Kurumsal

Prof. Dr. Taner Şengün Başkan Yardımcısı

TŞ

Prof. Dr. Taner Şengün 

1972 yılında Elazığ’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimimi Elazığ’da tamamladı. Fırat Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi  Coğrafya Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1996 yılında İstanbul’da (JICA) Japon Proje Okulu olan Tuzla Anadolu Teknik Lisesinde Coğrafya öğretmeni olarak göreve başladı ve bu okulda 2 yıl Coğrafya Öğretmenliği yaptı. Yine, 1998-1999 yılları arasında Elazığ Karşıyaka Lisesinde Coğrafya öğretmenliği yaptı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. 1999 yılı ocak ayında Fırat Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 2000 yılında “Uluova’da Jeomorfolojik Ana Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler”  adlı yüksek lisans tezimi tamamladı. 2007 yılında “Harput Platosunda Doğal Ortam-İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması” adlı doktora çalışmasını tamamladı. 2007 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent oldu. 2019 yılında Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya bölümünde profesör oldu. 24 yıldır Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümünde akademisyen olarak çalışmakta. 2014- 2021 yılları arasında Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Fırat Üniversitesi Coğrafya Bölümünde 2021 yılından beri Bölüm Başkanı olarak görev yapmakta. Ayrıca 2020 yılından beri Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini yapmaktadır. Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu, MYO Kurulu ve Senato üyeliği görevleri devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bugüne kadar tamamlanan; ulusal- uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 25 makale, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 75 bildiri, yayımlanan 3 kitabı, 9 uluslararası kitap bölüm yazarlığı, 11 tamamlanmış projesi olmak üzere 120 yayını bulunmaktadır.

İnsan ortam ilişkileri, arazi kullanımı, çöl tozları, baraj gölü iklim ilişkileri, doğal ortam, jeomorfoloji, ekoloji, coğrafi bilgi sistemleri, kentsel yeşil alanlar, tıbbi bitkiler, bitki coğrafyası, doğal çevre ve turizm planlaması, konularında çalışmalar yapmaktadır. Elazığ Saklıkapı Kanyonu’nun ilk keşfini yapan ve ulusal ve uluslararası alanda bilim dünyasına tanıtımını yapan akademisyendir.

He was born in Elazığ in 1972. He completed his primary, secondary, and high school education in Elazığ. He graduated from the Department of Geography at Fırat University Faculty of Science and Literature in 1996. Moreover, in 1996, he began teaching geography at Tuzla Anatolian Technical High School which was a Japanese project school under the name of JICA Istanbul. He served as a geography teacher at this school for 2 years. Furthermore, between 1998 and 1999, he worked as a geography teacher at Elazığ Karşıyaka High School. In 1998, he started his master's degree in the Department of Physical Geography at the Institute of Social Sciences at Fırat University. In January 1999, he was appointed as a research assistant in the Department of Physical Geography, Faculty of Science and Literature, at Fırat University. In 2000, he completed his master's thesis titled "Relationships between Geomorphological Main Units and Land Use in Uluova." In 2007, he completed his doctoral thesis titled "Natural Environment-Human Relations and Natural Environmental Planning in the Harput Plateau." In 2007, he became an assistant professor, and in 2012, he became an associate professor. In 2019, he became a professor in the Department of Geography at the Faculty of Humanities and Social Sciences at Fırat University. He has been working as an academician in the Department of Geography at Fırat University for 24 years. From 2014 to 2021, he served as the Vice Chairman of the Geography Department. Since 2021, he has been serving as the Chairman of the Department of Geography at Fırat University. Additionally, since 2020, he has been holding the position of Director of the School of Social Sciences at Fırat University. He continues to fulfill responsibilities such as being the Head of Department, Faculty Board member, Vocational School Board member, and Senate member. He is married and has two children.

 

He has a total of 120 publications, including 25 articles published in national and international peer-reviewed journals, 75 papers presented at national and international scientific conferences and published in conference proceedings, 3 published books, 9 international book chapter contributions, and 11 completed projects.

 

He conducts research on topics such as human-environment relationships, land use, desert dust, climate relations in reservoir lakes, natural environment, geomorphology, ecology, geographic information systems, urban green spaces, medicinal plants, plant geography, natural environment, and tourism planning. He is also the academician who made the first discovery of Elazığ's Saklıkapı Canyon and introduced it to the scientific community nationally and internationally.

 

Yorum Ekleme Formu

Kurumsal:

Spot Kurumsal