Yayinlar COĞRAFYA KİTAPLARI

BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ HARİTALAR

BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ HARİTALAR

BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ: HARİTALAR

“Bilginin Görsel İfadesi: Haritalar” isimli eser, harita okur-yazarlığı ile ilgili yeterlilikleri teorik ve uygulamalı olarak kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Harita ile ilgili bilgi becerilerin daha okul öncesi dönemlerden itibaren oluşmaya başladığı düşünüldüğünde, eser bu husus göz

önünde bulundurularak okul öncesi dönemden yükseköğretim kurumlarına kadar eğitimin her kademesine hitap edecek bölümler şeklinde oluşturulmuştur. 15 bölümden oluşan “Bilginin Görsel İfadesi: Haritalar” adlı bu eser haritaların günlük yaşantımızdaki öneminden haritacılığın tarihsel gelişimine, projeksiyon bilgisinden temel harita becerilerine, geleneksel haritalardan günümüz

haritacılığının vazgeçilmezlerinden olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve dijital haritalara, haritaların nasıl algılanıp yorumlandığından harita becerilerinin öğretimine ilişkin kuramlara ve değişik yaş

gruplarına göre bireylerin yapabilecekleri harita aktivitelerine kadar geniş bir yelpazeyi içine alacak

şekilde tasarlanmıştır. Elinizdeki eserin en son bölümü, öğrenilen bilgileri uygulamaya dönüştürmeyi

amaçlayan etkinliklerle desteklenmiştir. Ayrıca kitaptaki bazı bölümler içerisinde de yine uygulamalı etkinliklere ve gerçek hayattaki örneklerin haritada veya haritacılıkta ne şekilde yansıtıldığına da

yer verilmiştir.

Bu özelliklerin yanısıra, kitapta yer alan etkinlik ve uygulamaların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla siz kıymetli okurlar için etkileşimli karekod sistemi

oluşturulmuştur. Bu yönü ile lisans düzeyinde ilk akademik kitap özelliğini kazanmıştır. Bu karekod sistemi yardımıyla doğru cevapları kontrol edebildiğiniz gibi, bölüm yazarının seslendirmesiyle ilgili bölümü de sesli ve görüntülü takip

edebilirsiniz.

Eser uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda ve alanında uzman akademisyenlerle hazırlanmıştır. Bu eserden istifade edeceklere en yararlı biçimde katkı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Eserin siz kıymetli okuyuculara faydalı olması dilek ve temennisi ile...

Editörler:  Prof. Dr. Hakan KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ERGÜN
Kitabı satın almak için tıklayınız!

 

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar: BİLGİNİN GÖRSEL İFADESİ HARİTALAR