Haberler IGU NEWS

GEOMED 2013

GEOMED 2013

GEOMED 2013

3. Uluslararası Coğrafya sempozyumu 10 - 13 Haziran, 2013 Kemer - Antalya, Türkiye

1. Duyuru

Saygıdeğer Bilim İnsanları; 3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 10-13 Haziran 2013 tarihlerinde Kemer (Antalya) de yapılacaktır. Sempozyumunun amacı; coğrafya (fiziki, beşeri) ekoloji, çevre konuları ile ilgili bilim insanlarını, araştırmacıları bir araya getirmek, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak, uluslararası işbirliği olanaklarını geliştirmektir. Kabul edilen özetler ‘Özetler Kitabı’nda, tam metin çalışmalar ise ‘Bildiriler Kitabı-Proceedings’te basılacaktır. Ayrıca seçilen makalelerin uluslararası bir kuruluş tarafından dergi veya kitap şeklinde basımı planlanmıştır. Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Sempozyuma katılımınızdan onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla, Prof. Dr. h. c. İbrahim Atalay - Sempozyum Başkanı

GEOMED 2013 Program İçin Tıklayınız ( PDF Dosyası)

Sempozyum Kurulları

Onursal Başkan: Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN (DEÜ Rektörü) Sempozyum Başkanı: Prof. Dr. h.c. İbrahim ATALAY Eşbaşkan: Prof. Dr. Recep EFE Uluslararası Bilim Kurulu (Alfabetik) Abdalla Abdsalam AHMED - Water Resources, UNESCO Seyed Esmaeil ASGHARPOUR - Islamic Azad University, Iran Ibrahim ATALAY - Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye Dan BALTEANU - Romanian Academy, Romania Darius BARLETT - University College Cork, Ireland Gideon BIGER - Tel Aviv University, Israel Stanley D. BRUNN - University of Kentucky, USA Helmut BRÜCKNER - University of Marburg, Germany Eric CORIJN - Vrije Universiteit Brussel, Belgium Andrej ČERNE - University of Ljubljana, Slovenia İsa CUREBAL - Balikesir Üniversitesi, Türkiye Mimoza DUSHI - University of Pristina, Kosovo Recep EFE - Balikesir Üniversitesi, Türkiye Abd-Alla GAD - NARSS, Egypt Jean-Pierre GARREC-Centre de Recherche de Nancy,France Wei-Hua GUO - Shandong University, China Ayman El-Desouki IBRAHIM - NARSS, Egypt Mihai IELENICZ - Bucharest University, Romania Vishwas S. KALE - University of Pune, India Gilbert KELLING- Keele University, UK Elias A. KOURLIOURUS - University of the Aegean, Greece Pua Bar KUTIEL - Ben Gurion University, Israel Darrel MADDY - University of Newcastle, UK Laila MANDI- CNEREE - University Cadi Ayyad, Morocco René MATLOVIČ - University of Presov, Slovakia Ouessar MOHAMED - Institut des Régions Arides,Tunisia Takashi OGUCHI - University of Tokyo, Japan Nizar OMRANI - Arid Land Institute, Tunisia Osman Abdel Rahim OSMAN - RSC, NRC, Sudan Munir OZTURK - Ege Üniversitesi, Türkiye Mario PANIZZA- Modena University, Italy Galina N. PARANINA - Herzen State University, Russia Tony PARSONS - University of Sheffield,UK Fantina TEDIM - University of Porto, Portugal Jorge Batlle SALES - University of Valencia, Spain Nadia SÉNÉCHAL - University Bordeaux, France Amin SHABAN - RSC NC Scientific Research, Lebanon Abdullah SOYKAN – Üniversitesi, Türkiye Süleyman SÖNMEZ – Balıkesir Üniversitesi, Türkiye Witold WILCZYNSKI - Pedagogical Univ of Kraków,Poland Aaron YAIR - Hebrew University, Israel Gabriele ZANETTO - Foscari University, Italy Yassine ZARHLOULE - University of Mohamed I, Morocco

Düzenleme Kurulu İbrahim ATALAY - Dokuz Eylül Üniversitesi Recep EFE - Balıkesir Üniversitesi Abdullah SOYKAN - Balıkesir Üniversitesi İsa CÜREBAL - Balıkesir Üniversitesi Raziye OBAN - Dokuz Eylül Üniversitesi Hasan ÇUKUR - Dokuz Eylül Üniversitesi Murat POYRAZ - Ahi Evran Üniversitesi Belkiya ERCAN - Süleyman Demirel Üniversitesi Hande POYRAZ - Ahi Evran Üniversitesi

Sempozyum Konuları

• Afetler

• Akdeniz Ekosistemleri

• Arazi Bozulması

• Arazi Kullanımı ve Değişimi

• Antroposen

• Beşeri ve Kültürel Coğrafya

• Biyocoğrafya

• Biyoçeşitlilik

• Coğrafi Bilgi Sistemleri

• Coğrafya’nın Tarihi ve Felsefesi • Çevre Eğitimi

• Çevre-İnsan Etkileşimi

• Çölleşme

• Dağ Ortamları

• Ekosistemler

• Entegre Havza Yönetimi

• Geoarkeoloji

• İklim ve İklim Değişikliği

• Jeomorfoloji

• Kıyı Kullanım ve İdaresi

• Kültürel Ekoloji

• Paleoçevre

• Siyasi Coğrafya

• Sulak Alanlar

• Sürdürülebilir Arazi Kullanımı

• Þehir Coğrafyası

• Sular Coğrafyası • Tarihi Coğrafya • Turizm, Ekoturizm, Geoturizm • Toprak Coğrafyası

• Uzaktan Algılama

• Vejetasyon

• Yerleşme, Nüfus ve Demografi

Önemli Tarihler

• Özet gönderme sonu 25 Aralık, 2012

• Yazarları bilgilendirme 10 Ocak, 2013

• Erken kayıt 15 Þubat, 2013

• Konaklama Rezervasyon 15 Mart, 2013

• Kesin Kayıt 15 Nisan, 2013

• Tam Metin Makale gönderme 30 Mayıs, 2013

• Geomed2013 Sempozyum 10-13 Haziran, 2013

Özet ve Makaleler

Özetler Türkçe ve İngilizce olarak (Microsoft Word dökümanı Office 2003-2007) yazılmalıdır.

Özetler 25 Aralık 2012 tarihine kadar recepefe@hotmail.com adresine gönderilmelidir.

Sempozyum kayıt ücreti ödenmeyen bildiriler programda yer almayacaktır. Çok yazarlı bildirilerde en az bir yazarın kayıt yaptırması gereklidir. Sempozyuma katılan bütün yazarların katılım ücreti ödemesi gerekmektedir. Özetler ‘Sempozyum Bilim Kurulu’ tarafından değerlendirildikten sonra sözlü veya poster sunumuna karar verilecektir. Kabul edilen özetler ‘Özetler Kitabı’nda yer alacaktır.

Özet yazım kuralları

- Türkçe ve İngilizce olarak (Microsoft Word document (MS Office 2003 – 2007) yazılmalıdır.

- Başlık büyük harf ve TNR 14 pts

- Yazar (lar) ın, Adı soyadı

- Bağlı olduğu kurum ve adres (ler) i

- Yazar (lar) ın e-mail adresleri

- Metin Font: TNR 12 pts

- Özetin amaç, metot, bulgular, sonuç içerecek şekilde hazırlanması gerekir.

- Özetin sonuna 4-6 adet ‘anahtar kelime- keywords’ yazılmalıdır.

- Özet uzunlugu 200-300 kelime olmalıdır.

Yayım ve Basım

Sempozyuma gönderilen ve kabul edilen özetler ile tam metin bildiriler ‘ Bildiriler Kitabı’nda yer alacaktır. Ayrıca, seçilen makalelerin uluslararası bir dergi veya kitap bölümü seklinde basımı planlanmıstır. Uluslararası yayınlanan dergi veya kitapta yer alacak makaleler için yayıncı tarafından talep edilen ücret yazarlara ait olacaktır. Yurt dısında basılacak bildirilerin ngilizce olması gerekmektedir. Tam metin makalelerin ve özetlerin e-mail ile: recepefe@hotmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Tam metin bildiri yazım kuralları Microsoft Word document (MS Office 2003-2007) olarak yazılmalıdır.

Tam metin bildiriler; Özet, Giriş, Çalışma alanı, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuçlar, Referanslar şeklinde olmalıdır.

Þekiller (grafik, harita, foto) JPEG veya TIFF formatında en az 300 DPI çözünürlülükte olmalıdır.

JPEG ve TIFF formatındaki şekiller metin içerisinde yer almayıp (Sadece sıra no ve açıklamaları metinde olacak) ayrı olarak e-mail ile gönderilmelidir.

Format ile ilgili bilgiler Sempozyum web sitesinde ‘Yazım Kuralları’ başlığı altıda görülebilir.

GEOMED 2013 Web Sayfası İçin Tıklayınız

Bilindiği gibi 2007 ve 2010 yıllarında yapılan 1. ve 2. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu’nda sunulan makaleler ‘Proceedings’ olarak basılmış ve seçilen makaleler ise ‘Cambridge Scholars Publisihing, UK’ tarafından kitap olarak, ‘Journal of Environmental Biology’ ve ‘Elsevier - Procedia’da makale olarak yayınlanmıştır.

Sempozyuma Kayıt

Sempozyuma kayıt için Sempozyum web sayfasındaki önkayıt ve kayıt formunun doldurulup e-mail ile recepefe@hotmail.com adresine gönderilmesi gerekir.

Kayıt Ücreti (Türkiye’den katılımcılar için özel indirimli katılım ücreti uygulanmıştır) Katılımcı 15 Þubat 2013’ten önce 15 Nisan 2013’e kadar Akademisyen ve Kurum çalışanları 150 200 Araştırma Görevlisi 100 150 Öğrenci (Lisan ve Y.Lisans) 50 75 Refakat eden 75 100 İlave Bildiri 75 100 Kayıt ücretleri TL olup aşağıdakileri kapsar (refakatçi ve öğrenciler hariç) Açılış kokteyli, Sunumlara katılım, yaka kartı, katılım sertifikası, sempozyum materyali ve çantası, Sempozyum Özetler ve Bildiriler Kitabı, sunumlar arası çay kahve ikramı. Ücretler (kayıt, konaklama, gezi) aşağıdaki hesaba havale, EFT olarak gönderilebilir. Ücret gönderme masrafları katılımcıya aittir. IBAN (TL) TR340020500000007718300001 Hesap Adı Recep Efe

Sempozyumun Yeri

3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu-GEOMED2013 Kemer (Antalya) da ROSE OTELLERİ kompleksinde yapılacaktır.

Rose Otel kompleksi 3, 4 ve 5 yıldızlı 3 adet otelden oluşmaktadır. Otel deniz kıyısında ön tarafı Akdeniz, arkası ise Toros dağlarına bakmakta ve portakal ve mandalina bahçeleri arasında yer almaktadır.

Adres: Rose Hotels, Yenimahalle, Atatürk Bulvarı, Kemer-Antalya http://www.rosehotels.com.tr

Sempozyum katılımcıları için otel konaklama ücretinde indirim sağlanmıştır.

İletişim Bilgileri

Sempozyumla ilgili her türlü bilgi ve iletişim için: Prof. Dr. Recep Efe- E-Mail: recepefe@hotmail.com Prof. Dr. Abdullah Soykan- E-Mail: soykana@gmail.com Sempozyum web adresi: http://web.deu.edu.tr/geomed Telefon: 0232-440 0911, 0532 247 4807 (GSM), Faks: 0232-420 6045

Yorum Ekleme Formu

Haber: GEOMED 2013