Kurumsal

Prof. Dr. İhsan Çiçek Başkan Yardımcısı

a

Prof. Dr. İhsan Çiçek 

 

İlk, orta ve lise öğrenimini Çorlu’da tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fiziki Coğrafya ve Jeoloji kürsüsünden 1983 yılında mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1987 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı’nda araştırma görevliliğine başladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi, Coğrafya Anabilim Dalı’nda “Isparta Ovası ve Yakın Çevresinin Fiziki Coğrafyası” isimli doktora tezi ile Fiziki Coğrafya Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 1992 yılında yardımcı doçentlik, 2005 yılında doçentlik, 2010 yılında profesörlük kadrosuna atandı. 1993-1999 yılları arasında Coğrafya Bölümü Başkan yardımcılığı, 2011-2017 yılları arasında Coğrafya Bölümü Başkanlığı, 2013-2015 yılları arasında Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2016 yılları arasında Fakülte Senato Temsilciliği, 2016—2020 yılları atasında Fakülte Dekanlığı yaptı. Pek çok ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşa üye olup, 2013 yılından beri Türk Coğrafya Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda 2020 yılından beri TÜBİTAK BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği’ni de yürütmektedir. Klimatoloji, iklim değişikliğinin fiziksel sebepleri ve şehir klimatolojisi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Alanıyla ilgili yayınlanan uluslararası ve ulusal kitap bölümleri, yabancı dilde yayınlanmış makaleler olmak üzere birçok makalesi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

He completed his primary, secondary and high school education in Çorlu. He graduated from Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Department of Physical Geography and Geology in 1983. He worked as a research assistant at Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education between 1985-1987. In 1987, he started to work as a research assistant at the Faculty of Language, History and Geography, Department of Geography, Sub-department of Physical Geography. In 1992, he completed his doctorate in the Department of Physical Geography, with his doctoral thesis titled "Physical Geography of the Isparta Plain and Its Surroundings" at the Department of Geography at Ankara University. He was appointed as assistant professor in 1992, associate professor in 2005, and professor in 2010. He served as the Vice President of the Department of Geography between 1993-1999, Head of the Department of Geography between 2011-2017, Member of the University Administrative Board between 2013-2015, Faculty Senate Representative between 2015-2016, and Faculty Dean between 2016-2020. He is a member of many national and international professional organizations and has been serving as the Vice President of the Turkish Geography Institute since 2013. He has also been a TÜBİTAK BİDEB Advisory Board Member since 2020. Climatology studies the physical causes of climate change and urban climatology. He has many articles in his field, including international and national book chapters and articles published in foreign languages. He is married and has a child.

 

Yorum Ekleme Formu

Kurumsal:

Spot Kurumsal