Yayinlar TCK DERGİLERİ

Eski Sayı Özetleri Sayı:22-23 Sene: 1963-64

22-23

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: Cemal Arif ALAGÖZ Ankara Yakın Kuzeyinde Ovacık Çanağı ve Ayvalı Boğazı 1 İ.Ilık KÖKTEN Karain’in Türkiye Prehistoryasındaki Yeri(Antalya) 17 İsmail YALÇINLAR Orta Anadolu’da Jeomorfolojik Müşahedeler(Sivas, Yozgat, Niğde, Kırşehir, Kayseri) 29 Talip YÜCEL Avrupa’nın Sanayi İnkılabından Inkılabından Önceki Çehresi ve Sanayi İnkılabı 49 Oğuz EROL Tuzgölü Doğusunda Coğrafya Araştırmaları(Ankara) 65 Kubilay ÇAYDAMLI Limasol Limanı(Kıbrıs) 79 Özdoğan SÜR ve Erdoğan AKKAN Beydili Havzasında Jeomorfoloji Gözlemleri 99 Süleyman ARISOY Türkiye Balıkçılığının Reorganizasyonu 113 Mecdi EMİROĞLU Zonguldak ve Batı Karadeniz Bölümünde Nüfus Hareketleri(Zonguldak, Bolu, Sinop, Kastamonu) 149 Aydoğan KÖKSAL Kızılırmak Doğusunda Ankara’nın Üç İlçe Merkezi(Kırıkale, Keski, Delice) 169 Süha GÖNEY İzmit Körfezi ve Kuzey Kıyılarının Jeomorfolojisi 187 Necdet SÖZER Erzurum Ovasında Tarih Öncesi Kır Yerleşmesi 205 Ahmet ARDEL Anadolu Havzalarının Teşekkül ve Tekamülü 217 Oğuz EROL Kutup Fecri Olayı Üzerinde Son Araştırmalar ve Bunların Sonuçları Hakkında 219 Ejder KALELİOĞLU Türkiye’de Antep Fıstığı(Pistachia Nut) 225 W.HÜTTEROTH Thought concerning the ‘Atlas of Turkey’ YAYINLAR Reşat İZBIRAK Coğrafya Terimleri Sözcüğü 245

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar: Eski Sayı Özetleri Sayı:22-23 Sene: 1963-64

Eski Sayı Özetleri Sayı:22-23 Sene: 1963-64 Görseller

22-23

22-23

ŞİLE

ŞİLE

Şile

Şile

Coğrafya Eğitimi

Coğrafya Eğitimi