Yayinlar COĞRAFYA KİTAPLARI

Doğal Süreçler Açısından İklim Değişikliği ve İnsan

“Doğal Süreçler Açısından İklim Değişikliği ve İnsan”

ÖNSÖZ “Doğal Süreçler Açısından İklim Değişikliği ve İnsan” başlıklı bu kitabın hazırlanmasındaki temel amaç, coğrafi bir bakış açısında ve anlaşılabilir dille iklim ve iklim değişikliği sürecini izah edebilmek, bu süreçte var olan resmin tamamını görebilmektir. Son yıllarda artan çevre sorunları neticesinde görülmeye başlanan birçok doğal ortam değişiklikleri ve kayıplarına eklenen iklim temelli sorunlar, dünya kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri olmuştur. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve fiziki coğrafya koşulları nedeniyle iklim çeşitliliği açısından son derece elverişli ve bir o kadar da hassas olan bir durumdadır. Bu nedenle iklimi ve iklim değişikliğini anlamak, gelecekte yaşanabilecek değişiklikleri öngörebilmek özel bir önem arz etmektedir. Bugün gelinen noktada iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri bilimsel verilerle incelenebilmekle birlikte birçok spekülasyona da açıktır. Farklı bilgi ve belgelerin yanında doğruluğu onaylanmamış internet bilgilerinin kamuoyuyla paylaşıldığı bir süreç izlenmektedir. Sıcaklık, yağış, nem gibi iklim elemanlarından başlayarak genel bir bilgi sahibi olmak, sonrasında da coğrafi bir perspektifte milyonlarca yıldır devam eden iklim değişikliğinin bu günkü ile aynı ve/veya farklı yanlarını ortaya koymak ve nihayetinde çözüm önerileri geliştirmek, bu konuya bilimsel yaklaşımın temelini oluşturacaktır. Bu çalışmada konular, coğrafyacılar kadar iklim değişikliği konusunu merak eden okuyucuların da anlayabileceği izah tarzı ile ele alınmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede öncelikle iklimle ilgili temel kavramların açıklanmasına çalışılmış, daha sonra iklim değişikliği süreci değerlendirilmiş ve son olarak da bu sürecin ekolojik ve sosyal sonuçları üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu çalışmada kamuoyunca daha çok bilinen araştırmalara ait sonuçlarla birlikte, iklim ve coğrafya kitaplarında kalmış yaklaşımlara yada kamuoyuna fazla yansımamış çalışmaların sonuçlarına da yer verilmiştir. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen öğrencim Doğan Üneri’ye teşekkür ederim. Temel sorunun aslında insanın doğaya karşı verdiği imkansız mücadelede yattığı bilinciyle ve gelecek nesillerin yaşam haklarını korumak ümidiyle… Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL İstanbul, 2008

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar: Doğal Süreçler Açısından İklim Değişikliği ve İnsan