Kurumsal

Üyelik şartları

Türk Coğrafya Kurumu Derneği Tüzüğü (Üyelik)

Madde 6: Türk Coğrafya Kurumuna üye olabilmenin şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversitelerin Coğrafya bölümlerinin lisans programlarından mezun olanlar.

b) Üniversitelerin Coğrafya Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim görenler ve mezun olanlar. c) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ve kabul ettiği kişilerden coğrafya bilimine akademik düzeyde, yayınlarıyla, bilimsel çalışmalarıyla katkıda bulunarak, kurum amacına hizmet edebilecek olanlar.

ÜYELİK TÜRLERİ:

Madde7: Kurum üyelik türleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurum Üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken şartları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ilkelerini içerir.

b) Onursal Üye: Türk Coğrafya Kurumuna amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları bulunanlar arasında en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile seçilen fahri nitelikli üyedir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, Türk Coğrafya Kurumu bütçesinde öngörülen üyelik aidatını ödemekle yükümlü değildirler.

ÜYELİK İşLEMLERİ:

Madde 8: Türk Coğrafya Kurumu üyeliği işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Türk Coğrafya Kurumu üyesi olmak isteyen adaylar, kurum amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik şartlarını içerdiklerini belirten "Üyelik Bildirim Formu"nu doldurup Kurum Başkanlığına sunarlar.

b) Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için iki üyenin teklifi şarttır.

c) Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu, aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere (30) içinde adayın üyelik isteğiyle ilgili kararı verir ve adayı yazılı olarak bildirir.

d) Adayın Türk Coğrafya kurumu üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödeme yapılmadıkça Türk Coğrafya Kurumu üyeliği kazanılamaz.

e) Türk Coğrafya Kurumu Yönetim Kurulu'nun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

ÜYELİKTEN AYRILMA:

Madde 9: Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileğiyle sona erer. Her üye dilediği anda Türk Coğrafya Kurumu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Türk Coğrafya Kurumu üyeliğinden ayrılmış sayılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 10: Türk Coğrafya Kurumu üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mazeretsiz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri zamanında yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle; Türk Coğrafya Kurumu'nun yaşamasına ve amaç ile hizmet kurallarına ilgisizlik göstermek.

b) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Türk Coğrafya kurumu Ana Tüzüğü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.

ÖNEMLİ: Üyelikten çıkan veya çıkarılan üye, derneğe olan borçlarını ödemekle yükümlüdür (Borçlar Kanunu).

Yorum Ekleme Formu

Kurumsal:

Spot Kurumsal