Yayinlar TCK DERGİLERİ

Eski Sayı Özetleri Sayı:24-25 Sene: 1967-68

İçindekiler Yazar Adı: Makale Adı: Sayfa: Prof C.Arif Alagöz Türk Coğrafya Kurumu açılış konuşması III Ahmet Ardel Türkiye Kıyılarının teşekkül ve tekamülüne toplu bakış 1 Emin İlhan Toros- Zağros Kıvrımları ve Orta Doğu Petrol Havzaları ile ilişkisi 14 İsmail Yalçınlar Amanos Dağlarında bir Ordovisiyen – Silüriyen faunası 38 Mehmet Ardos Orta Toroslar ve onun Akdeniz’e mücavir kısmının jeomorfolojik problemleri 48 Oğuz Erol Cihanbeyli güneyinde, Boluk Gölü çevresindeki traverten konileri 64 Yusuf Dönmez Trakya bitki örtüsünün coğrafi şartları 99 Aydoğan Köksal Bafra Ovasının iklimi hakkında 158 Mecdi Emiroğlu Ankara şehrinde hava kirlenmesini arttıran doğal faktörler 172 Necdet Sözer Erzurum’da şehirleşme hareketleri ve gece kondu problemi 194 Emin İlhan Avrupa’da petrol arama ve üretiminde yeni gelişmeler 214 İsmail Yalçınlar Türkiye’nin eski temel arazisinde araştırmalar 232 NOTLAR Hüseyin Cöntürk Memleketimizdeki akarsu debi bölgeleri 255 Neriman Öztekin Günlük azami yağışlar 263 Ejder Kalelioğlu Birecik’te kendircilik hakkında 273 HABERLER XXI. Milletlerarası Coğrafya Kongresi Hindistan’da toplanacak 279 Türk Coğrafya Kurumu Kongresi ve Meslek Haftası 286

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar: Eski Sayı Özetleri Sayı:24-25 Sene: 1967-68