Haberler IGU NEWS

III. ULUSAL JEOMORFOLOJİ

ujes 2012

UJES 2012 III. ULUSAL JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU (4-6 Ekim 2012) ATATÜRK KONGRE MERKEZİ www.ujes.org A SALONU Açılış Programı 4 Ekim 2012 Perşembe 8:30-9:30 Sempozyum Kayıtları 9:30-10:30 Açılış Töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Hatay Tanıtım Filmi MKÜ Tanıtım Filmi Açılış Konuşmaları Doç. Dr. Hüseyin KORKMAZ (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı) Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER (Rektör, Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı) M. Celalettin LEKESİZ Tensip Buyururlarsa (Vali) Sponsorlara Plaket Sunumu 10:30-10:45 Çay-Kahve Arası ÖZEL OTURUM Oturum Başkanı Prof. Dr. Sadettin TONBUL 10:45-11:15 Antalya-Hatay Arasında Yükselmiş Kuaterner Kıyı Þekilleri ve Bölgesel Yorumu Prof. Dr. İlhan KAYAN 11:15-11:45 Coğrafi Terimler Prof. Dr. Ali SELÇUK BİRİCİK 11:45-12:15 And Dağlarının Genel Jeomorfolojik Özellikleri Prof. Dr. h. c. İbrahim ATALAY 12:15-14:00 Öğle Yemeği (Muhtarın Yeri) A SALONU I. OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR 14:00-14:15 Karst Kenar Ovalarının Oluşumuna Bir Örnek: Mardin Kuzeyi Büyükdere Depresyonu Sabri KARADOĞAN, Güner COÞKUNSU 14:15-14:30 Antakya Grabeninin Jeoloji ve Morfolojisi Okan TÜYSÜZ, Ufuk TARI, Þ. Can GENÇ, Caner İMREN, Levent EREL, Bonnie BLACKWELL 14:30-14:45 Yoğun Tektonik Bir Bölgede Bulunan Eğrigöz Dağları’nda (İçbatı Anadolu, Kütahya) Yer Alan Mağaraların, Jeomorfolojik Gelişim Özellikleri Lütfi NAZİK, Kadir TUNCER, Nurdan KESER 14:45-15:00 Bozcaada Batı Kesiminde Kıyı Kumullarının Gelişimi Muhammed Zeynel ÖZTÜRK, Yunus Levent EKİNCİ, Alper DEMİRCİ, Mustafa AVCIOĞLU, Ahmet Evren ERGİNAL 15:00-15:15 Çay-Kahve Arası II. OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. İlhan KAYAN 15:15-15:30 Farklı Jeolojik ve Jeomorfolojik Birimler Üzerindeki Bitki Örtüsü ile Yağış Arasındaki İlişkilerin Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak İncelenmesi Murat KARABULUT, Mehmet Ali ÇELİK 15:30-15:45 Güneybatı Anadolu’nun Erken Holosen Dönemi Bitki Örtüsü Değişimlerinin Polen Kayıtları İle Değerlendirilmesi Çetin ÞENKUL, Mehmet Ali ÖZDEMİR 15:45-16:00 Gemlik Körfezi Kıyılarının Jeomorfolojisi (Bozburun-Zeytinlik Arası) Sümeyra KURT, Ahmet KARABURUN 16:00-16:15 Teknik İletişimde Coğrafya ve Jeomorfoloji Tevfik ERKAL, Sinan GÜVEN 16:15-16:30 Arkeolojik Sit Alanlarının Saptanmasında Jeomorfolojinin Önemi Cevdet Merih EREK 16:30-16:50 Künefe İkramı III. OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU 16:50-17:05 Erkenek Polyesi (Güneydoğu Toroslar, Malatya) Saadettin TONBUL 17:05-17:20 Marmara Denizi’nde Tombolo Tipi Limanların (Marmara Ereğlisi (Perinthos) Belkız (Kyzikos)) Oluşum ve Sönükleşmesinde Etkili Olan Jeomorfolojik Etkenler Levent EREL, Derya ÇIĞIR DİKYOL, M. Namık ÇAĞATAY 17:20-17:35 Türkiye Karst Morfolojisinin Gelişim Dönemleri Lütfi NAZİK, Kadir TUNCER, Murat POYRAZ, Dilek FERUDUN 17:35-17:50 Geç Holosen’de Marmara Denizi’nde Östatik Alçak Deniz Seviyesi Göstergeleri: Su Altında Kalmış Yalıtaşı (Hasır Adası, Marmara Denizi) T. Ahmet ERTEK, Ahmet Evren ERGİNAL, Elçin KILIÇ 17:50-18:05 Akçaşehir Adatepesinin, Konya Kapalı Havzası’nın Morfolojik Gelişimindeki Konumu (Karaman) Kadir TUNCER 19:00 Açılış Kokteyli (Havuzbaşı) B SALONU I.OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. Ertuğ ÖNER 14:00-14:15 Göksu Deltası Gölleri Sulak Alan Kültürel Ekolojisi Murat KARABULUT, Mehmet GÜRBÜZ, Ahmet KARAKOÇ, Yakup KIZILELMA 14:15-14:30 Türkiye’de Topoğrafyanın Çöl Tozlarının Hareketi Üzerine Etkisi M. Taner ÞENGÜN, Kemal KIRANÞAN 14:30-14:45 Türkiye’nin Kuzeydoğusunda Yağış ve Akım Ekstremlerinin Değişim ve Dağılış Özelliklerinin Jeomorfolojik Süreçlerle Değerlendirilmesi Faize SARIÞ 14:45-15:00 Döküntü Örtülü Buzullar ve İklim Değişikliklerine Tepkileri Onur ÇALIÞKAN, Aylin ÇALIÞKAN 15:00-15:15 Çay-Kahve Arası II. OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. Ali SELÇUK BİRİCİK 15:15-15:30 Başkale (Van) Havzasının Jeomorfolojisi Halil ZORER, Saadettin TONBUL 15:30-15:45 Türkiye’nin Doğu Akdeniz Kıyılarında Günlük Yağış Þiddetlerinde Eğilimler (1975-2006) Barbaros GÖNENÇGİL, Gülten İÇEL 15:45-16:00 Türkiye Akarsularının Bağlı Oldukları Akarsu Havzalarının, Tekto-Jenetik Gelişim Özellikleri Lütfi NAZİK, Kadir TUNCER, Dilek FERUDUN, Murat POYRAZ 16:00-16:15 Karadeniz’de Geç Pleistosen’deki Son İki İnterglasiyalin Kıyıdaki Kanıtları: Þile Eolinitleri ve Kokunitleri Ahmet Evren ERGİNAL, Nafiye GÜNEÇ KIYAK, Yunus Levent EKİNCİ, Alper DEMİRCİ, T. Ahmet ERTEK, Erdal ÖZTURA 16:15-16:30 Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Paleo-Karstın Pleistosen Buzullaşmalarına Etkisi Cihan BAYRAKDAR 16:30-16:50 Künefe İkramı III. OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK 16:50-17:05 Asi Nehri Deltasının Alüvyal Jeomorfolojisi ve Paleontolojik Analizlerin Katkısı Ertuğ ÖNER, Engin MERİÇ, Atike NAZİK, Niyazi AVÞAR 17:05-17:20 KKTC Kıyılarında Geç Kuvaterner-Holosen Deniz Seviyesi Göstergeleri Hakkında Ön Bulgular Muhammed Zeynel ÖZTÜRK, Ahmet Evren ERGİNAL, Sevinç KAPAN YEÞİLYURT 17:20-17:35 Genç Tektoniğin Hidrografya Üzerine Etkisine Türkiye’den Örnekler Tevfik ERKAL, E. Deniz DİKBAÞ 17:35-17:50 Dedegöl Dağı’nda Buzullaşma Dönemlerine Ait Ön Bulgular Zeynel ÇILĞIN 17:50-18:05 Balkanlardaki Türk Meskenlerinde Çatı Tipi ve Doğal Çevre İlişkisi (Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna-Hersek) Bekir Yüksel HOÞ 19:00 Açılış Kokteyli (Havuzbaşı) C SALONU I.OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. Ramazan SEVER 14:00-14:15 Çamlıdere Barajı Havzasında Erozyon ve Çamlıdere Barajının Ekonomik Ömrü Erkan YILMAZ, İhsan ÇİÇEK, Günay ERPUL, Necla TÜRKOĞLU 14:15-14:30 Orman Yangınlarıyla Savaşımda Jeomorfolojik Özelliklerin Önemi: Çanakkale ve Muğla Örnekleri Murat TÜRKEÞ, Gökhan ALTAN, Muhammed Zeynel ÖZTÜRK 14:30-14:45 Kentlerin Savunmasında Jeomorfolojinin Katkısına Örnekler Levent EREL, Aslı AYTAÇ, Ufuk TARI 14:45-15:00 İstanbul’un Kentsel Dönüşümünde Coğrafyanın ve Coğrafyacının Yeri ve Önemi T. Ahmet ERTEK, Barbaros GÖNENÇGİL, Deniz EKİNCİ 15:00-15:15 Çay-Kahve Arası II. OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. İbrahim ATALAY 15:15-15:30 Amik Ovası Taşkınları Hüseyin TUROĞLU 15:30-15:45 Türkiye’de Deprem Riski Yüksek Alanlarda Nüfusun Dağılışı ve Gelişimi Sedat AVCI 15:45-16:00 Amasya Yöresinde Fiziki Çevre Faktörlerinin Yerleşme Birimleri Üzerindeki Etkisi Faruk AYLAR 16:00-16:15 Fethiye Ovası ve Yakın Çevresinde Doğal Ortam Özelliklerinden Kaynaklanan Problemler M. Taner ÞENGÜN, Ramazan CAN 16:15-16:30 Üç Farklı Anakayadan Oluşmuş Orman Topraklarının Tekstür Özellikleri ve Haritalanması (Mersin Kuzeyi) Celalettin DURAN 16:30-16:50 Künefe İkramı III. OTURUM Oturum Başkanı 4 Ekim 2012/ Perşembe Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL 16:50-17:05 Çölovası (Afyonkarahisar) Arazi Kullanımının Corine Projesine Göre Değerlendirilmesi Özer YILMAZ, Sibel SELEK 17:05-17:20 Ocak-Mart 2012 Hatay Havaalanı Taşkını Hüseyin KORKMAZ, Atilla KARATAÞ 17:20-17:35 Türkiye’de Karayolu Yapımında Jeomorfolojik Birimlere Müdahale ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar; Elazığ-Keban Karayolu Örneği M. Taner ÞENGÜN, Fahrettin ERGİN 17:35-17:50 Göynük Çayı (Bingöl) Vadisi’nde Doğu Anadolu Fayı’na Bağlı Oluşan Heyelanlar ve Özellikleri Vedat AVCI, Halil GÜNEK 17:50-18:05 Arsuz Ovasında (İskenderun/HATAY) Arazi Örtüsü ve Kullanım Özelliklerinin Değişimi Sevda ÇETİNKAYA, Emre ÖZÞAHİN 19:00 Açılış Kokteyli (Havuzbaşı) A SALONU I.OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Telat KOÇ 9:00-9:15 Ortaöğretimde Jeomorfolojik Ünitelerin Öğretilmesinde Google Earth’ten Yararlanma: Kıyı Tipleri Üzerine Bir Uygulama Hatice KILAR, Ali DEMİRCİ 9:15-9:30 Þehir Taşkınlarının Modellenmesinde Yersel LIDAR Verilerinin Kullanımı: Alcester Örneği (İngiltere) Hasan ÖZDEMİR 9:30-9:45 Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Fiziki Coğrafya Konularının Sunumunda Teknolojinin Kullanımı Murat ATEÞ 9:45-10:00 Jeomorfoloji Araştırmaları ve Eğitiminde Google Earth Kullanımı Fikret TUNA 10:00-10:15 Hatay ve Çevresinde Meydana Gelen Depremlerin Markov Zincirleri ile Modellenmesi Serpil ÜNAL, Derya ACAR 10:15-10:30 Çay-Kahve Arası II. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Murat TÜRKEÞ 10:30-10:45 Tekir-Göksun (Kahramanmaraş) Arasındaki Karstik Þekiller Hüseyin KORKMAZ, Murat KARABULUT, Atilla KARATAÞ 10:45-11:00 Uzunyayla Platosu’nun Sınırları ve Genel Jeomorfolojik Özellikleri Murat SUNKAR 11:00-11:15 Bozcaada Eolinitlerinin Petrografik ve Jeokimyasal İncelemesi: Çökel Kayıtlarının Geç Pleistosen Kıyı Dinamikleri Açısından Göstergeleri Mustafa AVCIOĞLU, Ahmet Evren ERGİNAL, Erdinç YİĞİTBAÞ 11:15-11:30 Oltu Çayı Havzasının 3D Modellemesi ve Morfometrik Jeomorfolojisi Muhammet BAHADIR 11:30-14:30 Öğle Yemeği (MKÜ. Merkez Yemekhanesi) III. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Özer YILMAZ 14:30-14:45 Bazaltik Aglomeralar Üzerinde Tor Oluşumu, Alucra/Giresun Ali UZUN, Halil İbrahim ZEYBEK, İlter Kutlu HATİPOĞLU 14:45-15:00 Kula Volkanik Jeoparkı Erdal GÜMÜÞ, Nikolas ZOUROS 15:00-15:15 Reyhanlı-Yenişehir Karstik Kaynakları ve Yenişehir Gölünde Yapılan Çalışmalar Erdal ALTUNLU 15:15-15:30 Marmara Denizi Deltaları Deniz EKİNCİ, Emre ÖZÞAHİN 15:30-15:45 Çay-Kahve Arası IV. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Abdullah SOYKAN 15:45-16:00 Sarıçiçek Dağı’nda (Alucra/Giresun) Dolin Topoğrafyası Ali UZUN, Halil İbrahim ZEYBEK, İnci DEMİRAĞ 16:00-16:15 Marmara Bölgesinde Litolojik Özelliklerin Dağılış Özellikleri Telat KOÇ, İlhan KAHİLOĞULLARI 16:15-16:30 Hatay’da Nüfusun Jeomorfolojik Birimlere Göre Dağılışı Ahmet ATASOY, Emre ÖZÞAHİN 16:30-16:45 Künefe İkramı V. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Ali UZUN 16:45-17:00 Gaziantep Þehri ve Yakın Çevresindeki Marnlı Çıplak Yüzeylerin Landsat Verileri Kullanılarak Zamansal Değişiminin İncelenmesi (1985-2010) Mehmet Ali ÇELİK, Gülşen KUM 17:00-17:15 Kozmojenik Yaşlandırma Yönteminin Jeomorfolojide Uygulama Alanları: Teori ve Türkiye’den Örnekler Mehmet Akif SARIKAYA, Attila ÇİNER, Marek ZREDA 17:15-17:30 Kütahya’da Endemik Bitkilerin Dağılışına Etki Eden Jeomorfolojik Faktörler Nurdan KESER 17:30-17:45 Heyelan Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması: Aksu Deresi (İnegöl-Bursa) Örneği Ünal YILDIRIM 17:50-18:15 DEĞERLENDİRME VE KAPANIÞ 19:00 Kapanış Yemeği (Nuri’nin Yeri) B SALONU I.OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Akif AKKUÞ 9:00-9:15 Ayaş Termal Alanının Coğrafi Fayda Analizleri Recep AKSU 9:15-9:30 Doğu Karadeniz Kıyı Kuşağında Doğal Afetler ve İnsan Yaşamı Üzerine Etkileri Mehmet ZAMAN, Salih BİRİNCİ 9:30-9:45 Ağcagüney (Samsun) Heyelanı ve Afet Yönetimi Aytek ERSAN, Emre ÇOÞKUNLU, Erkin TEKİN, Kıvanç ÇALIÞKAN, Levent UÇARLI, Erkan KOPARMAL, Salih LİVAOĞLU 9:45-10:00 Harbiye Heyelanının (23.01.2012) Yerleşme ve Turizm Faaliyetlerine Yönelik Oluşturduğu Tehditler İsmail EGE, Bayram ÇETİN 10:00-10:15 Kırşehir’in Jeotermal Kaynakları ve Bunların Ekonomik Potansiyelleri Murat POYRAZ 10:15-10:30 Çay-Kahve Arası II. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Meral AVCI 10:30-10:45 Doğu Karadeniz Dağlarında Bulunan Güncel Buzulların Uydu Görüntüleri Kullanılarak Tespit Edilmesi Reşat GEÇEN, Vedat TOPRAK, Saadettin TONBUL 10:45-11:00 1952-2012 Yılları Arasında, Avanos-Hirfanlı Barajı Arasındaki Bölgede Kızılırmak’ın Yatağında Gözlenen Değişimler Nurcan AVÞİN GÖRENDAĞLI, Hakan AKBULUT, Uğur DOĞAN 11:00-11:15 Kozmojenik Nüklidlere Bağlı Olarak Orta Anadolu Platosunun Kuzey Kenarında Flüviyal Yarılmanın Tektonik ve Klimatik Sonuçları Cengiz YILDIRIM, Taylor SCHİLDGEN, Helmut ECHTLER, Daniel MELNİCK, Bodo BOOKHAGEN, Atilla ÇİNER, Samuel NIEDERMANN, Silke MERCHEL, Martin MARTSCHINI, Peter STEIER, Manfred R. STRECKER 11:15-11:30 Kahta Çayı (Adıyaman) Taraçalarının Morfometrik Özellikleri Murat SUNKAR, Zeynel KARATAÞ 11:30-14:30 Öğle Yemeği (MKÜ. Merkez Yemekhanesi) III. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Uğur DOĞAN 14:30-14:45 Orta Anadolu Platosu Kuzey Kenarı Sinop Yarımadasında Denizel Sekilerin OSL ile Yaşlandırılması ve Pleyistosen Kıyı Yükselim Hızı Cengiz YILDIRIM, Paolo BALLATO, Taylor SCHİLDGEN, Helmut ECHTLER, Daniel MELNİCK, Ahmet Evren ERGİNAL, Nafiye GÜNEÇ KIYAK, Manfred R. STRECKER 14:45-15:00 Kahramanmaraş Ovası ve Çevresindeki Yerleşmelerin Lokasyon Tercihlerinin CBS ile Analizi Mehmet GÜRBÜZ, Yakup KIZILELMA, Murat KARABULUT 15:00-15:15 Rüzgâr Enerjisi Gözlem İstasyonları Belirleme Çalışmalarında Jeomorfolojik Faktörlerin Rolü ve Bir Uygulama Örneği: Dedebuzağı Tepesi (Samsun) Halil İbrahim ZEYBEK, Ali UZUN, Cevdet YILMAZ 15:15-15:30 Gölcük Gölü (Isparta) Çevresi İçin Volkanik Gaz Risk Analizi Ergin CANPOLAT 15:30-15:45 Çay-Kahve Arası IV. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Sedat AVCI 15:45-16:00 Türkiye’de Yarıkurak Morfojenetik Bölgelerin Tespit Edilmesi ve Haritalanması İbrahim ATALAY, Deniz EKİNCİ 16:00-16:15 CBS ve Uzaktan Algılama ile Behrimaz Havzasının Erozyon Risk Haritasının Hazırlanması Halil GÜNEK, İ. Oğuz AKDEMİR, Veysel KUÞÇU 16:15-16:30 Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Deprem Hasar Risk Analizine Bir Örnek: Eskipazar (Karabük) Recep YURT 16:30-16:45 Künefe İkramı V. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. H. İbrahim ZEYBEK 16:45-17:00 Jeomorfoloji ve Dendrokronoloji Meral AVCI 17:00-17:15 Erol (1991) Jeomorfoloji Haritasına Göre Türkiye’de Yerşekillerinin Dağılış Özellikleri Telat KOÇ, Abdullah METİN 17:15-17:30 Kırşehir’in Merkez İlçesinde Sanayinin Gelişmesinde Etkili Olan Jeomorfolojik Özelliklerin CBS Yardımıyla Belirlenmesi Dilek FERUDUN 17:50-18:15 DEĞERLENDİRME VE KAPANIÞ 19:00 Kapanış Yemeği (Nuri’nin Yeri) C SALONU I.OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Recep EFE 9:00-9:15 Işıklı Gölü’nde Ekoturizm Alternatifleri Mehmet Ali ÖZDEMİR, Sevgi DÖNMEZ 9:15-9:30 Coğrafi Yerellik ve Þehirleşme İlişkisi Bakımından Türkiye’de Büyükşehir Olgusunun Coğrafi Analizi Hulusi KARAGEL 9:30-9:45 İnsanın Jeomorfolojik Yapıya Etkisi ve Sonuçları: Burnaz Sulak Alanı Örneği (Erzin-Hatay) Deniz EKİNCİ, Atilla KARATAÞ 9:45-10:00 Doğal Ortam İnsan İlişkileri Açısından Banaz Derya ACAR, Hasan Hüseyin YILMAZ 10:00-10:15 Muş’ta Yaşanan Sel ve Taşkınlara Neden Olan Doğal Faktörlerin Analizi İskender DÖLEK, Fırat KURT, Murat ERGİNYÜREK 10:15-10:30 Çay-Kahve Arası II. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ 10:30-10:45 Üç Boyutlu Modelleme Kullanılarak Siltasyon Miktarının Ölçülmesi: Çaygören Barajı Örneği İsa CÜREBAL, Recep EFE, Abdullah SOYKAN, Süleyman SÖNMEZ 10:45-11:00 Kuruluş Yerleri ve Yükselti Basamaklarına Göre Pütürge (Malatya) Köylerinin Dağılışı Bülent GÜNER, M. Dursun ÇİTÇİ 11:00-11:15 Türkiye’de Rölyef-Demiryolu İlişkisi Üzerine Düşünceler Ayşe ÇAĞLIYAN, Aysel BOZKURT YILDIZ 11:15-11:30 Amasra Turistik Yerleşiminde Kıyı Jeomorfolojisi Açısından Önemli Peyzaj Elemanlarının Analizi ve Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler Yeliz SARI NAYİM, B. Niyami NAYİM 11:30-14:30 Öğle Yemeği (MKÜ. Merkez Yemekhanesi) III. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Vedat TOPRAK 14:30-14:45 Amik Gölü Havzası’nda Planlama Kriterleri Ali SELÇUK BİRİCİK 14:45-15:00 Sarıkaya Mağarası’nın (Düzce-Yığılca) Doğasını Koruyarak Turizme Açılması İçin Araştırma ve Uygulama Projeleri Necip Sabri MÜLAZIMOĞLU, Yaşar SULUDERE, Tahsin Onur YÜCEL, Ahmet Hamdi DENERİ, Ertuğrul KULAKSIZOĞLU 15:00-15:15 Morfolojinin ve Fay Kırılma Dinamiklerinin 12 Ocak 2010 Haiti Depreminin (Mw 7.0) Tetiklediği Heyelanların Mekansal Dağılımındaki Rolü Tolga GÖRÜM, Cees J. Van Westen, Oliver KORUP 15:15-15:30 Kuseyr Platosunda (Hatay) İnsan Ortam İlişkisi Veysel KUÞÇU, İ. Oğuz AKDEMİR, Halil GÜNEK 15:30-15:45 Çay-Kahve Arası IV. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Doç. Dr. Murat KARABULUT 15:45-16:00 Jeomorfoturizm Açısından Simav (Yeniköy) Peribacaları Deniz EKİNCİ, Suna DOĞANER 16:00-16:15 Alan Polyesinde (Orta Amanoslar) Arazi Kullanımı Bayram ÇETİN, İsmail EGE 16:15-16:30 Korgan (Ordu) İlçe Merkezi Heyelanları Cevdet YILMAZ, Halil İbrahim ZEYBEK, Ali UZUN 16:30-16:45 Künefe İkramı V. OTURUM Oturum Başkanı 5 Ekim 2012/ Cuma Prof. Dr. Cevdet YILMAZ 16:45-17:00 Antakya-Kahramanmaraş Grabeninde Aktif Tektoniğe Ait Morfolojik Gözlemler İsmail EGE 17:00-17:15 Pütürge İlçesi’nin (Malatya) Kırsal Kalkınma Planlamasına İlişkin Bazı Coğrafi Öneriler Bülent GÜNER, M. Dursun ÇİTÇİ 17:15-17:30 Hatay İli’nde Jeomorfolojik Birimler İle Yerleşme Alanları Arasındaki İlişki Ahmet ATASOY, Hüseyin KORKMAZ 17:30-17:45 Camili (Macahel) Havzasında Jeomorfolojik Özelliklerin Yerleşmeler Üzerine Etkisi (Artvin-Borçka) Zeki KODAY, Çağlar Kıvanç KAYMAZ 17:50:18:15 DEĞERLENDİRME VE KAPANIÞ 19:00 Kapanış Yemeği (Nuri’nin Yeri) POSTER SUNUMLAR Saat: 16:30-16:50 4 Ekim 2012/ Perşembe Yer: Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı Çanakkale-Lapseki’de Farklı Arazi Kullanım Þekillerinin Sıçrama Erozyonuna Etkileri Mehmet PARLAK Bazda Mağaraları (Harran-Þanlıurfa) Ahmet Serdar AYTAÇ, Mehmet ÖZCANLI Türkiye’nin Jeoloji Haritasının CBS Metodolojisi ile Oluşturulması Mehmet Ali ÇELİK, Mutlu SEVEN Doğal Ortamın Mekânsal Kullanım Özellikleri ‘Eyüp Sit Koruma Alanı’ Örneği Ali ÇEKER İstanbul’un İçme Suyu Havzalarının Ekolojik Sorunları Celal ÞENOL CBS Metodolojisi ile Acıpayam Ovasında Sürempoze Olayı Emine GÜNOK, Akif AKKUÞ Burdur’un Doğal Anıtları Nurfeddin KAHRAMAN Göksu Deltası’ndaki Arazilerin Amaç Dışı Kullanımlarının CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi Murat KARABULUT, Mehmet GÜRBÜZ, Yakup KIZILELMA, Emrah CEYLAN, Muhammet TOPUZ Saat: 17:00-17:20 5 Ekim 2012/ Cuma Yer: Atatürk Kongre Merkezi Fuaye Alanı Osmaniye İlinde Tarımsal Arazi Kullanımı Döndü ÜÇEÇAM KARAGEL İçmecedere Yalıtaşı’nın (Bozcaada-Çanakkale) Analitik Yöntemlerle İncelenmesi Mustafa AVCIOĞLU, Ahmet Evren ERGİNAL, Erdinç YİĞİTBAÞ Akçay Kıyılarının Jeomorfolojisi ve Turizme Etkisi Necdet İNCEDAYI, Muharrem AYDIN Bursa’da Mağaralar Necdet İNCEDAYI, Muharrem AYDIN İstanbul Adalarının Jeomorfolojisi Sinan TELLİ, Deniz EKİNCİ Ömerli Baraj Gölü Havzasında Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri Hüseyin KOÇAK, Deniz EKİNCİ Köyceğiz Gölü Kuzey Havzalarının Jeomorfometrik Analizlere Bağlı Değerlendirilmesi Mustafa UTLU, Ahmet TOPRAK, Hasan ÖZDEMİR Alternatif Enerji Kaynaklarından Jeotermal Enerjinin Türkiye’de Kullanımı ve Çevresel Etkileri İsmail KERVANKIRAN, Hüseyin KAYA, Adem ÖZDER İzmit Körfezi Kıyılarının Jeomorfolojik Özellikleri Suna İLZE NOT: Poster sunusu olanlar belirtilen tarihlerde kendilerine ayrılan yerlerde posterlerini gün boyu sergileyebileceklerdir. Belirtilen saatte ise posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekir.

Yorum Ekleme Formu

Haber: III. ULUSAL JEOMORFOLOJİ