Haberler IGU NEWS

Türk Coğrafya Kurumunun 70. Kuruluş Yılı Anısına:

UKCK 2011 "70. Kuruluş Yılı Anısına"

Türk Coğrafya Kurumu(TCK)’nun 70. Kuruluş yılı anısına düzenlenen

“ULUSLARARASI KATILIMLI COĞRAFYA KONGRESİ-2011”

teşekkür ve basın bildirisi:

7-10 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılan “ULUSLARARASI KATILIMLI COĞRAFYA KONGRESİ-2011 (Türk Coğrafya Kurumu 70. Kuruluş Yılı anısına)(UKCK-2011)” isimli kongre başarıyla tamamlanmıştır. İlk günü İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası-Beyazıt Kampüsü’ndeki Doktora Salonunda açılış konuşmaları, çağrılı konuşmacıların ingilizce sunumlu konferansları ile tamamlanmıştır. Akşam ise, aynı binadaki Mavi Salon’da “Hoşgeldiniz Kokteyli” ile ilk gün son bulmuştur. 8-9 Eylül tarihlerinde ise kongre, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin 3 ayrı anfisinde (Anfi 1-2-4) sürmüştür. Bu sürede, 102 sözlü ve 13 de poster sunumu olmuştur. Ayrıca çağrılı konferansçı olarak 8 Eylül günü, kurumumuz başkanlarından Prof.Dr. Metin TUNCEL bir konferans vermiştir. Kongreye ülkemizin 27 üniversitesinden 150’nin üzerinde katılımcı olmuştur. 4. ve son gün ise İstanbul Boğazının Batı Yakasında (İ.Ü.Fen Fakültesi-Yenikapı Kazısı-Taksim-Beşiktaş-Ortaköy-Bebek-Sarıyer-Rumelifeneri-Bahçeköy Atatürk Arboretumu-Maslak-Taksim-İ.Ü.Fen Fakültesi güzergahında) 25 kişinin katılımıyla bir arazi çalışması yapılmıştır.

Kongreye katılan kurum üyelerimize, sözlü ve poster sunumu yapan öğretim elemanı, kurum-kuruluş-okul temsilcisi, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine;

• Çağrılı konferansçı olarak lezzetli konferanslar veren hocalara: - Prof.Dr. Ronald ABLER (Uluslararası Coğrafya Birliği Başkanı), Prof.Dr. Vladimir KOLOSSOV (Uluslararası Coğrafya Birliği 1. Başkan Yrd.), Prof.Dr. Mike MEADOWS (Uluslararası Coğrafya Birliği Sekreteri ve Saymanı), Prof.Dr. Metin TUNCEL (İstanbul Üniversitesi), Prof.Dr. Yücel YILMAZ (Kadir Has Üniversitesi), Prof.Dr. Erkan GÖKAÞAN (Yıldız Üniversitesi), Prof.Dr. Mehmet ÖZDOĞAN (İstanbul Üniversitesi), Prof.Dr. İlhan KAYAN (Ege Üniversitesi), Prof.Dr. Murat TÜRKEÞ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

• Kongrede Oturum Başkanlığı yapan hocalara,

• Kongreyi destekleyen kurum-kuruluşlara: - Dünya Coğrafya Birliği Yönetim Kuruluna, - İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, - ZED Ltd. Þti. Yönetim Kurulu’na (özellikle Koray TUNCER ve Alev KURTKAYA’ya), - “Türk Coğrafya Kurumu 1941’den-2011’e isimli” dökümanter filmini hazırlayan Digitürk’ten Erkan ATBAS ve Okan EKDİ’ye, - İ.Ü.’den kongre arazi çalışmasının araç teminini gerçekleştiren kurum üyemiz Doç.Dr. Deniz EKİNCİ’ye - Kongre Düzenleme Komitesindeki hocalarımıza, - Kongreye katılarak gönüllü destek verip çalışan İ.Ü. Coğrafya Bölümü öğrencilerine

TÜRK COĞRAFYA KURUMU YÖNETİM KURULU OLARAK TEÞEKKÜR EDERİZ.

UKCK 2011 Web Sitesi İçin Tıklayınız

Türk Coğrafya Kurumunun 70. Kuruluş Yılı Anısına: "UKCK-2011" Türk Coğrafya Kurumu (TCK), Cumhuriyet tarihimiz boyunca günümüze kadar gelebilmiş nadir kurumlardan birisidir. I. Türk Coğrafya Kongresi 6-21 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde toplanan coğrafya akademisyen ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada alınan kongre kararlarından birisi de "Türk Coğrafya Kurumu" isimli mesleki bir derneğin kurulmasıdır. Ertesi yıl 12 Mart 1942 tarihinde Ankara Valiliğinin kararı ile Türk Coğrafya Kurumu kurulmuştur. Aradan geçen 70 yıl süresinde Türk Coğrafya Kurumu; 29 Meslek Haftası gerçekleştirerek neredeyse 2-3 yılda bir meslektaşlarını bir araya getirmiştir.

Birçok kongre, öğretmen çalıştayları gerçekleşmiştir. Yurtiçinde meslektaşlarının katılımıyla sayısız arazi çalışmaları, yurtdışında ayak basılmayan kıtanın kalmadığı, hatta neredeyse 200’e yakın ülkenin gezildiği (ABD’den-Arjantin’e; Fas’tan-Avustralya’ya; Rusya’dan Güney Afrika Cumhuriyetine kadar) arazi çalışmaları, coğrafi geziler olduğu ve kongrelere gidildiği bir kurum haline dönüşmüştür.

1943 yılının II. Dünya Savaşı koşullarına rağmen Türk Coğrafya Dergisi ismiyle dergisinin günümüze kadar çıkarılmasını sağlamış; hatta 2010 ortalarında günün koşullarında 54. sayısını internet ortamında da Dünya’ya sunulan ulusal hakemli bir dergi şeklini almıştır.

Türk Coğrafya Kongresinde alınan kuruluş kararına denk gelen 70. yıl kutlamaları nedeniyle 2011 yılında coğrafi bir kongre düzenlenmesi, hatta bunun uluslararası katılımlı olması gayreti içine girilmiştir. Mevcut Yönetim Kurulumuzun gayretleriyle, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Coğrafi Birliği IGU (International Geographical Union) Başkanı Prof. Dr. Ronald ABLER ve IGU Yönetim Kurulunun katılımıyla bir coğrafya kongresi yapılması planlanmış; IGU’dan destek sözü alınmıştır. 7-10 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde "Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi (70. Yıl anısına)"ya da kısaca (UKCK-2011) isimli bir coğrafya kongresi düzenleme çalışmaları halen sürmektedir.

Gayretlerinizle Türk Coğrafyasının gelmiş olduğu noktayı bir kez daha Dünya’ya duyurmak istiyoruz. İstanbul’da yapacağımız arazi çalışmalarıyla (Yenikapı kazıları, Arkeoloji Müzesi, Atatürk ve Orman Fakültesi Arberatumları gezileri, İstanbul Boğazı tekne turu, Þile-Ağva arazi çalışmaları gibi) alternatif geziler-arazi çalışmalarıyla sizler kadar Dünya’ya da nasıl bir Avrupa Başkenti olduğumuzu biz kez daha coğrafyacılar olarak sunmak istiyoruz. Gelin hep birlikte Berlin’deki 2012 Uluslararası Coğrafya Kongresi’nde seçimi yapılacak "2020 Uluslararası Coğrafya Kongresi"ne aday ülke olduğumuzu bir yıl öncesinden bir kez daha hep birlikte Dünya’ya gösterelim. Onlardan pek de geri olmadığımızı yaptığımız kaliteli çalışmaları, hep birlikte bugünden hatırlatalım. Ortaya nitelikli bir "Kongre 70" bildiriler kitabı çıkaralım. 2011 Eylül başlangıcında sonbaharı bir kez daha Dünya Başkentinde koklamak üzere İstanbul’da buluşmak dileklerimle.

Türk Coğrafya Kurumu Başkanı

Y.Doç.Dr. Ahmet ERTEK

UKCK 2011 Web Sitesi İçin Tıklayınız

Yorum Ekleme Formu

Haber: Türk Coğrafya Kurumunun 70. Kuruluş Yılı Anısına:

Türk Coğrafya Kurumunun 70. Kuruluş Yılı Anısına: Görseller

UKCK 2011 "70. Kuruluş Yılı Anısına"

UKCK 2011 "70. Kuruluş Yılı Anısına"

UKCK 2011 den görüntüler

UKCK 2011 den görüntüler

UKCK 2011

UKCK 2011

Arazi Çalışması - Yenikapı

Arazi Çalışması - Yenikapı

Arazi Çalışması - Atatürk Arboretumu

Arazi Çalışması - Atatürk Arboretumu

Arazi Çalışması - Büyükdere

Arazi Çalışması - Büyükdere