanlar:Ayçin Yılmaz, Buse İncaman Danışman Öğretmen:Neyyire Hasgül 2. Ö. ENKA LİSESİ ( KÜRESEL ISINMA ) Projeyi Hazırlayanlar:Dimitri Tasmalı Danışman Öğretmen:Hakikat Özpolat 3. TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI Ö.LİSESİ ( NÜKLEER ENERJİ Projeyi Hazırlayanlar:Mete Güray, Danışman Öğretmen:Gülseren Yayla LİSE MANSİYON: KADIKÖY İNTAŞ LİSESİ ( RÜZGAR ENERJİSİ ) Projeyi Hazırlayanlar:Ömer Alper Akın, Elif Kocaman, Fırat Atakan Ertek Danışman Öğretmen:Gülçin Ayhan Ertek ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ ( TÜRKİYE' DE ENERJİNİN GELECEĞİ ) Projeyi Hazırlayanlar:Esen Şefik Danışman Öğretmen:Necla Sönmezay Not: Robert Kolej projesini web sitesi olarak hazırlamıştır. Bu site kurumumuzca yayınlanmaktadır. Siteye ulaşmak için tıklayınız. İLKÖĞRETİM: 1. ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİMOKULU ( PETROLÜN TARİHÇESİ ) Projeyi Hazırlayanlar:Okan Ağca Danışman Öğretmen:Neslihan Altun *. BELGESEL: 1. Ö. MARMARA KOLEJİ ( BAKÜ' DE BİR PETROL TESİSİ ) Projeyi Hazırlayanlar:Eyvaz Rahmanzade, Hazar Topçu, Görkem Özdemir, Eda Haspaylam Danışman Öğretmen:Özgül Özdemir 1. BÜYÜKŞEHİR HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ ( SUDAN GELEN IŞIK ) Projeyi Hazırlayanlar:Muammer Akdaş, Serhat sungur, Yalçın Köneçoğlu Danışman Öğretmen:Neyyire Hasgül *. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJE YARIŞMASI - 3 Gerek Türk Coğrafya Kurumu’nun kuruluş amaçları gerekse MEB Coğrafya programlarının amaçları göz önüne alınarak, Türk Coğrafya Kurumunu ve Coğrafyayı bilimsel anlamda tanıtmak üzere ikincisini geçen öğretim yılında paylaştığımız “Coğrafya Projeleri Yarışması”nı 2004-2005 öğretim yılında da sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Proje yarışmamız İstanbul İl Milli Eğitim müdürlüğü’nün işbirliği ile Atlas ve National Geographic Türkiye dergilerinin desteğiyle gerçekleştirilmektedir. Ana Tema : “ İnsan ve Enerji Kaynakları” Tüm ülkelerde yurttaşların ve gelecek nesillerin çıkarlarını kollayan kamusal bir girişime ihtiyaç duyulmaktadır. Aralarında ABD ve Almanya’nın da bulunduğu ülkelerden hiçbiri, yerel ve merkezi hükümetlerin kamusal girişimlerini, kişilerin yada özel kuruluşların eline bırakmıyor. Enerji sektörü her ülke ekonomisin temel sürücü gücüdür. Enerji üretim ve kullanım teknolojilerine ilişkin alınacak yatırım kararları ileriye dönük değiştirilemez etkiler yaratır. Enerji sektörü; enerji kaynaklarını, enerji üretim ve çevrim teknolojilerini ve ulaşım, konutlar, sanayi ve tarım için son kullanım teknolojilerini içerir. Türkiye’de enerjinin maliyeti, yeterli ölçüde sağlanması ve çevreye etkileri üzerine her zaman şikayetler olmaktadır. Bu incelenmesi gereken sorunlar olduğunu gösteriyor. Bir sorun olduğunda, karar vericiler problemi doğru olarak tanımlamak ve uygulanabilir çözümler bulmak durumundadır. Her karar verici doğru ve taze bilgiye erişmeli, en gelişmiş karar destek araçlarını kullanmalı ve toplumdaki bu konuda deneyimleri olan yurttaşların katılımı için çaba harcamalıdır. Yeni bir bilgi ulaştığında, daha ileri bir karar destek aracı ortaya çıktığında yada bu konuda daha deneyimi olan yeni insanlar belirdiğinde yeni bir değerlendirme yapılmalıdır. Ülkeler fosil yakıt, nükleer güç ve enerjinin savurgan kullanımının yarattığı sorunların farkına vardıkça daha verimli teknolojilere ve doğal çevrede enerji üretimine doğru yönelmeye zorlanmaktadır. Sonuç olarak diğer teknolojiler, karar verme mekanizması geçmişin teknolojilerinin sorunlarının farkında olmayan ülkelere, taşınmaktadır. EİKT Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Teknolojileri Sistem Analiz Programı araştırıcılarının ortak çabası ile geliştirilen, geleceğin planlama dönemi içinde kullanıma girecek tüm enerji teknolojilerini dikkate alan, ileri karar destek araçları bulunmaktadır. Bu modeller, geleceği geleceğin bilgileri ile planlama kapasitesi sağlayarak karar vericileri daha güçlü kılmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler, geçmişteki tecrübeleri sonucunda, enerjinin üretim ve kullanımında etkinliğini sağlamak ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımını desteklemek üzere önlemler almayı öğrendiler. Çevre Bakanlığı benzeri kamu kuruluşları tarafından konulan kısıtlar altında, küresel endişeler nedeniyle ortaya çıkacak olan maliyetlerden kaçınmalarını mümkün kılmak üzere, kirletici ve enerji etkin olmayan teknolojilerin ülkelerinde satılmasını engelleyen standartlar geliştirdiler. Mevcut yatırımlarının gücünden dolayı nükleer ve fosil yakıt lobileri karar vericiler ile daha kolay iletişim sağlayabilmektedir. Nükleer güç ve fosil yakıtlı güç santrallarının yerini alabilecek yeni teknolojilerin farkında olan akademisyenler veya bilim adamları sessiz kalmaktadır. Bu teknolojilerin problemlerinden haberdar olan nükleer enerji mühendisleri, çevre kirliliğinde uzmanlaşmış olan çevre mühendisleri, nükleer güç santrallarının ve fosil yakıtların yakılmasının toplum sağlığını nasıl etkilediğini hastalarında gören doktorlar ve toplumsal maliyet hakkında bilgili olan ekonomistler, halka ve karar vericilere doğru ve taze bilgileri sunmalıdır. Doç. Dr. Tanay Sıdkı UYAR Ana Tema : “ İnsan ve Enerji Kaynakları” Araştırma Konuları: Tabii Olaylar ; Küresel Isınma, Doğal Kaynaklar, Rüzgar, Dalgalar, Güneş Enerjisi,İklim, Bitki Örtüsü, Sular ( Deniz, Akarsu, Göl, Baraj Gölleri, İçme Suyu Kaynakları vb ), Enerji Kaynakları, Beşeri Olaylar; Enerji, Nüfus, Yerleşme, Ulaşım, Turizm, Ticaret, Tarım, Endüstri, Santraller. AMAÇLAR: *Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri kullanabilmeleri ve pekiştirmeleri, *Coğrafya bilgisinin kullanılarak analiz-sentez yapabilme yeteneklerinin geliştirilmesi, *Öğrencilerin sorun tanımlama ve sorun çözme yeteneklerinin coğrafya bilgisi ile geliştirilmesi, *Öğrencilerimizin yaşadıkları mekana sahip çıkma bilincinin geliştirilmesi. *Okullar, öğretmenler ve öğrenciler arasında , coğrafya etkinlikleri çerçevesinde ilişki ve iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. KATILIMCILAR : a ) İlköğretim Okullarının 6., 7. ve 8. sınıfları b ) Her tür ve derecedeki Orta Öğretim Kurumlarının tüm sınıfları UYGULAMA ve YARIŞMA KOŞULLARI : 1) Proje çalışmaları, yukarıda belirtilen tema ile ilişki kurularak seçilecek konular üzerine olmalıdır. Okul ve öğrenciler yarışmaya birden fazla proje çalışması ile katılabilirler. 2) Yarışmaya öğrenciler Coğrafya veya Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin rehberliğinde bireysel veya grup olarak katılabilirler. 3) Projeler Araştırma Tekniklerine ve uluslararası bilim kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. (Bu konuda daha fazla bilgi için bk. www.tck.org.tr ) 4) Dipnotlar mutlaka kullanılacak, sayfa sonunda ya da tamamı çalışmanın sonunda yer alabilecektir. 5) Kaynaklar; Yayın, Fotoğraf, Kamera Görüntüsü, Gözlem ve İstatistik, Mülakat ve Anket vb. olabilir. 6) Proje çalışması belgesel niteliğinde film çekimi de olabilir. Bu tür çalışmaların montajlı ve en fazla 15 dakika uzunluğunda olması gerekmektedir. Bu yılda geçen yıldan farklı olarak yarışmaya “Belgesel” kategorisi de eklenmiştir. 7) Ana temanın “insan ve Enerji Kaynakları” olması ve yarışmanın sadece İstanbul okullarında gerçekleştiriliyor olmasına karşın, dileyen öğrenciler yaz tatillerini geçirecekleri yöreleri ele alan çalışmalar ortaya koyabilirler. 8) Başvurular 23 Mayıs - 1 Aralık 2005 tarihleri arasında yapılacaktır. Hazırlanan çalışmalar 1 Aralık 2005 tarihine kadar Bölge Koordinatörlerine ulaştırılacaktır. 9) İlköğretim ikinci kademe ve Orta Öğretim Kurumları (Liseler) ayrı ayrı değerlendirilecektir. 10) Derleme veya herhangi bir kaynaktan kopyalama değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu konuda sorumluluk proje sahiplerine aittir. 11)Her iki yaş grubunda ilk 3 dereceyi alan çalışmalar ödüllendirilecektir. Ayrıca “Belgesel” kategorisinde İlköğretim ve liselerin ilk üç derecesi de belirlenecektir. 12)Yarışmaya gönderilen projeler yarışmacılara iade edilmez. Dereceye giren projelerin telif hakları Türk Coğrafya Kurumuna aittir. 13)Yarışmaya katılan projelerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekir. 14)Tüm katılımcı okul, öğretmen ve öğrencilere sertifika verilecektir 15) Şartnamede yazılı proje koşullarına ve projenin sunuş formatına uygun olmayan çalışmalar kabul edilmeyecektir. PROJENİN SUNUŞ BİÇİMİ ve DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ SEÇİCİ KURUL : Başkan : Doç. Dr. Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim dalı Başkanı Üye: Prof.Dr. Barış MATER “İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı İstanbul Üni. Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi” Üye: Prof.Dr. Suna DOĞANER “İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi, Türk Coğrafya Kurumu-Türk Coğrafya Dergisi Editörü” Üye: Fahriye Ertınaz “TV Özel Şişli Terakki Okulları Coğrafya Öğretmeni ” Üye: Hakikat Özpolat “ENKA Lisesi Coğrafya Öğretmeni” Üye: Dr. Şenay ELDENİZ “Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni” Üye: Faruk ÖZBAKAN “Özel Boğaziçi Lisesi Müdürü, Coğrafya Öğretmeni” Üye: Fügen DEDE “Özel TED İstanbul Okulları Sos.Dersler Bölüm Bşk., Coğrafya Öğretmeni” Üye: Cahit Ataş “Özel Sembol İlköğretim Okulu, Sosyal Bilgiler-Coğrafya Öğretmeni” ÖDÜLLER: 1) İlköğretim kategorisinin birincisine National Geographic Türkiye Dergisi’nden “Mısır” ve “Tarih ve İnanç” kitapları, Atlas Dergisi’nden büyük boy “Coğrafya Atlası” 2) Lise kategorisinin birincisine National Geographic Dergisi’nden “Mısır”ve“Tarih ve İnanç” kitapları, Atlas Dergisi’nden büyük boy “Coğrafya Atlası” 3)Belgesel kategorisinin birincilerine National Geographic Dergisi’nden “Mısır” ve “Tarih ve İnanç” kitapları, Atlas Dergisi’nden büyük boy “Coğrafya Atlası” 4)Tüm kategorilerin ilk üç derecelerine Atlas ve National Geographic Türkiye Dergilerine bir yıllık aboneliği (Toplam 24 abonelik) 5) İlköğretim 2. ve 3. lerine National Geographic Türkiye Dergisi’nden “Gezi Rehberleri Seti” ve Atlas Dergisi’nden İlköğretim Coğrafya Atlası 6) Lise 2. ve 3. lerine National Geographic Türkiye Dergisi’nden “Gezi Rehberleri Seti” ve Atlas Dergisi’nden büyük boy Coğrafya Atlası 7) Belgesel kategorisinin (ilköğretim ve lise) 2. ve 3. lerine National Geographic Türkiye Dergisi’nden “Gezi Rehberleri Seti” ve Atlas Dergisi’nden ilköğretim Coğrafya Atlası Başvuru formunu indirmek için tıklayın... ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER İÇİN WEB REHBERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. Danışma ve Bilgi İçin Bölge Koordinatörleri İletişim Adresleri: AVRUPA YAKASI 1.Bölge: Çatalca, Silivri, K.Çekmece, B.Çekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler Proje Bölge Koordinatörü: Cahit ATAŞ – Özel Sembol İlköğretim Okulu/Bahçelievler Telefon: 0.212. 643 31 39 Faks:0.212. 643 32 35 E-Posta: cahitatas@mynet.com ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Bölge: Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Kağıthane Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Eminönü, Fatih Proje Bölge Koordinatörü: Mesut SÜZER – Özel ENKA İlköğretim Okulu/Sarıyer Telefon: 0.212. 276 05 45 Dahili:260 Faks:0.212.276 82 94 E-Posta: mesutsuzer@enkaschools.com ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANADOLU YAKASI 1. Bölge: Adalar, Tuzla, Pendik, Kartal, Kadıköy, Maltepe Proje Bölge Koordinatörü: Belgin Turoğlu Habire Yahşi Lisesi / Yenisahra-Kadıköy Telefon:0.216. 324 63 40-324 76 76 Faks:0.216. 324 63 75 E-Posta: bturoglu@mynet.com , habire_yahsi@yahoo.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Bölge: Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Şile Proje Bölge Koordinatörü: Gülseren Yayla- Özel TED İstanbul Okulları/Beykoz Telefon:0216.485 03 33 dahili:814ve358 Faks:0216.485 03 12 E-Posta: gyayla@tedistanbul.k12.tr ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mesut Süzer Proje Genel Koordinatörü: ENKA Özel İlköğretim Okulu / İstinye - Sarıyer Telefon: 0.212. 276 05 45 Dahili:260 Faks:0.212.276 82 94 E-Posta: mesutsuzer@enkaschools.com E-Posta Grubu: turkcografyakurumu@yahoogroups.com (adrese katılmak istediğinizi belirten bir e-posta göndererek haberleşme grubumuza katılabilirsiniz) Not : Bu form doldurulup imzalandıktan sonra 3 Ekim 2005 tarihine kadar bölge koordinatörlerine faks yada posta ile gönderilmelidir.

Yorum Ekleme Formu

Etkinlik: Proje Yarışması III

Proje Yarışması III Görseller

Kadıköy İntaş Lisesi İdareci, Öğretmen ve Öğrencileri

Kadıköy İntaş Lisesi İdareci, Öğretmen ve Öğrencileri

Tören Açılışı Enka Okulları İbrahim Betil Oditoryumu

Tören Açılışı Enka Okulları İbrahim Betil Oditoryumu

Doç.Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu

Doç.Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu

Kuleli Askeri Lisesi Projelerini Sunarken

Kuleli Askeri Lisesi Projelerini Sunarken

Kuleli Askeri Lisesi Projelerini Sunarken

Kuleli Askeri Lisesi Projelerini Sunarken

Büyükşehir Hüseyin Yıldız Lisesi Projelerini Sunuyor

Büyükşehir Hüseyin Yıldız Lisesi Projelerini Sunuyor

Kuleli Askeri Lisesi Ödüllerini Alıyor

Kuleli Askeri Lisesi Ödüllerini Alıyor

Özel TED İstanbul Koleji Vakfı Lisesi Ödülünü Alıyor

Özel TED İstanbul Koleji Vakfı Lisesi Ödülünü Alıyor

Lise Kategorisinde Dereceye Giren Okullar

Lise Kategorisinde Dereceye Giren Okullar

Özel Marmara Lisesi Ödüllerini Alıyor

Özel Marmara Lisesi Ödüllerini Alıyor

Ödül Alan Okullarımız Birarada Enka Okulları İbrahim Betil Oditoryumu 29 Nisan 2006

Ödül Alan Okullarımız Birarada Enka Okulları İbrahim Betil Oditoryumu 29 Nisan 2006