Yayinlar TCK KİTAPLARI

TCK Tarihçesi

"TCK Tarihçesi"

İ Ç İ N D E K İ L E R Önsöz 5 Sunum 7 1 - Giriş 8 2 - Kronolojik Tablo 14 3 - Kuruluş ve İdari Yapılanma 16 A - Kuruluş 16 B - Kurucuları, Kuruluş ve Kurumun Amaçları 17 C - Başkanlar 21 D - Genel Kurul Kararları, Yönetim Kurulları ve Çalışmaları 30 4 - Bilimsel ve Mesleki Toplantılar - Yarışmalar 47 A - Bilimsel Kongreler 47 B - Konferans 59 C - Coğrafya Meslek Haftaları 60 D - Coğrafi Geziler ve Arazi Çalışmaları 73 E - Öğretmen Çalıştayları 77 F - Diğer Toplantılar 80 G - İlköğretim ve Liseler Arası Proje Yarışmaları 85 5 - Yayımlar 89 A - Türk Coğrafya Dergisi 89 B - Türk Coğrafya Kurumu Yayınları 108 6 - Yasa ve Tüzükleri 116 1. Yasa 116 2. Tüzük 120 3. Tüzük 124 4. Tüzük 131 5. Tüzük 137 6. Tüzük (Son) 144 7 - Uluslararası İlişkileri 151 8 - İdari ve Mali Konular 153 9 - Çalışma Sistematiği 157 10 - Tespitler ve Önermeler 160 11 - Sonsöz 167 12 - Belgeler 180 13 - Faydalanılan Kaynaklar 222 14 - Fotoğraflar 225

Yorum Ekleme Formu

Yayinlar: TCK Tarihçesi