Haberler IGU NEWS

AÇIKLAMA

10 Mayıs 2010 tarihli Hürriyet Gazetesi “Seyahat” eki

İ.T.Ü. Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyelerinden sn. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun 10 Mayıs 2010 tarihli Hürriyet Gazetesi "Seyahat" ekinde yayınlanan köşe yazısının bir “düzeltme” veya “eleştiri”den çok haksız, yanlış ve önyargılı bir anlayışla kaleme alındığını üzülerek görmekteyiz. Coğrafya gibi “Bilimlerin Kraliçesi” olarak adlandırılan bir bilim dalıyla ve ona ait konularla ilgili yapılan “eleştiri” maalesef maksadını aşan cümleler içermektedir. Coğrafya eğitiminde yeni yaklaşımlar çerçevesinde oluşturulan kitaplar, Milli Eğitim’de değişen müfredata uygun olarak son 5 yılda sürekli kendini yenilemektedir. Ortaya çıkan yeni bilgi ve bulgular ışığında güncellenen konulara dayalı olarak ilgili kitap komisyonlarınca değişiklikleri yapılan kitaplar, öğretmen ve öğrencilerin yeni bir sistem içerisinde değerlendirme yapmaları üzerine tasarlanmaktadır. Bu çerçevede “risk, ekstrem olaylar, koriolis, afet, taşkın” gibi kavramların kullanılmasının ne gibi yanlış mantığı olduğu anlaşılamamıştır. Disiplinler arası eleştirilerde uyulması gereken etik kurallar olduğu muhakkaktır. Gazete köşeleri ile alış-veriş merkezlerindeki “corner”ların aynı mantıkla “işletilmesi” ne kadar yanlışsa bir gazete köşesinde sn. Kadıoğlu’nun sn. Milli Eğitim Bakanı’na yaptığı “en iyisi sözel olan coğrafya kitaplarından (aslında fen ve matematik konusu olan) iklim ve meteoroloji konuları tümüyle çıkarılsın” çağrısı da o derece yanlıştır. Diğer taraftan Orta Öğretim Kurumları ders programları ve buna uygun olarak hazırlanan ders kitapları, biyolog, kimyager, meteorolog, şair, yazar veya coğrafyacı yetiştirmeyi amaçlamamaktadır. Aksi taktirde ilgili konularda üniversite eğitimine gerek kalmazdı. Coğrafya programının amacı, öğrencilerin ortamı ve yaşamı tanımaları, anlamaları ve ona hazırlanmalarına katkı yapmak, sonraki aşamalara hazırlamak, olaylara bilimsel bakış açılarını gelişmektir. Sayın Kadıoğlu liselere “meteoroloji” dersi konmasını istiyorsa ilgili kuruma başvurmalıdır. Lise Coğrafya Ders Kitabı hazırlamak istiyorsa buna da engel yoktur. Özel kurum ve kişilerin hazırladıkları ders kitapları da MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından incelenmekte, gerekli koşulları taşıyan kitaplar kabul edilmektedir. Ancak Sn. Kadıoğlu’nun amacı Lise Coğrafya Ders Kitaplarının Klimatololoji (İklim Bilimi)konularını yazmak ise, bu konuların coğrafyacılar tarafından yazılması daha doğrudur. Aslında mühendislik olmayan bilim dallarının “iş” gayesiyle mühendisliğe devşirildiği bir ortamda günün gereklerine ve seviyesine ulaşmak yolunda sürekli kendisini yenileyen bir bilim dalı ile ilgili yazılan ifadeler bu konuda çalışan insanları üzmekten öteye gidemez. Bu bağlamda iklim bilimi olan “klimatoloji” coğrafyanın konusudur ve öyle kalacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu adına; Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL

Yorum Ekleme Formu

Haber: AÇIKLAMA