Kurumsal

Kurucular

Türk Coğrafya Kurumu Yasası - 1942, Madde 5

1 - Akyol (İbrahim Hakkı) ; İstanbul Üniversitesi Fiziki Coğrafya Profesörü (Türk)

2 - Alagöz (Cemal) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk)

3 - Arda (Macit) ; Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)

4 - Ardel (Ahmet) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Doçenti (Türk)

5 - Aybar (Celal) ; Başvekalet İstatistik Umum Müdürü Ve Siyasal Bilgiler Okulu İstatistik Profesörü

6 - Batu (Kemal) ; İzmir Karşıyaka Orta Okulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni (Türk)

7 - Bediz (Danyal) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk)

8 - Birand (şevket) ; Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Jeoloji Profesörü (Türk)

9 - Bora (Necmettin) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk)

10 - Boran (Cemil) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk)

11 - Çıtakoğlu (Niyazi) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Doçenti (Türk)

12 - Darkot (Besim) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)

13 - Duran (Faik Sabri) ; Galatasaray Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)

14 - Düşmez (Sabri) ; Adana Erkek Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)

15 - Ertek (Hamdi Nazım) ; İstanbul şehremeni Ortaokulu Müdürü Ve Tarih-Coğrafya Öğretmeni (Türk)

16 - Geylangil (Saffet) ; İstanbul Kabataş Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)

17 - Göymen (Ahmet Tevfik) ; Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü (Türk)

18 - İsfendiyaroğlu (Fethi) ; Maarif Vekilliği Müfettişlerinden (Türk)

19 - Karal (Enver Ziya); Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Profesörü (Türk)

20 - Kazancıoğlu (Abdülkadir Sadi) ; İstanbul Kız Öğretmen Okulu Coğrafya Öğretmeni (Türk)

21 - Koray (Ömer Kadri) ; Harita Umum Müdürlüğü Muavini, Yüksek Mühendis Albay (Türk)

22 - Louis (Herbert) ; Ankara Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Profesörü (Alman)

23 - Pamir (Hamit Nafiz) ; İstanbul Üniversitesi Jeoloji Profesörü (Türk)

24 - Selen (Hamit Sadi) ; Siyasal Bilgiler Okulu Coğrafya Profesörü (Türk)

25 - Som (Sıtkı) ; İstanbul Kabataş Lisesi Coğrafya Öğretmeni (Türk)

26 - Tanoğlu (Ali Tevfik) ; İstanbul Üniversitesi Coğrafya Doçenti (Türk)

27 - Tülin (Hayrettin) ; İstanbul Gaziosmanpaşa Ortaokulu Tarih-Coğrafya Öğretmeni

28 - Unat (Faik Reşit) ; Maarif Vekilliği Talim Ve Terbiye Heyeti Üyesi (Türk)

29 - Varınca (Kemal) ; Dahiliye Vekilliği Muhakemet Müdürü (Türk)

30 - Yener (Hadi) ; Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Umum Müdürü (Türk)

31 - Yerman (Celal) ; Ticaret Vekilliği İç Ticaret Umum Müdürü

32 - Yücel (Hasan -Ali) ; Maarif Vekili Ve İzmir Mebusu (Türk)

Yorum Ekleme Formu

Kurumsal:

Spot Kurumsal