Haberler IGU NEWS

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi

UCEK-2019

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019)

Eskişehir/TÜRKİYE


Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler, Eğitimciler ve Farklı Kurum Çalışanları;

Birincisi 8-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin ikincisi 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından organize edilecektir. “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan İkinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2019) sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.

Bu duyuruda, coğrafya eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilgili diğer disiplinlerden bazı alt başlıklara yer verilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Coğrafya eğitimcilerini, coğrafyacıları, coğrafya ile ilgili alanlardaki tüm akademisyenleri (Eğitim, Tarih, Biyoloji, Þehir ve Bölge Planlama, Sosyal Bilgiler, Politika, Çevre, Ekoloji, Peyzaj, Arkeoloj, Jeoloji, Harita, Geomatik, Maden, Ulaşım, Afet yönetimi vb.) coğrafya ile ilgili olabilecek tüm alanlardaki uzmanları, araştırmacıları, karar vericileri, ulusal ve yerel yöneticiler ile diğer uzmanları, öğretmenleri ve öğrencileri araştırmalarını ve çalışmalarını sunmak, paylaşmak ve dinleyici olmak üzere davet ediyoruz.

Özellikle son yirmi yıl boyunca insan, çevre ve mekân arasındaki sorunların anlaşılmaması ve bunlara kalıcı çözümler üretilememesinde coğrafya eğitiminde teoriye ağırlık verilmesi ve günlük yaşamda yeterince önemsenmemesinin önemli bir payı olduğu söylenebilir. Bu durumun sonucunda da, insanların hayatını etkileyen insan-doğa etkileşimi hakkındaki bilgi, beceri ve uygulamaların yeterince gelişmediği görülmektedir. İnsan, çevre ve mekân arasındaki ilişki ciddi ve doğru bir şekilde ele alınmazsa, gelecekte daha fazla olayın, insan yaşamını olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir.

Coğrafya eğitimiyle; insanın çevresini, onu sadece kullanmak ve ona hâkim olmak yerine, onu anlamak ve onunla nasıl bir uyum içinde yaşaması gerektiğine vurgu yapması kaçınılmazdır. Bu bağlamda “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” yaklaşımının hem doğa hem de insan için sürdürülebilir bir birlikteliği planlamaya yardımcı olacağı söylenebilir.

Öte yandan son yıllarda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde, gerek okullarda gerekse kamu kurumlarında coğrafya ve coğrafya eğitiminin yeri çarpıcı bir şekilde zayıflamış görünmektedir. Ancak coğrafya eğitimcileri ve coğrafyacılar olarak gelecek yüzyılın ve gelecek neslin ciddi çevresel ve mekânsal sorunlarla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, coğrafya ve onunla yakından ilgili tüm akademik alanlarda çalışanları “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla ilgili herhangi bir konuda bildiri ve/veya poster sunmaya, atölye çalışmaları organize etmeye davet ediyoruz. Böylece daha etkili ve kalıcı bir coğrafya eğitimine altyapı oluşturabileceğimize inanıyoruz.

İkinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi için bize katılacağınızı umuyor ve sizleri aramızda görmeyi diliyoruz. 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir’de buluşmak dileğiyle, organizasyon komitesi olarak,

Saygılar sunarız.

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Ayrıntılı Bilgi : https://ucek2019.ogu.edu.tr/

Yorum Ekleme Formu

Haber: II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi