Yayinlar TCK DERGİLERİ

Eski Sayı Özetleri Sayı: 1 Sene: 1943

Sayı 1

İçindekiler

1-İbrahim Hakkı AKYOL Son Yarım Asırda Türkiye'de Coğrafya I : Mutlakiyet Devrinde Coğrafya

2-F.Reşit UNAT Memleketimizde Bir Coğrafya Cemiyeti Kurma İstekleri ve Teşebbüsleri.

3-Besim DARKOT Türkiye’de Sıcaklık Derecesinin Dağılışı

4-Ali TANOĞLU Türkiye’nin Kuraklık İndisleri

5-Hikmet Sadi SELEN Türkiye’nin Kapalı Ekonomi Ülkesi Olarak İncelenmesi

6-Herbert LOUİS İç Anadolu ve Coğrafi Hududları

7-Ahmet ARDEL Trabzon ve Civarının Morfolojisi Üzerine Gözlemler

8-Cemal Arif ALAGÖZ Türkiye’de Karst Olayları Hakkında Bir Araştırma

9-Celal AYBAR Türkiye’de İstatistik

10-TCK Türk Coğrafya Kurumunun Çalışmaları-Türk Coğrafya Kurumunun Yasası

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar: Eski Sayı Özetleri Sayı: 1 Sene: 1943