Kurumsal Kurumsal Yapı

2013-2016 Faaliyet Programı:

 

TÜRK COĞRAFYA KURUMU

2013-2016 Faaliyet Programı:

1- Coğrafya Tanırlılığının TBMM’den geçirilerek «Coğrafyacı» mesleğinin kanunlaşması,

2- 2013-2016 yıllarında yapılacak IGU konferanslarına gidilmesi:  2013 Kyoto (Japonya)-Bölgesel Coğrafya Sempozyumu,  2014 Krakov (Polonya)-Bölgesel Coğrafya Sempozyumu,  2015 Moskova (Rusya)- Bölgesel Coğrafya Sempozyumu

3- Aynı yıllarda, yine bu ülkelerin aynı kentlerinde yapılacak «Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları»na belirlenecek liseli gençlerle Türk Milli Coğrafya Takımı olarak gidilmesi,

4- Nisan 2013’de Feyziye Mektepleri Vakfının organizasyonu ve Türk Coğrafya Kurumu ile Türk Kültür Vakfının katkılarıyla hazırlanan «Uluslararası Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı»nın İstanbul-Ayazağa Işık Lisesinde yapılması,

5- Mayıs 2013’de Ankara ve Gazi üniversitelerinin işbirliğiyle Ankara’da «Ankara Coğrafya Öğretmenleri Çalıştayı»nın yapılması.

6- 2020’de Türk Coğrafya Kurumu tarafından İstanbul Üniversitesinde yapılacak «34. Uluslararası Coğrafya Kongresi» için ülkemizin tüm üniversite rektörlüklerinden, coğrafya bölüm başkanlarından ve coğrafya öğretmenliği anabilim dalı başkanlarından destek mektubu alınması; bu amaçla kurum olarak üniversite ve coğrafya bölümlerinin ziyaret edilmesi,

7- Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Türkiye’de Coğrafya Eğitimi, Kıtalar Coğrafyası ve Ülkeler Coğrafyası isimlerinde birer editör denetiminde kurum coğrafya kitaplarının yazılması,

8- Kurumumuzun destekleriyle “Dünya Atlası” yapılması,

9- Kurumumuzun destekleriyle “Türkiye Atlası” yapılması,

10- Kurumumuzun destekleriyle Dünya Fiziki, Dünya Siyasi, Türkiye Fiziki, Türkiye Siyasi vb. duvar haritalarının yapılması,

11- 2020 Uluslararası Coğrafya Kongresi öncesi; Haziran 2016’da Türk Coğrafya Kurumunun 75. kuruluş yılında devlet, kamu, özel kurumlar da davet edilerek Ankara’da «2016 COĞRAFYA KURULTAYI»nın ön hazırlıklarının yapılması,

12- Her yıl Temmuz ayının ilk haftasında kurum organizasyonuyla Coğrafya’nın sorunlarının tartışıldığı Ankara’da «Coğrafya Bölüm Başkanları Çalıştayı» yapılması,

13- IGU bağlantılı ulusal ve uluslararası coğrafya gezileri yapılması,

14- Amerikan Coğrafyacılar Birliği (AAG) ile bağlantı kurulması; hatta üye olunması,

15- TCK Tüzüğünde yer alan Danışman Kurum ve Kuruluşlarla (Başkanlıklar, MTA, DSİ, Meteoroloji, Harita Gn. Kom. vb) bağlantıya geçilmesi,

16- Belirtilen bu üç yıl içinde bir ya da birkaç kentimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak «30. Coğrafya Meslek Haftası»nın yapılması (Örneğin: Aksaray, Niğde, Nevşehir, Konya, Kırşehir illeri),

17- İllerde coğrafya öğretmenleri çalıştaylarının sürdürülmesi (Diyarbakır, Gaziantep, Adapazarı gibi),

18- Liseler ve ilköğretim okulları arası proje, belgesel, animasyon yarışmaları yapılması,

19- Liselerarası coğrafya bilgi yarışmaları düzenlenmesi,

20- «TCK Fotoğraf Sergisi» açılması,

21- Üniversitelerin öğrenci kulüpleri ile ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle, TCK’nın koordinasyonunda «6. Coğrafya Bölümü Öğrencileri Çalıştayı»nın illerimizden birinde yapılması,

22- TCK Bölge temsilciliklerinin daha işler hale getirilmesinin sağlanması; özellikle illerin akademisyen, okul müdürü, kamu görevlisi, devlet, özel ve dershane öğretmen listelerinin çıkarılması ve kurumla bağlantılarının sağlanması,

23- 6-8 dönüm arazi içine «Minyatür Türkiye Kabartma Haritası Projesi»nin yapımı,

24- «Coğrafya Müzesi» başlığı altında; yaşanılan illerin  taşlarını,  fosillerini,  bitki ve topraklarını tanıtıcı okullarla kurum işbirliğiyle oyun parklarının yapılması,

25- Yabancı dillerde Bakanlıklara, valiliklere, kaymakamlıklara verilmek üzere İngilizce ve Türkçe «Türkiye Coğrafyası» kitabı yazılarak, hazırlanması,

26-2013 yılı UNESCO tarafından “Piri Reis Yılı” ilan edildi. Bu konuda 12 Nisan’da bir toplantı düzenlenecek ve haritanın önemi anlatılacak. Bu organizasyonda kurum olarak yer alınması,

27-AB ve BM gibi kuruluşları takip edecek ve uygun koşullar çerçevesinde proje geliştirecek bir AR-GE yapısının oluşturulması,

Genel Kurul kararıyla kabul edilmiştir 19.01.2013.

Yorum Ekleme Formu

Kurumsal: 2013-2016 Faaliyet Programı: