Yayinlar TCK DERGİLERİ

Eski Sayı Özetleri Sayı 27 Sene: 1992

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: Prof. Dr. Metin TUNCEL Coğrafya Dolu Bir Hayat:Ord. Prof. Dr. Besim Darkot 1 Prof. Dr. İsmail YALÇINLAR Türkiye’de Strüktüral ve Jeomorfolojik Gözlemler 15 Prof. Dr. Oğuz EROL Türkiye’de Arkeometrik ve Jeomorfolojik Araştırmalar 27 Prof. Dr. A. Selçuk BİRİCİK Büyük Konya Kapalı Havzası ve Hotamış Gölü 41 Doç. Dr. Suna DOĞANER Gemlik Körfezi Kuzey Kıyılarının Turizm Coğrafyası 59 Yrd. .Doç. Dr. Levent EREL Marmara Denizi Çevresinde 1950-1990 Yılları Arasında Şehirleşme 85 Yrd.Doç.Dr. Nurten GÜNAL Bitki örtüsü Açısından İlginç Ortam: Samsun Dağı 105 Dr. Ferzan (KİTAPÇIOĞLU) GÜMÜŞTEPE Konya Ovası Mesken Eklentileri ve Bunların İktisadi ve Sosyal Yaşamdaki Yeri 115 Dr. Nuran TAŞLIGİL Türkiye’de Tütün Ziraati 129 Dr. Ahmet ERTEK Kuzeybatı Anadolu Kıyılarında Jeomorfolojik Araştırmalar (Şile-Kefken) 139 Dr. Meral AVCI Kafkas Ihlamuru (Tilia rubra D.C supsp . caucasica (Rupsr.))’nun Türkiye’de Yeni Bir Yayılış Sahası 155 Dr. Sedat AVCI Bayburt İlinde Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı 159 Dr. Ergin GÜMÜŞ İllerimizin Doğal Nüfus Artış Hızları Konusuna Bir Yaklaşım 179 Dr. Gaye ERTİN Edremit Körfezi Kuzey Kıyılarının Coğrafi Yönden İncelenmesi 187 Arş.Gör. Hüseyin TUROĞLU Coğrafya’da Bilgisayar Kullanımı 121 Doç.Dr. Suna DOĞANER Türk Coğrafya Kurumu Yayınları Bibliyografyası 215 Dr. Meral AVCI A. New Red Lime (Tilia rubra D.C. subsp caucasica (Rupr.)) 227

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar: Eski Sayı Özetleri Sayı 27 Sene: 1992