Haberler IGU NEWS

Prof. Dr. Erdoğan Akkan’ı Kaybettik

Prof. Dr. Erdoğan Akkan 1931-2010

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü emekli hocalarından Prof. Dr. Erdoğan Akkan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Coğrafya ailesinin başı sağ olsun. Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu Hayatı ve Eserleri: 04 Ekim l931 tarihinde Sivas’ın Zara ilçesinde doğmuştur.İlkokulu yurdun çeşitli yerlerinde okuduktan sonra Erzincan İnönü İlkokulunda bitirmiştir. Orta öğrenimini Çorum ortaokulu ve Yozgat lisesinde tamamlamıştır. l953-l954 öğretim yılında girdiği A.Ü.D.T.C.F Coğrafya Bölümü’nü l957 Haziran döneminde bitirmiştir. Öğrenim sırasında Fen Fakültesi Jeoloji Bölümüne devam ederek ayrıca "jeoloji sertifikası" almıştır. Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Kürsüsünde açılan sınavı kazanarak 28 Ağustos l957 tarihinde bu kürsüye asistan olarak atanmıştır. "Erzincan Ovası ve Çevresi’nin Jeomorfolijisi" konulu teziyle l965’de Doçent ünvanını almıştır. l975’de "Sinop Yarımadası’nın Jeomorfolojisi" eseri ile Üniversite Profosörlüğüne yükseltilmiştir. Nisan l966- Mart l967 tarihleri arasındaİngiltere’de l974 yılı sonunda 3 ay Fransa’da bulunmuştur. Ağustos l967’deİsveç’te Tarfala Buzul Araştırma İstasyonunda düzenlenen uluslararası buzul araştırmalarına katılmıştır. l978’de Riyad’da toplanan I.İslam Ülkeleri Coğrafya Kongresi’ne bir konferansla katılmıştır. l98l’de Lodz Üniversitesi’nin davetlisi olarak konferanslar vermek üzere Polonya’ya gitmiştir. l970’de Fakülte Profosörler Kurulunca, Elazığ’da açılması düşünülen Fırat Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları için görevlendirilmiştir. F.Ü. Edebiyat Fakültesinin öğrenime başladığı l975 tarihinden Yüksek öğrenim Kanunu’nun yürürlüğe girdiği l98l yılına kadar bu Fakültenin Coğrafya Bölümü’nün kurucu başkanlığını yapmıştır. Fakülte profosörler Kurulu üyesi idi ve bir dönem de Fırat Üniversitesi Senatörlüğünde bulunmuştur.

YAYINLANMIÞ BAÞLICA ESERLERİ: Kitapları: -Erzincan Ovası ve Çevresinin Jeomorfolojisi (l964). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. Sayı: l53 -Bafra Burnu-Delice Kavşağı Arasında Kızılırmak Vadisinin Jeomorfolojisi (l970). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: l9l -Sinop Yarımadasının Jeomorfolisi (l975). Ankada Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No:261 -Ayrıca bazı Orta Öğretim ders kitapları. Başlıca Makaleler: -Erzincan Ovasında Son Tektonik Hareketler ve Bunların Morfolojideki Tesirleri. (l957) Türk Coğrafya Dergisi Yıl: XVII. Sayı:21. -Kızılırmak’ın Aşağı Kesiminde Kayıkla Nakliyat. (l963) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. Cilt:xx, -Erzincan Ovasının iklim özellikleri (l964). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. Cilt: XXI, Sayı: 3-4 -Þahinkaya Yarmavadisi. (1966) Coğrafya Araştırmaları Dergisi. Cilt:I Sayı: l. -Tarfala Buzul Araştırmaİstasyonu (İsveç). (l969). Coğrafya Araştırmaları Dergisi. Sayı: 2. -Elazığ ve Keban Barajı Çevrelerinde Fiziki Coğrafya Araştırmaları. (l973). Coğrafya Araştırmaları Dergisi. Sayı: 5-6 -Cumhuriyet’in 50. Yıldönümünde Coğrafya. (l973). Coğrafya Araştırmaları Dergisi. Sayı:5-6 -Türkiye’de Akarsulardan Yararlanma (l974). Cumhuriyet’in 50. Yıldönümü Anma Kitabı. -Doğu Karadeniz Bölgesinin Coğrafi Özellikleri. (l974) Ankara Üniversitesi Haftası. -Erozyon-Nedenleri, Korunma Yolları (l974) Ankara Üniversitesi Haftası. -The Natural Energy Sources of Turkey (l984) Proceedings of the First Islamic Georgraphical Conference. Volume:VII. P:55-70 -Bilinmeyen Bir Doğal Anıt: Otlukbeli Gölü. (l990) (Prof.Dr. Metin Tuncel ile birlikte ) Coğrafya Araştırmaları. Cilt: I. Salı:2 -Esence (Keşiş) Dağlarında Buzul Þekilleri (l993). (Prof.Dr. Metin Tuncel ile birlikte) Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Sayı:2 -Gaga Gölü (Ordu). (l993). (G.Gürgen ile birlikte) . Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. Sayı:2 -Uzungöl (l993). (Doğu, Çiçek, Gürgen, Yiğitbaşıoğlu, Somuncu ile birlikte). Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. -Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Kuruluşunun 60. Yıl Dönümünde COĞRAFYA BÖLÜMÜ. (l995 de kaleme alınan bu makale basılmak üzere Fakülte Dergisi’ne verilmiştir). Bu ileti Bahaddin Þahin tarafından düzenlenmiştir.

www.cografyam.net

Yorum Ekleme Formu

Haber: Prof. Dr. Erdoğan Akkan’ı Kaybettik