Haberler Afrika İklim Konferansı 2013

Kamuoyuna ve Meslektaşlarımıza Bildiri

TCK Yönetim Kurulu

TÜRK COĞRAFYA KURUMU’NUN KAMUOYUNA ve MESLEKTAÞLARIMIZA BİLDİRİSİ: İstanbul Üniversitesi’nde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2011-2012 ders yılında öğretime başlamıştır. 5000 kişilik öğrenci kontenjanının 3139 kişisi yerleşmiş; 1861 kişilik kontenjan halen açık bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu’nun görüşleri aşağıda sıralanmıştır: 1- Ülkemizde Eskişehir-Anadolu Üniversitesinde uygulamalarını yıllardır Açık Öğretim Fakültesinde görmeye devam ettiğimiz özellikle “İktisat” ve “İşletme” gibi bölümlerin toplumun ihtiyacını bir nebze olsun karşıladığı görülmüştür. Araştırmalarımıza göre; ABD, Finlandiya, Avustralya gibi birçok ülkede de açık öğretimde coğrafya bölümü örneklerine rastlanır. Ancak, buralara bakıldığında toplum-üniversite işbirliği gereği kontenjanları 50 ya da 75 kişi ile sınırlı olduğu görülür. Bu sayı da zaten ayrılmış makul bir kontenjan değeridir. 2- 4 Temmuz 2011 Pazartesi günü kurumumuz çatısı altında ve organizasyonuyla, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün ev sahipliğinde, ülkemizde bulunan 24 Coğrafya Bölümü Başkanlığı ve 10 Coğrafya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın davet edildiği “Coğrafya Mesleği Tanırlılık Çalıştayı (Toplantısı)”na 34 kurumdan sadece 8’si Coğrafya Bölüm Başkanı/Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı düzeyinde; 4’ü Coğrafya Bölümü/Coğrafya Anabilim Dalı temsilci, 2’si gözlemci olmak üzere 13 bölüm/anabilim dalı Ankara’da tartışma imkanı bulmuştur. Bu toplantının sonuçlarına dair alınan kararlardan; 3’ü karara bağlanmış; 3’ü sonraya bırakılmış ve bir çalışma komisyonu kurulmuştur. Toplantı kararları TÜRK COĞRAFYA KURUMU internet sitesinde www.tck.org.tr halen yayındadır. İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile ilgili girişte sunulan süreç, bu toplantıda bölüm/anabilim dalı temsilcileri ile paylaşılmıştır. O tarihte konu gündeme geldiğinde, toplantıda öğretim üyelerinin tepki göstermelerine karşın; sonrasında geçen iki aylık süre içinde herhangi bir tepki coğrafyanın ilgili bölüm/anabilim dallarından gelmemiştir. 3- Bu konu, Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu Üyelerinin veya Yönetim Kurulu’nda görev alan öğretim üyelerinin bilgisi dahilinde gelişmemiştir. Bu süreç, tamamen kurumun dışında gelişmiştir. 4- Öte yandan açılan onlarca yeni coğrafya bölümü, birkaç öğretim üyesi (en az 3 yardımcı doçentle kurulurken) ve tüm coğrafya bölümlerine/coğrafya anabilim dallarına geçen yıl giren toplam öğrenci sayısı 1760 olmuşken; bunların mezuniyetlerinde iş bulma imkanlarının kısıtlılığı halen sürmektedir. 5- Tüm geçen süreç içersinde kamuoyu tepkisine karşın; Türk Coğrafya Kurumu; bundan sonra yapılacak olan COĞRAFYA MESLEK TANIRLILIK ÇALIÞTAYLARI başta olmak üzere, tüm toplantılara BÖLÜM BAÞKANLARI ve ANABİLİM DALI BAÞKANLARI’nın bizzat TÜMÜNÜN katılımını görmek istemektedir. 6- TÜRK COĞRAFYA KURUMU olarak yukarıdaki nedenlere dayalı, bu toplantılarda getirilecek öneriler ve alınacak kararlar doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunacağımızı bildiririz. Saygılarımızla. TÜRK COĞRAFYA KURUMU YÖNETİM KURULU 22 Eylül 2011

Yorum Ekleme Formu

Haber: Kamuoyuna ve Meslektaşlarımıza Bildiri