Haberler IGU NEWS

2010-ELAZIĞ DEPREMİ

TÜRK COĞRAFYA KURUMU BASIN BÜLTENİ: 2010-ELAZIĞ DEPREMİ 8 Mart 2010 Pazartesi 04.32 sularında Elazığ’ın doğusunda Kovancılar-Karakoçan arasındaki Başyurt Beldesi ve çevresinde 6.0 büyüklüğünde (yaklaşık 7 şiddetinde) yıkıcı bir deprem meydana gelmiştir. 51 kişini öldüğü ve 100’e yakın yaralının, özellikle hayvan zayiatlarının fazla bulunduğu depremde hasar, genelde gevşek yapılı kerpiç evlerden kaynaklanmaktadır. Doğu Anadolu Fayı kuzeyinde yer alan ve ona verev gelen faylardan birinin harekete geçmesi ile bu deprem meydana gelmiştir. Elazığ çevresindeki Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum illerinden de hissedilen depremin, 27 Þubat 2010’da gerçekleşen 8.8 büyüklüğündeki Güney Amerika’daki Conception (Þili) Depremi ile yakın ilgisi yoktur. Çünkü bunlar farklı plakalarının hareketine dayalı depremlerdir. Þili depremi Güney Amerika ile Büyük Okyanus plakaları; Elazığ Depremi ise Anadolu ve Arabistan plakacıkları arasında gelişmiş şiddetli ve yıkıcı depremlerdir. Her ikisinin tek ortak noktası; farklı, ancak aktif fay zonları üzerinde bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, bugün meydana gelen Elazığ Depreminin Kuzey Anadolu Fayını tetiklemesi ile de ilgisi yoktur. Buna dayalı, beklenmekte olan İstanbul Depremi ile bağlantısı bulunmamaktadır. Elazığ’daki deprem sonrasında ise, özellikle hasarlı evlere girilmemesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, sağ yanal doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fayı her yıl 2 cm; sol yanal doğrultu atımlı Doğu Anadolu Fayı ise 1 cm’lik hareketi sonucu Anadolu plakacığı batı-güneybatıya doğru hareket etmek zorundadır. Bunun sonucu olarak, ülkemizde aktif fay kuşakları üzerindeki sahalarda yıkıcı depremler oluşmaya devam edecektir. Bu, ülkemizin DEPREM COĞRAFYASI’ndan kaynaklanmaktadır. Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Y.Doç.Dr. Ahmet Ertek İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi

Yorum Ekleme Formu

Haber: 2010-ELAZIĞ DEPREMİ