Haberler Afrika İklim Konferansı 2013

Kurucu Başkanımız Anısına

Sempozyumdan Görüntüler

25-26 Þubat 2011 tarihleri arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ile Balçova Belediyesinin organizasyonuyla yapılan kurum kurucu başkanımız da olan Hasan-Ali Yücel adına düzenlenen "Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan Ali Yücel’den Günümüze Eğitim, Bilim, Kültür Politikaları Sempozyumu"na kurum başkanımız Y.Doç. Dr. Ahmet Ertek kurumumuz adına katılamış ve "Hasan-Ali Yücel ve Birinci Coğrafya Kongresi" isimli bir bildiri de sunulmuştur. Sunulan bildirinin 5 sayfalık bildiri metni, Sempozyum bildiri kitabı kapağı ve sunumdan bir foto ektedir. Saygılarımızla. Yönetim Kurulu

Kurum Başkanımız Y.Doç.Dr. Ahmet Ertek’in sunduğu bildiri için tıklayınız

Hasan Ali YÜCEL SEMPOZYUMU PROGRAMI 25 Þubat 2011 Cuma Salon : A (Ortak Oturum) Saat Etkinlik Konuşmacılar 8.30-9.15 Sempozyum Kayıt 9.15-10.00 Açılış Saygı Duruşu Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya YKKED Genel Başkanı Prof.Dr.Kemal Kocabaş Mini Konser Belgesel 10.00-10.15 Çay Arası 10.15-11.30 1.Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Talat Halman 1)Yard.Doç.Dr.Güzel Yücel “Dedem Hasan Ali Yücel’e” 2)Prof.Dr. Seçil Akgün Karal “Hasan Ali Yücel’in Bakan Olduğu Yıl Düzenlediği İki Toplantıdan Altı Çizilecek Noktalar” 3)Özdemir İnce “Bende Kalan Hasan Ali Yücel” 4)Prof.Dr.Yakup Kepenek “Hasan Ali Yücel’de Hürriyet Kavramı” 11.30-11.45 Çay Arası 11.45-13.00 2. Oturum Oturum Başkanı : Ataol Behramoğlu 1)Prof.Dr.Mümtaz Soysal “Yücel’in İzleri” 2)Prof.Dr.Aysel Çelikel “1946 Üniversite Reformu ve Hasan Ali Yücel’den günümüze Üniversiteler” 3)Prof.Dr.İsa Eşme “Yücel’den Günümüze Eğitim Politikaları” 4)Muharrem İnce “Eğitimde Demokratikleşme ve Nitelikli Öğretmen” 13.00-13.45 Yemek 25 Þubat 2011 Salon A (Öğleden Sonra) Saat Oturumlar Konuşmacılar 13.45-15.15 3. Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yakup Kepenek 1)Mustafa Gazalcı “Hasan Ali Yücel’den Günümüze Öğretim Birliği” 2)Prof.Dr.Ergun Aybars “Türkiye’de Eğitim, Hasan Ali Yücel ve Sonrası” 3)Prof.Dr.Sina Akşin “ KÖY ENSTİTÜLERİ YENİDEN AÇILMALIDIR” 4)Prof.Dr.Özer Ergenç “ 15.15-15.30 Çay Arası 15.30-17.00 4.Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Seçil Akgün Karal 1)Dr.Alev Çoşkun “Atatürk Devrimleri, Laiklik, Eğitim ve Karşı Devrim” 2)Dr. Niyazi Altunya “Hasan Ali Yücel’i Başarılı Kılan Etmenler” 3) Prof.Dr. Zeki Arıkan “Hasan Ali Yücel ve Tevfik Fikret” 4)Prof.Dr. Alpaslan Işıklı “ Emperyalizm, Küreselleşme ve Eğitime Yansımaları” 5)Prof.Dr.Özdemir Nutku “ Cumhuriyet Tarihimizin Promete’si: Hasan Ali Yücel” 17.00.17.15 Çay Arası 17.15-18.30 5 Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.İsa Eşme 1)Prof.Dr.Cahit Kavcar “Hasan Ali Yücel’in Kültür ve Edebiyat Yönü” 2)Dr. Alper Akçam “Hasan Ali Yücel’den Günümüze Kültür Politikaları” 3)Prof.Dr.Cevat Geray “ Aydınlanmacı Eğitim, Kültür ve Devlet Adamı, Özerk Üniversitenin Mimarı, Köy Enstitülerinin Kurucusu Hasan Ali Yücel” 4)Doç.Dr.Kemal Arı “Hasan Ali’nin Düşünce Dünyası’nda Atatürk ve Türk Devrimi” 25 Þubat 2011 Salon B (Öğleden Sonra) Saat Oturumlar Konuşmacılar 13.45-15.15 6. Oturum Oturum Başkanı: Dr. Niyazi Altunya 1)Prof.Dr.Mualla Bilgin Aksu “Hasan Ali Yücel’den Günümüze Eğitim Politikaları” 2)Ülkü Başsoy “ Köy Enstitüleri Bağlamında Almanya-Hamburg Eyaletindeki Alman Okul Eğitim Dizgesi ve Tartışmalar” 3)Prof.Dr.Meral Uysal “Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi” 4)Prof.Dr. Hüseyin Gül “Günümüz Eğitim Sorunlarına Çözüm Arayışları ve Hasan Ali Yücel Dönemi Uygulamaları” 5)Prof.Dr. Ayfer Kocabaş-Araş.Gör. Tuncay Canpolat “Hasan Ali Yücel Dönemi ve Köy Enstitüleriyle ilgili lisansüstü Tezlerin İncelenmesi” 15.15-15.30 Çay Arası 15.30-17.00 7.Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Cahit Kavcar 1)Adnan Binyazar “Aydınlanmanın Direngen Emekçisi Hasan Ali Yücel” 2)Hidayet Karakuş “İş Yapan Adamın Çok Söyleyecek Vakti Yoktur” 3)Öner Yağcı “ Edebiyatçı Kimliğiyle Hasan Ali Yücel” 4)Ahmet Telli “Bir Düşün ve Sanat İnsanı Olarak Hasan Ali Yücel” 17.00-17.15 Çay Arası 17.15-18.30 8. Oturum Oturum Başkanı: Dr. Alper Akçam 1)Varlık Özmenek “Doğudan Batıya “İnsan Olmak Davası” nda Yücel’in Evrenselliği” 2)Enver Aysever “Öğretmenim O Güzel Yazarlar” 3)Fevzi Çakmak-Alev Gözcü “Hasan Ali Yücel’den Türk İslam Sentezine Cumhuriyetin Kültür Politikaları” 4)Yard.Doç.Dr.Oktay Gökdemir-Araş.Gör Bahar Arslan “TEK PARTİ DÖNEMİNDE İZMİR MİLLETVEKİLİ HASAN ALİ YÜCEL’İN YAÞAMINDAN KESİTLER” 2. GÜN 26 Þubat 2011-SABAH Salon A Saat Oturumlar Konuşmacılar 9.00-10.30 9. Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Kemal Kocabaş 1)Yard.Doç.Dr.Eylem Kaya “Bir Devrin Devrimcisi Hasan Ali Yücel” 2)Yard.Doç.Dr. Meltem Begüm Saatçi “İlk Çeyrek Asrında Cumhuriyet Dönemi Eğitim Uygulamalarını Aydınlanma Çağı İlkeleri Üzerinden Değerlendirmek” 3)Yard.Doç.Dr. Nurgün Koç “Cumhuriyet Tarihimizin Eğitim ve Kültür Politikalarında Hasan Ali Yücel” 4)Yard.Doç.Dr. Betül Batır “Hasan Ali Yücel’in Yaşamından Örneklerle Türk Eğitim Sistemindeki Örnekler” 5)Ahmet Emre Ateş “Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Politikalarının Uluslar arası Alanda Tanıtımı” 10.30-10.45 Çay Arası 10.45-12.30 10.Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Özdemir Nutku 1)Filiz Ali “Hasan Ali Yücel” 2)Doğan Hızlan “ 2)Ataol Behramoğlu “Okumak ve Klasikler Üzerine” 3)Prof.Dr.Ali Uçan “Hasan Ali Yücel ve Ankara Devlet Konservatuarı: Türkiye’de Müzik ve Sahne Sanatları Devrimi” 4)Prof.Dr.Oğuz Makal “Hasan Ali Yücel’in Film Eleştirmenliği” 2. GÜN 26 Þubat 2011-SABAH Salon B Saat Oturumlar Konuşmacılar 9.00-10.30 11. Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ayfer Kocabaş 1)Prof.Dr.Semra Mirici “Hasan Ali Yücel’den Günümüze Fen Okuryazarı Sınıf Öğretmeni Yetiştirme” 2)Doç.Dr.Mustafa Sanal “ Hasan Ali Yücel ve Mesleki Teknik Eğitim” 3)Yard.Doç.Dr.Semiha Günal “ Hasan Ali Yücel’den Günümüze Mesleki ve Teknik Eğitim” 4)Doç.Dr. Kemal Yürümezoğlu-Yard.Doç.Dr. Necdet Aykaç-Yard.Doç.Dr. Bilal Duman “Öğretmen Eğitimindeki Duyuşsal Boyutun Canlandırılması” 5) Yard.Doç.Dr. Hakan Işık-Yard.Doç.Dr.Oğuz Özdemir “Köy Enstitüleri Deneyimi Işığında Sorgulama Temelli Bilim(Fen) Eğitiminde Öğretmen ve Öğrenci Rolleri 10.30-10.45 Çay Arası 10.45-12.30 12.Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Songül Sallan Gül 1)Prof.Dr. Semih Baskan “Hasan Ali Yücel ve Cumhuriyetin İlk Tıp Fakültesi” 2)Prof.Dr.Rıfat Okçabol “Yücel Sonrasında Bilim Politikaları ve Üniversiteler” 3)Prof.Dr.Nejla Kurul “Türkiye Üniversitelerinde Yol Ayrımı: Eğitim Hizmeti ve Bilginin Sosyalleşmesi mi yoksa Özelleştirme Süreçlerine TabiKılınması mı? 4)Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı”Küreselleş(tir)me Sürecinde Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları Üzerine Çözümlemeler 5)Prof.Dr.Nevzat Kavcar “Hasan Ali Yücel, 1946 Üniversite Reformu ve Üniversitelerin Günümüzdeki Durumu” 26 Þubat 2011 (2. Gün) Salon A (Öğleden Sonra) Saat Oturumlar Konuşmacılar 13.30-15.15 13. Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mualla Bilgin Aksu 1)Prof.Dr. Songül Sallan Gül “ Köy Enstitüleriyle Yeni Bir Toplumsal Sınıf mı Yaratılmak İstendi?: Hasan Ali Yücel’in Yanıtı” 2)Prof.Dr. Þule Aycan-Prof.Dr. Nihat Aycan “İstendik Davranışların Kazandırılması Eğitim Midir? Hasan Ali Yücel’in Eğitim Anlayışı” 3)Prof.Dr.Þermin Külahoğlu “Köy Enstitüleri Deneyimi Işığında Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Bakış” 4)Doç.Dr.İsmail Hakkı Mirici “Ülkemizde Yakın Geçmişte Başlayan ve Sürmekte Olan Yabancı Dil Öğretim Politikaları” 5)Doç.Dr.Nedime Köşkeroğlu “Küreselleşme Kıskacında Eğitim Sancımız” 15.15-15.30 Çay Arası 15.30-17.00 14.Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr. Oğuz Makal 1)Nazan Titrek “Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 70. Yılında ODTÜ-THBT’nun “Ham Meyvayı Kopardılar Dalından” Sunumunun Öyküsü” 2)Hüseyin Akbulut “Cumhuriyetin Müzik Devrimi ve Hasan Ali Yücel” 3)Mehmet Saydur “ Bir Anının Işığından Hasan Ali Yücel’deki İnsan Sıcaklığı” 4)Prof.Dr. Nihat Aycan “1940’lı Yıllar ile Günümüz Eğitim Politikaları ve Hasan Ali Yücel” 17.00-17.15 Çay Arası 17.15-18.30 15.Oturum Oturum Başkanı: Mustafa Gazalcı 1)Kenan Mortan “ II. Dünya Savaşı ve Hasanoğlan” 2)Bekir Özgen “Yeni Bir Türkiye İçin Nasıl Bir İnsan, Nasıl Bir Eğitim” 3)Hikmet Altınkayak “1940’lı Yıllar ve Hasan Ali Yücel” 4)Yavuz Ali Sakarya “Anılarla Hasan Ali Yücel ve Aksu Köy Enstitüsü” Salon B(Öğleden Sonra) Saat Oturumlar Konuşmacılar 13.30-15.15 16. Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Prof.Dr.Zeki Arıkan 1)Yard.Doç.Dr. T.Ahmet Ertek “ Hasan Ali Yücel ve Birinci Coğrafya Kongresi” 2)Yard.Doç.Dr.İhsan Tayhani “Atatürk’ün Eğitim Politikasının Devrimci Lokomotifi: Hasan Ali Yücel” 3)Mithat K.Vural-Dr.Hasan Taner Kerimoğlu “Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığından Ayrılmasına Yol Açan Siyasal Süreç ve Yücel’in Bakanlıktan Ayrılması” 4)Prof.Dr. Erdoğan Başar “Cumhuriyet Eğitiminin Üç Mimarı Mustafa Kemal, Mustafa Necati ve Hasan Ali Yücel” 15.15-15.30 Çay Arası 15.30-17.00 17.Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Meral Uysal 1)Rıza Yetim “Kim Ne Derse Dersin Hasan Ali Yücel Gün Geçtikçe Daha da Yücelecektir” 2)Nadir Gezer “Yücel, Tonguç Köy Enstitüleri ve Günümüzdeki Karşılığı” 3)Zekeriya Bulut “Hasan Ali Yücel Ulusal ve Evrensel Eğitimizin Çığır Açan Anıtıdır” 4)Refet Özkan “Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri” 5)İlyas Küçükcan “1946-1960 Döneminde Hasan Ali Yücel-İsmail Hakkı Tonguç Özdeşliği ve Farklılıklardan Kesitler 17.17.15 Çay Arası 17.15-18.30 18. Oturum Oturum Başkanı: Prof.Dr.Nevzat Kavcar 1)Haluk Işık “Kırılma Noktası ve Sonrası” 2)Yard.Doç.Dr.Hasan Hüseyin Doğan “ATATÜRK’ÜN EĞİTİM POLİTİKASI ve HASAN ALİ YÜCEL” 3)Mümtaz Peker “Türk Aydınlanmasında Çok Tartışılan Ziya Gökalp Üzerine Hasan Ali Yücel’in Görüşleri” 4)Orçun Berrakçay “Aydınlanmacı Mantığın Bir Göstergesi Olarak Köy Enstitülerinde Mandolin” Sempozyuma Gelemeyecek, fakat Makalesini yayınlayacağımız arkadaşlar Sıra No Yazar Adı Makale Adı 1 Mehmet Başaran Hasan Ali ve Yazın Eğitimi 2 Talip Apaydın ……… 3 Mahmut Makal Köy Enstitüleri Yoluyla Edebiyata Giren Köylü 4 Prof.Dr. Ali Arayıcı Eğitimin Demokratikleşmesi ve Yeniden Yapılanması , Nasıl Bir Eğitim İstemiyoruz? 5 Ahmet İnam Cumhuriyetin Eğitim Felsefesini Kurma Yolunda Bir Bütün İnsan Hasan Ali Yücel 6 Prof.Dr.Zekeriya Aydın HASAN-ÂLİ YÜCEL VE ANKARA FEN FAKÜLTESİ 7 Gözde Büyüksamancı-Bahar Polat Gözde Büyüksamancı-Bahar Polat “Köy Enstitüleri ve Günümüz Eğitim Sistemine Bakış” 8 Murat Yargı Taş “HASAN ÂLİ YÜCEL’İN EĞİTİME KATKILARI VE GÜNÜMÜZDE ÖĞRETMEN YETİÞTİRME SORUNLARI” Makalesinin Sunulmasını uygun görmediğimiz, Yayınlayamayacağımız makaleler Sıra No Yazar Adı Makale Adı 1 Zübeyde Seven Turan Yücel’den Günümüze Eğitim Politikaları 2 Murat Kahyaoğlu Türkiye’de Eksen Kayması , Küreselleşme ve Eğitim 3 Orhan Nasuhoğlu Anadolu Eğitim Devrimi Köy Enstitülerinin Temelini Atanlar Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç ve Ferit Oğuzbayır ve Köyün Gücü” 4 Sait Dinç Türk Eğitim Tarihi Açısından Hasan Âli Yücel’in Döneminde Yapılan I. ve II. Milli Eğitim Þûraları ve Hasan Âli Yücel’in Þuraların Oluşumuna ve Alınan Kararların Uygulamalarına Katkısı Oturum Başkanları: Oturum No Oturum Başkanı Konuşmacı Sayısı 1 Prof.Dr.Talat Halman 4 2 Prof.Dr.Ataol Behramoğlu 4 3 Prof.Dr.Yakup Kepenek 4 4 Prof.Dr.Seçil Akgün Karal 5 5 Prof.Dr.İsa Eşme 4 6 Dr. Niyazi Altunya 5 7 Prof.Dr.Cahit Kavcar 4 8 Dr. Alper Akçam 4 9 Prof.Dr.Kemal Kocabaş 5 10 Prof.Dr.Özdemir Nutku 5 11 Prof.Dr.Ayfer Kocabaş 4 12 Prof.Dr.Songül Sallan Gül 5 13 Prof.Dr.Mualla Bilgin Aksu 4 14 Prof.Dr. Oğuz Makal 4 15 Mustafa Gazalcı 4 16 Prof.Dr.Zeki Arıkan 4 17 Prof.Dr.Meral Uysal 5 18 Prof.Dr.Nevzat Kavcar 3 Toplam Konuşmacı 77 (İzmir’den: 16, İzmir Dışı: 51)

Yorum Ekleme Formu

Haber: Kurucu Başkanımız Anısına

Kurucu Başkanımız Anısına Görseller

Sempozyumdan Görüntüler

Sempozyumdan Görüntüler

Hasan Ali YÜCEL SEMPOZYUMU

Hasan Ali YÜCEL SEMPOZYUMU

bildiri

bildiri