Yayinlar TCK DERGİLERİ

Eski Sayı Özetleri Sayı: 11-12 Sene: 1948-1949

İçindekiler: Yazar Adı: Makale Adı: İbrahim Hakkı AKYOL Türkiye’de Akarsu rejimleri...................................................... Ahmet ARDEL Armutlu Yarımadası............................................................... Sırrı ERİNÇ Uludağ üzerinde glasyal morfoloji araştırmaları........................... ErvinLAHN Türkiyede yer depremleri ile tektonit arasındaki münasebetler hakkında............................................................................. Hamit Sadi SELEN Doğu Anadolu yoları ve manzaraları............................................. İlhami DERENEL Memleket iklim ve yağış istasyonları şebekesinin 2 yıllık çalışmalarına genel bir bakış.......................................................... İsmail YALÇINLAR Çanakkale Boğazı civarının jeomorfolojisi üzerine müşahedeler. Sırrı ERİNÇ Sapanca Gölünün derinlik haritası ve morfometrisi...................... Sırrı ERİNÇ Van Gölünün derinliği hakkında not............................................. X.de PLANHOL Burdur çevresinde mağara yerleşme tipleri................................... C.A.-B.D. Türk Coğrafya Ailesinin kayıpları C.G. Türk Coğrafya Kurumu Beşinci Coğrafya Haftası münasebetiyle..

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar: Eski Sayı Özetleri Sayı: 11-12 Sene: 1948-1949