Kaynakça Ders Notları

Coğrafyada Enler

TÜRKİYE'DE Ç.kale ve İstanbul boğazları dördüncü zamanda oluşmuştur. Lüle taşının çıkarıldığı tek ilimiz Eskişehir'dir. Türkiye'de en fazla elma İç Anadolu'da üretilir. Türkiye'nin en az ormana sahip bölgesi G.D. Anadolu Bölgesi'dir. İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek yeri Erciyes Dağı'dır. Ege Bölgesi'nde en uzun kıyıya sahip ilimiz Muğla'dır. Karadeniz'in en yüksek dağı Kaçkar Dağı'dır. Taşkömürü ilk defa Zonguldak'ta çıkarılmıştır. Türkiye'de petrol arama çalışmaları ilk defa İskenderun'da yapılmıştır. Türkiye'nin en zengin boksit yatakları Seydişehir'de bulunur. Türkiye'de heyelan en çok kış mevsiminde görülür. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. Türkiye'nin çay yetiştirilen tek yöresi D.Karadeniz'dir. Türkiye'nin ilk turistik yerleşim yeri Çeşme'dir.Kümes hayvancılığı en çok Marmara Bölgesinde gelişmiştir. Türkiye'nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur. Ulaşım yapılabilinen tek akarsuyumuz Bartın Çayı'dır. Ülkemizde ilk dokuma fabrikası Nazilli’de açılmıştır. Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak'ta açılmıştır. Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te açılmıştır. Ülkemizde ipek böcekçiliği en fazla Marmara Bölgesi'nde yapılır. Türkiye'nin en fazla kara sınırı Suriye ile(877),en az kara sınırı ise Nahçıvan iledir(10) Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü'dür. Ülkemizde 15 adet büyük şehir,38.000'de köy mevcuttur. Türkiye'de rüzgârın en etkili olduğu yer İç Anadolu'dur. Türkiye'nin en az göç veren bölgesi Marmara Bölgesidir. Türkiye'nin en uzun akarsuyu, Kızılırmak’tır. Last Updated ( Saturday, 04 November 2006 ) DÜNYADA Avrupa'nın en uzun nehri Volga'dır. Deniz seviyesinden en alçak akarsu Şeria Irmağı'dır. Türk devletleri arasında altının en fazla çıkarıldığı yer Özbekistan'dır. Dünyamıza en yakın gezegen Mars'tır.(en yakın gök cismi ise aydır) En büyük gezegen Jüpiter'dir. Dünya'nın en az yağış alan kıtası Avustralya’dır. Dünya'nın en tuzlu denizi Lut Gölü'dür. Dünya'nın en küçük adası Antarktika’dır. Dünya'nın en derin gölü Baykal Gölü'dür. Balkanların en büyük gölü İşkodra'dır. Doğada en çok bulunan element silisyumdur. Deniz yüzeyinden derinliği en fazla olan göl ise Lut Gölü'dür. Dünya'nın en yüksek gölü Titicaca Gölü'dür. Yerleşik hayatın mümkün olmadığı tek kıta Antarktika’dır. Dünya'nın en büyük göldenizi Hazar Gölü'dür. Güneşe en uzak gezegen Pluton'dur. Dünya üzerinde çizgisel hızın en fazla olduğu yer Ekvator'dur. Dünyamıza en yakın gök cismi Ay'dır. Dünya kalay üretiminde Malezya ilk sırada yer alır. Kayısı, fındık, çay üretiminde ülkemiz ilk sırada yer alır. Dünya bor rezervlerin %70'i ülkemizde yer alır. Dünya'nın en sıcak yeri deş-ti Lut Çöl'ünde ölçülmüştür. Dünyanın en büyük adası Okyanusya Adası'dır. Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazondur. Dünyanın en uzun akarsuyu, Missisippi’dir. Dünyanın en büyük krater gölü, Issık Gölü'dür.(Kırgızistan) Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz'dir. Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis tarafından çizilmiştir. En derin okyanus çukuru Guam Çukuru'dur Gümüş en çok Meksika'da üretilir. Kıyılarımıza en yakın ada Midilli Adası'dır. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen Venüs'tür. Dünyada rakımı en düşük yer Lud Gölü'dür. Dürbünü ilk yapan Galile'dir. Türkiye dışında Türk bayrağının dalgalandığı tek kale Caber Kalesi'dir. İlk petrol üreten kuyu ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1859 yılında Edwin Drake tarafından kurulmuştur. Okyanuslar büyükten küçüğe şöyle sıralanır: B.Okyanus(Pasifik),Atlas Okyanus’u, Hint Okyanusu... Dünyanın yüzölçümü 510 milyon kilometre karedir. 361milyon kilometre karesi, denizlerle, 149 milyon kilometre karesi karalarla kaplıdır. Yerkabuğunun en yüksek noktası Himalaya Dağları'nın üstündeki Everest Tepesi'dir. Karalar üzerindeki en derin yer, Filistin’deki Gor Çukuru'dur. Yeryüzünün %71'i deniz,%29'u kara (K.Y.K.%39 kara,%61 deniz G.Y. K.%19 kara,%81 deniz) ile kaplıdır. Kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı şöyledir: Asya, Afrika, K.Amerika, G.Amerika, Antartika Avrupa Avustralya Ortalama yükseltisi en fazla olan kıta Asya’dır. İlkel yaşam paleozoik zamanda başlamıştır. Zonguldak kömür yatakları birinci zamanda oluşmuştur. İkinci zamanda kıtalar birbirilerinden ayrılmıştır. Yüksek dağlar üçüncü zamanda oluşmuştur. Alp Sıradağları, Ege Denizi üçüncü zamanda oluşmuştur. Dünya'da ilk baraj Sebe Devleti tarafından yaptırılmıştır.(Yemen)

Yorum Ekleme Formu

Kaynakça: Coğrafyada Enler